Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Witvleugelparkiet  (Brotogeris versicolorus)

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Witvleugelparkiet

Soorten:

Bij de witvleugelparkiet of brotogeris versicolorus versicolorus zoals zijn wetenschappelijke naam luid worden 3 ondersoorten beschreven, te weten:

  1. Witvleugelparkiet            -   Brotogeris versicolorus versicolorus

  2. Kanarievleugelparkiet      -   Brotogeris versicolorus chiriri

  3. Behni parkiet                  -  Brotogeris versicolorus behni

De brotogeris versicolorus behni lijkt erg veel op Brotogeris versicolorus chiriri maar is wat groter, ongeveer 24 cm. terwijl  brotogeris versicolorus behni ongeveer 22-23 cm. groot is. Verder is de kleur van brotogeris versicolorus behni duidelijk geler van tint en neigt de kleur van de bevedering van het onderlichaam meer naar zeegroen.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
 
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 
 
 

Verspreiding:

De witvleugelparkiet heeft zijn verspreidingsgebied in Oost Ecuador, Noordoost Peru, Zuidoost Colombia, Noord Brazilië tot Frans Guiana.

De kanarievleugelparkiet heeft zijn verspreidingsgebied in Oost en Zuid Centraal Brazilië, Noord- en Oost Bolivia, Paraquay, Noord Argentinië en Formaosa.

De Behni parkiet komt voor in Centraal en Zuid Bolivia en Noordwest Argentinië.

Grootte:

  1. Witvleugelparkiet            -   22 - 23 cm.

  2. Kanarievleugelparkiet      -   22 - 23 cm.

  3. Behni parkiet                  -  ca. 24 cm.

Geslachtsonderscheid:

Tussen man en pop is uiterlijk vrijwel geen waarneembaar verschil. Om zekerheid te verkrijgen over het geslacht van de vogels is endoscopisch- en of DNA (veer)onderzoek aan te raden cq. noodzakelijk.

Karakter:

Witvleugelparkieten zijn aangename vogels die soms wel eens wat luidruchtig kunnen zijn.

Omgevingstemperatuur:

Het houden van witvleugelparkieten hoeft geen problemen op te leveren in ons land. Wel ben ik van mening dat een volière waarin deze vogels worden gehouden een goed afgesloten en droog nachtverblijf dient te bezitten. Ook verdient het aanbeveling de vogels niet beneden temperaturen van 10 °C te houden.  Niet geacclimatiseerde vogels dienen niet beneden 20 °C gehouden te worden.

Voeding:

Als basis kan aan de vogels een zaadmengsel voor grote parkieten gegeven worden. Dit mag echter niet meer dan 30% van het totale menu omvatten. Dit zaadmengsel dient aangevuld te worden met een mengsel van geweekt kiemzaad en eivoer/universeelvoer (één op één) (De verhouding tussen het zaad en het geweekte kiemzaad/eivoer/universeelvoermengsel is daarbij één op één). Daarnaast moet het dagelijkse menu voor minimaal 40% bestaan uit fruit (appel, sinaasappel, banaan, bessen, kiwi, vijgen e.d.) en allerlei groenten en onkruiden (sla, spinazie, andijvie, wortelen, vogelmuur e.d.). Verder kunnen aan dit menu gekookte mais en gekookte bonen en erwten worden toegevoegd. Ook mag niet vergeten worden de vogels van tijd tot tijd verse wilgen- en fruittakken te geven. Hier zullen ze de bladknoppen van eten. Verder dienen de vogels de beschikking te hebben over scherpe maagkiezel en oesterschelpen grit. Dit kan eventueel dagelijks vermengd worden met het kiemzaad-mengsel.

Kweek:

Kweken met witvleugelparkieten kan zowel in kleine vluchtjes (2.00 cm. lang, 2.00 cm. breed en 80 cm. breed) als in broedkooien (1.20 m. lang en 50 cm. breed en diep). Het broedblok dient een afmeting te hebben van ongeveer 35 cm. hoog en een bodemopppervlak van 20 x 20 cm. Het invlieggat dient een diameter te hebben van 5 - 6 cm. Als nestmateriaal kan het best vochtig houtmolm, houtspaanders, turf en of rottend hout worden gegeven. Dit wordt door de vogels helemaal fijn geknaagd zodat er een mooie homogene bodembedekking in het blok ontstaat. Het verdient de voorkeur een broedstel de keuze te geven uit meerdere broedblokken (minstens 2). Heeft een paartje eenmaal een broedblok gekozen dan kan de andere(n) worden weggehaald.  De vogels dienen het gehele jaar door de beschikking te hebben over een broedblok omdat ze hier 's nachts in slapen. De pop legt 4 - 5 eieren die na ca. 23 dagen uitkomen. De jongen moeten zo rond de 14e dag geringd worden met ringmaat 5,4 mm. De jongen worden naakt geboren en groeien de eerste weken erg langzaam. Pas na ongeveer 4 weken is er sprake van een duidelijke groei en dan ook komt de groei van de veren goed op gang. Zo rond de 8e week vliegen ze uit. Ze zijn dan praktisch geheel op kleur. Op een leeftijd  van 10 - 12 weken zijn ze  vrijwel niet meer van de oudervogels te onderscheiden. 

Bijzonderheden:

De vogels baden zeer graag, dus badwater dient altijd ter beschikking te staan.

A. van Kooten

Verwante links

Kobaltvleugelparkiet
Toviparkiet
Tuiparkiet
 

 

 

Disclaimer

HOME

Vertel een vriend over deze site

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten