Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Voličrebeplanting

 
 

Brem

Vlierbes

Kooi- en voličrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting voličre
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude voličre
Vogels - warme voličre
Downloads Voličrebeplanting

Een gezelschapsvoličre waarin verschillende planten zijn aangebracht zal er een stuk aantrekkelijker uitzien dan een kale voličre. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het aanbrengen van planten in een gezelschapsvoličre waarin parkietachtigen zijn ondergebracht  verspilde moeite is. Deze vogels zullen door hun nooit aflatende knaaglust de planten geen ogenblik met rust laten. De beplanting zal dan ook bij deze vogels slechts een kort leven beschoren zijn. Voor deze vogels zal voor een meer decoratieve aanblik van de voličre gekozen moeten worden. Geschikte materialen hiervoor zijn bijvoorbeeld dode oude boomstronken en biezen en of rieten matten. Maar ook het regelmatig verstrekken van verse wilgentakken en het ophangen van bossen vers geplukt gras en onkruid kunnen een dergelijke voličre toch ook nog een heel natuurlijke aanblik geven.

Wordt de gezelschapsvoličre echter in hoofdzaak bevolkt door tropische vogels dan zullen de vogels u dankbaar zijn voor elke plant die u in de voličre aanbrengt. De vogels zullen de planten onder meer benutten als speelplaats, schuilplaats en nestplaats. Ook zullen ze in de planten de schaduw opzoeken bij felle zonneschijn.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
 
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 
 
 

Bij de keuze van de planten moet er op gelet worden dat deze tegen een stootje kunnen en dat ze niet giftig zijn voor de vogels. Een aantal vogels, waaronder de kanarie, doen zich graag tegoed aan de jonge scheuten van planten.  Dit kan zoveel mogelijk tegen gegaan worden door aan de vogels dagelijks groenvoer te verstrekken.

De hieronder genoemde planten zijn geschikt voor een gezelschapsvoličre.

 • Vlinderstruik (Buddleia davidii)

 • Palmboompje (Buxus sempervirens)

 • Haagbeuk (Carpinus betulus)

 • Klimop (Hedera helix)

 • Jeneverbes (Juniperus communis)

 • Lariks (Larix decidua)

 • Liguster (Ligustrum vulgare)

 • Bruidsluier (Polygonum baldschuanicum)

 • Vuurdoorn (Pyracantha)

 • Rode ribes (Ribes sanguineum)

 • Wilg (Salix)

 • Gewone vlier (Sambucus nigra)

 • Brem (Sarothamnus scoperius)

 • Bamboe (Sinarudinaria)

 • Lijsterbesspirea (Sorbaria sorbifolia)

 • Sering (Syringa)

 • Krentenboom (Amelanchier lamarckii canadensis)

 • Meidoorn (Crataegus monogyna)

 • Lijsterbes (Sorbus Aucuparia)

 • Acacia (Robinia pseudoacacia)

 • Kruisbes (Ribes uva-crispa)

Hoewel een gezelschapsvoličre geen keurig onderhouden tuintje hoeft te zijn, hebben de planten wel enig onderhoud nodig. Zo zullen ze van tijd tot tijd gesnoeid en (bij)geknipt moeten worden. Doen we dit niet dan zullen de planten op een gegeven moment zo rijkelijk bloeien dat we de vogels niet meer kunnen zien in de voličre. Dit is natuurlijk niet de bedoeling van een gezelschapsvoličre.

Verder is nog de grondsoort waarin in de planten geplant worden van belang. Niet elke grondsoort is geschikt voor elke plant. Indien nodig kan hiervoor advies gevraagd worden bij een tuinliefhebber, kwekerij of tuincentrum.  

A. van Kooten

Verwante links

Het bouwen van een voličre
Verlichting in het vogelverblijf
Ventilatie in het vogelverblijf
Gaas en maaswijdte
Bodembedekking kooi en voličre
Zitstokken
Voerbakjes en drinkfonteintjes
Nestkastjes en nestmateriaal
Aanschaf van vogels

 

 

 

Disclaimer

HOME

Vertel een vriend over deze site

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten