Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Teugelastrilde (astrilda rhodopyga)

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Teugelastrilde

Verspreiding:

De teugelastride heeft zijn verspreidingsgebied in Noordoost-Afrika.

Grootte:

De teugelastrilde is ongeveer 10 cm. groot.

Geslachtsonderscheid:

Het geslachtsonderscheid tussen beide seksen is moeilijk vast te stellen. In het algemeen zijn de popjes wat matter van kleur, hoewel dit geen vanzelfsprekendheid is. De enige zekerheid is de zang van de mannetjes, echter deze is vaak zo zacht dat dit onopgemerkt blijft. Indien we keelveertjes zien trillen en we 'horen' gezang dan hebben we met zekerheid met een mannetje te doen.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
 
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 
 
 

Karakter:

Teugelastrilden kunnen met meerdere paartjes in een gezelschapsvoliere worden gehouden. Het zijn vreedzame vogels die niet snel voor problemen zullen zorgen. Hoewel ze ook in broedkooien kunnen worden gehouden is het veel beter de vogels in een goed beplante volière te houden.

Omgevingstemperatuur:

Eenmaal geacclimatiseerd kunnen teugelastrilden in een volière met een vorst- en tochtvrij nachtverblijf overwinteren.

Voeding:

Als voeding dient een goede zaadmengeling voor tropische vogels en of volièrevogels, een goed samengesteld eivoer/krachtvoer en bij voorkeur kiemzaad verstrekt te worden. Om aan de behoefte van dierlijke eiwitten in de voeding tegemoet te komen kan het beste een insecten-/universeelvoer toegevoegd worden (bijvoorbeeld 50 eivoer, 50% universeelvoer). Vooral in de periode dat de vogels jongen hebben is het belangrijk dat ze de beschikking hebben over dierlijke eiwitten. Extra dierlijke eiwitten kunnen, naast het verstrekken van een goed samengesteld eivoer/universeelvoer, verstrekt worden in de vorm van bijvoorbeeld meelwormen, miereneieren, buffalowormpjes. Wees bij de verstrekking van dierlijke eiwitten wel voorzichtig omdat de vogels bij het verstrekken van teveel dierlijke eiwitten vaak de jongen in de steek laten en al weer met een volgend legsel beginnen. Naast bovenstaande voeding is het noodzakelijk dat de vogels dagelijks de beschikking hebben over vers en fris bad- en drinkwater en mogen ook vogelmineralen (grit) en maagkiezel niet ontbreken. Voor meer informatie over de voeding klik hier.

Kweek:

Als nestgelegenheid kunnen we de vogels halfopen nestkastjes met een afmeting van 15x15x15 cm. geven. Vaak ook bouwen ze zelf een vrijstaand nest in een struik van uitgeplozen sisal, kokosvezel, grashalmen en hooi dat wordt bekleed met donsveertjes. Ingeval van een  nestkastje kunnen we zelf een voorgevormd nestje aanbrengen door wat droog gras en of kokosvezel samen te drukken. Het popje legt 2 tot 4 eieren. Overdag wordt er afwisselend door het popje en het mannetje gebroed. 's Nachts wordt er door één van beide vogels gebroed, terwijl de ander dicht in de buurt aanwezig blijft. Wees voorzichtig met nestcontrole. Ingeval van nestcontrole kan het beste gewacht worden tot beide vogels even van het nest af zijn! De eitjes komen na ca. 12  dagen uit. Na ongeveer 16 dagen vliegen de jongen uit. De eerste nachten keren ze nog terug naar het nest. Na 2 dagen beginnen ze al zelf mee te eten en na ca. 14 dagen eten ze zelfstandig.
De jonge vogels beginnen meestal zo na 8 - 10 weken met de jeugdrui welke na 6 - 8 weken voltooid is.

A. van Kooten

 

Verwante links

Abesijnse groene astrilde
Blauwgrijs roodstaartje
Nonastrilde
Oranjekaakje
Bandvink
Blauwfazantjes
Granaatastrilde
Glansekstertje
Bruine druppelastrilde
Dybowski astrilde
Groene druppelastrilde
Edelzanger
Mozambiquesijs
Bruinrugekstertje
Dwergekstertje
Reuzenekstertje
Zilverbekje
Wijnrode amarant
Loodbekje
Melba astrilde
Goudmus
 

 

Disclaimer

HOME

Vertel een vriend over deze site

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten