Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Turquoisineparkiet  (Neophema pulchella)

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Turquoisineparkiet

Verspreiding:

De turquoisineparkiet heeft zijn verspreidingsgebied in Zuidoost-Australië.

Grootte:

De turquoisineparkiet is ongeveer 22 cm. groot.

Geslachtsonderscheid:

Er is een duidelijk verschil tussen de man en de pop. De man heeft een rode schouderbalk die bij de pop afwezig is. verder heeft de pop minder blauw op de kop en is de totale lichaamskleur minder intensief als die van de man.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
 
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 
 
 

Karakter:

De turquoisineparkiet is over het algemeen verdraagzaam en komt daarom in aanmerking voor een gezelschapsvolière met kleine tropische vogels. Ze kunnen in de broedtijd echter niet met soortgenoten en andere Neophema-soorten, zoals blauwvleugelparkiet, splendidparkiet, bourkeparkiet in één voliere worden gehouden omdat met name de mannetjes dan onverdraagzaam zijn ten opzichte van mannelijke soortgenoten of andere neophema's.

Omgevingstemperatuur:

Turquoisineparkieten kunnen in een volière met een vorst- en tochtvrij nachtverblijf overwinteren.

Voeding:

Als voeding kan een zaadmengsel voor neophema's verstrekt worden. Dit zaadmengsel dient aangevuld te worden met een mengsel van geweekt kiemzaad en eivoer/universeelvoer (één op één). De verhouding tussen het zaad en het geweekte kiemzaad/eivoer/universeelvoermengsel is één op één. Verder dienen de vogels de beschikking te hebben over scherpe maagkiezel en oesterschelpen grit. Dit kan eventueel vermengd worden met het kiemzaadmengsel. Verstrek daarnaast dagelijks fruit, groenvoer en vers drinkwater.

Kweek:

Zoals reeds opgemerkt dient men In het broedseizoen slecht één paartje per vlucht/kooi te houden. Ze komen het beste tot hun recht in een voliere met een minimale afmeting van 3 x 1 x 2 m. (lxbxh) en een aangrenzend nachtverblijf van bijvoorbeeld 1 x 1 x 2 m. (lxbxh). Net als bij de meeste parkietensoorten, verdragen meerdere paartjes elkaar niet tijdens het broedseizoen. Vooral de mannen beginnen, wanneer ze broedrijp zijn, op elkaar te jagen. Indien men een goed kweekstel treft of samenstelt zal de pop al snel overgaan tot broeden.
De vogels dienen de beschikking te hebben over een nestkast met een afmeting van ongeveer 20 x 20 x 40 cm. en een invlieggat van 6 cm. Op de bodem van de nestkast moet een laag turfmolm vermengd met houtspaanders worden aangebracht. Het popje legt 4-6 eieren. Na een broedduur van ongeveer 20 dagen worden de jongen geboren. Het mannetje komt de pop tijdens het broeden voeren en doet dit later ook bij de jongen. Een paartje kan in een seizoen 2 broedsels grootbrengen. De jongen die na ca. 4 weken het nest verlaten zijn nogal wild. Ze verwonden zich dan ook snel aan gaas, draden of wanden. Om verwondingen te voorkomen is het verstandig planten tegen de wanden te zetten en groene takken in het gaas te steken wanneer de jonge vogels op het punt staan uit te vliegen. De jongen lijken op het popje maar zijn wat matter van kleur. Nadat ze zijn uitgevlogen worden ze nog 2 tot 3 weken door de oudervogels (bij)gevoerd alvorens ze zelfstandig zijn.

Mutaties:

Bij de turquoisineparkiet kennen we inmiddels een groot aantal mutaties zoals: roodbuik, lutino, pastel, donkerfactor, opaline en bont.

A. van Kooten

Verwante links

Blauwvleugelparkiet
Bourkesparkiet
Elegantparkiet
Splendidparkiet
Neophema forum

 

 

 

 

Disclaimer

HOME

Vertel een vriend over deze site

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten