Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Zitstokken

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Zitstokken

Het verdient aanbeveling zoveel mogelijk gebruik te maken van natuurlijke zitstokken in de volière. Zorg er voor dat de stokken verschillend van dikte zijn. Dit bevordert namelijk het afslijten van de nagels en de ontwikkeling van de pootspieren. Ronde zitstokken hebben het nadeel dat de tenen van de vogels steeds in één positie gekromd zijn. Ovale zitstokken hebben daarom de voorkeur boven ronde. Als vuistregel voor de dikte van de stokken kan aangehouden worden dat de tenen van de betreffende vogel(s) de stok ongeveer voor driekwart moet omvatten. De zitstokken dienen verder stevig en onbeweeglijk bevestigd te worden. Bij bevestiging van zitstokken aan de wanden van het binnenverblijf moet u er voor zorgen dat er 2 tot 3 mm. ruimte blijft tussen de wand en de zitstok. Door de zitstokken op deze wijze te bevestigen krijgt bloedluis, ingeval we daar last van mochten krijgen, niet de kans om zich tussen de wand en de zitstok te nestelen. Voor wat betreft de buitenvolière geldt, dat u de zitstokken zodanig moet aanbrengen dat de vogels bij het overvliegen een zo groot mogelijke afstand moeten overbruggen. Een vogel is immers gebouwd om te vliegen! Plaats de zitstokken zoveel mogelijk hoog in de volière.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
 
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 
 
 

Vogels hebben namelijk een duidelijke voorkeur voor hoge zitplaatsen. Afhankelijk van de beschikbare ruimte en de hoeveelheid vogels die een zitplaats in de volière moeten hebben, maakt u aan weerszijden in de volière twee of meerdere zitstokken. Om te voorkomen dat de vogels elkaar met uitwerpselen besmeuren brengt u deze zitstokken onder een hoek van 45 graden ten opzichte van elkaar aan. Als maat voor de onderlinge afstand tussen de zitstokken houdt u ongeveer 25 cm. aan. In dat geval kunnen de vogels op de onderste zitstok net niet met de snavel bij de staartpennen van de vogels op de bovenste stok. Zoals reeds opgemerkt is het altijd goed om gebruik te maken van natuurlijke zitstokken. In dat kader zijn zitstokken van wilgentakken en fruitbomen de beste keus. Voor het bevestigen van de zitstokken kunt u het beste gebruik maken van zogenaamde stokhouders. Deze zijn zeer eenvoudig aan te brengen en geven u de mogelijkheid de stokken, indien gewenst, gemakkelijk te vervangen en of te verwijderen.

A. van Kooten

Verwante links

Het bouwen van een volière
Verlichting in het vogelverblijf
Ventilatie in het vogelverblijf
Gaas en maaswijdte
Bodembedekking kooi en volière
Zitstokken
Voerbakjes en drinkfonteintjes
Nestkastjes en nestmateriaal
Volierebeplanting
Aanschaf van vogels

 

 

 

Disclaimer

HOME

Vertel een vriend over deze site

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten