Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Ringen van vogels

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Ringen van vogels

Voetringen van vogels zijn te bestellen via een vogelvereniging. Deze zijn bedoeld om er jonge vogels mee te ringen. Voor iedere soort en/of ondersoort een eigen ringmaat. Bij de ringencommissaris van de vogelvereniging waar u bij bent aangesloten kunt u informeren naar de ringmaat die u moet bestellen voor uw vogels, maar ook in dit boek worden deze bij alle soorten en ondersoorten vermeld. Ook wordt er jaarlijks in de verenigingsbladen van de verschillende vogelbonden een lijst met ringmaten van de meest gekweekte vogels gepubliceerd. De ringen moeten op een bepaalde leeftijd, meestal zo tussen de zevende en de tiende dag, om de poot cq. tenen geschoven worden  Een gepunt luciferstokje kan u hierbij prima van dienst zijn. Op welke leeftijd ‘het ringen’ moet gebeuren is afhankelijk van de soort maar ook van de individuele groei van de jongen. Op de ring is het geboortejaar (kweekjaar), het eigen nummer van de kweker en een volgnummer af te lezen. Zo kan op een ring bijvoorbeeld staan: NX14 – 25 ’05. NX14 is hierbij het kweeknummer van de kweker, 25 het volgnummer en ’05 het kweekjaar. Met een dergelijk uniek nummer blijft een vogel op deze manier altijd identificeerbaar. U doet er verstandig aan om al uw jonge vogels van een ring te voorzien.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
 
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 
 
 

De voornaamste reden hiervoor is, dat de Flora- en faunawet aangeeft dat de eigenaar van alle soorten die op de bijlagen A en B van de Europese Basisverordening staan en die niet geringd zijn, aan moet kunnen tonen of aannemelijk moet maken dat hij deze legaal in bezit heeft gekregen. Die 'bewijslast' ligt dus bij u als houder van de vogel. Er gelden nog meer wettelijke regels voor het ringen. Dit staat in CITES, de Europese Basisverordening en de Flora- en Faunawet.

Het is erg belangrijk dat de jonge vogels met de juiste maat worden geringd. Een te kleine ring zal op latere leeftijd in de poot groeien met alle gevolgen van dien. Een te groot exemplaar zal hinderlijk voor de vogel zijn en is niet toegestaan bij deelname aan tentoonstellingen. Voor een aantal beschermde soorten is zelfs een bepaalde maat wettelijk voorgeschreven.

Sommige vogels zien een glanzende ring aan voor een vreemd voorwerp in het nest en zullen dat willen verwijderen. Dat daar dan toevallig een jong aan vast zit is voor hen van geen belang. Om de ringen zo onopvallend mogelijk te laten zijn kunnen ze zwart gemaakt worden met een niet giftige kleurstift.

Aanvullende informatie is te krijgen bij CITES, de Europese Basisverordening en de Flora- en Faunawet.

A. van Kooten

Verwante links

Broedconditie beïnvloeden
Juiste broedconditie deel 1
Juiste broedconditie deel 2
Broedplek bij vogels
Indicatie broedblokken
Nestkastjes en nestmateriaal
Fysieke vererving
Kweken in broedkooien
Lijnenteelt
Kweekprogramma - Kweekboek
Voetringen voor vogels

 

 

 

 

Disclaimer

HOME

Vertel een vriend over deze site

 

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten