Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Pyrrhura rupicola -  Steenparkiet

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Pyrrhura rupicola

Bij de Pyrrhura rupicola worden 2 ondersoorten onderscheiden, te weten:

  1. Pyrrhura rupicola rupicola

  2. Pyrrhura rupicola sandiae

Beschrijving

De Pyrrhura rupicola rupicola heeft een lengte van 25 cm. De algehele lichaamskleur is overwegend groen. Voorhoofd, kruin en achterhoofd zijn bruinzwart. De wangen zijn overwegend groen. Veren aan de achternek bruinzwart enigzins bruingeel/wit omzoomd. De hals- en bovenborstbevedering is donkerbruin en bruingeel/wit omzoomd. De kleur van de omzoming gaat naar de borst toe over in geel. De buik is groen waarbij opgemerkt moet worden dat sommige vogels enige rode veren laten zien in de groene buikbevedering. De vleugelboog is groen. Handwortelzoom en eerste dekveren van de vleugels rood. De onderste vleugeldekveren zijn groen. De buitenste baarden van de grote slagpennen zijn groen, enigzins blauw bewaasd.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
 
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 

 

 

Het bovenste deel van de staart is groen en het onderste gedeelte grijs. De snavel is grijs gekleurd en de poten donkergrijs. Verder hebben de vogels een naakte lichtgrijze oogring, de ogen hebben een bruine iris.

De Pyrrhura rupicola sandiae is nagenoeg gelijk aan de nominaatvorm, echter de de bruingele/witte omzoming rond de hals en bovenborst is smaller waardoor de omzoming van hals en bovenborst veel scherper lijkt. Achter op de nek ontbreekt deze omzoming bijna geheel.

Tussen man en pop is uiterlijk geen verschil. Om zekerheid te krijgen over het geslacht van de vogels moeten ze gesekst worden.

Verspreidingsgebied

De Pyrrhura r. rupicola komt voornamelijk voor in Centraal Peru. De Pyrrhura r. sandiae heeft een veel groter verspreidingsgebied. Deze loopt van zuidoostelijk Peru, noordelijk Bolivia tot het noordwestelijk deel van Brazilië. Dit verklaart direct waarom de  Pyrrhura r. sandiae meer in gevangenschap voorkomt.

Levenswijze in het wild

Buiten de broedtijd komen ze voor in groepen tot 30 vogels. Ze houden zich bij voorkeur op in zeer hoge bomen waar ze zich vooral ophouden in het bovenste gedeelte van de bomen. Het niveau waarop ze zich ophouden is zelden lager dan 30 meter. Hun broedtijd valt van februari tot maart. Over broedgedrag en voedselgebruik is weinig bekend over deze vogels.

Huisvesting

Een prima huisvesting voor Pyrrhura’s is een volière met een afmeting van 3 x 1 x 2 meter en een nachtverblijf van bijvoorbeeld 1.00 x 1.00 x 1.80. Zelf houd ik mijn Pyrrhura perlata lepida’s in een volière met vluchten van 5 meter lang, 1 meter breed en 2.50 meter hoog. Het nachtverblijf heeft daarbij een afmeting van 1 meter diep, 1 meter breed en 2 meter hoog. Ook zijn er kwekers die de vogels in broedkooien houden met een afmeting van 50 x 50 x 1.20 meter.  Mijn voorkeur gaat echter uit naar een ruime volière omdat het vrij drukke en beweeglijke vogels zijn. Een te kleine huisvesting zal daarom snel kunnen leiden tot vervetting van de vogels. Verder is het van belang dat de vogels het gehele jaar door kunnen beschikken over een nestkast. Dit is noodzakelijk omdat de vogels er de nacht in doorbrengen. Een nestkast is tevens een ideale bescherming tegen de kou in de winter, vooral als de bodem van de nestkast daarbij ook nog wordt voorzien van een dikke laag houtkrullen. Indien wordt voldaan aan de hierboven beschreven huisvesting is het goed mogelijk Pyrrhura’s in een onverwarmde volière te houden. Zorg er wel voor dat de nestkast in het binnenverblijf hangt en dat de buitenvolière met een luikje is af te sluiten. Het afsluiten van het nachtverblijf heeft als bijkomend voordeel dat de vogels in het zomerseizoen niet in alle vroegte lawaaiproblemen kunnen geven bij de buren.

Gedrag

Met een beetje aandacht worden de vogels erg vertrouwelijk met hun verzorger. Mijn Pyrrhura’s komen direct naar mij toe als ik bij de volière ben. Ga ik vervolgens naar het nachtverblijf dan zijn zij hier ook al weer naar toe gevlogen. Ze kunnen zo vertrouwd raken dat ze gewoon uit de hand van hun verzorger eten. Het zijn verder erg nieuwsgierige en beweeglijke vogeltjes waaraan je veel plezier kunt beleven. Als minpuntje in het gedrag kan hun geschreeuw worden genoemd. Ze zijn vrij snel opgewonden en een overvliegende duif, vreemd geluid of onverwachte gebeurtenis kanl snel aanleiding geven tot herhaaldelijk schreeuwen van de vogels. Toch moet dit ook weer niet overdreven worden. In een dergelijke situatie zal het geschreeuw vrijwel nooit langer dan 5 minuten aan houden.

Voeding

De voeding die ik verstrek bestaat uit een zaadmengsel voor grote parkieten. Naast dit zaadmengsel krijgen de vogels elke dag een mengsel van geweekt kiemzaad en eivoer/universeelvoer (één op één). De verhouding tussen het zaad en het geweekte kiemzaad/eivoer/universeelvoermengsel is één op één. Twee keer per week meng ik, ondanks dat de vogels er ook vrij over kunnen beschikken, scherpe maagkiezel en oesterschelpen grit door het kiemzaad. Daarnaast krijgen de vogels vrijwel dagelijks fruit en groenvoer. De vogels doen het op deze voeding prima.

Broedproces

Pyrrhura’s beginnen meestal zo rond april, mei met het broedproces. Vroeger komt echter ook voor! Vaak, zo is mijn ervaring, zijn er het hele jaar door wel paringen waar te nemen tussen de vogels. De paring vindt op de zitstok plaats waarbij de vogels zijdelings van elkaar de cloaca’s tegen elkaar drukken. De man neemt dus niet, zoals bij veel andere soorten, plaats op de rug  van de pop. Het verdient aanbeveling om de nestkast op de donkerste plaats van de volière of broedkooi neer te hangen. Zorg er daarbij voor dat het invlieggat van het licht is afgewend. Nestblokken met een afmeting van 20x20x50 cm. voldoen over het algemeen goed. Het invlieggat dient een diameter te hebben van ca. 6 cm. Om de vogels te helpen bij het in- en uit gaan van het blok is het aan te raden de binnenzijde van het blok onder het invlieggat te voorzien van een strookje gaas en of krammen. Als nestmateriaal kan een mengsel van (vochtig) onbemeste potgrond en houtkrullen worden gegeven  (ca. 4 – 5 cm dik).  Verder is het aan te bevelen om wat dikke (wilgentakken in de hoeken van het blok aan te brengen. De vogels schrapen deze af en leggen op dit schraapsel hun eieren. Veel Pyrrhura - soorten hebben grote legsels, sommige poppen leggen wel 6 tot 10 eieren. Na een broedduur van ca. 21 dagen worden de jongen geboren. Het tijdstip voor het uitkomen van de eieren kan behoorlijk variëren omdat dit afhankelijk is bij welk ei de vogels vast gaan zitten broeden. Bij een groot legsel moeten de jongen geringd worden op een leeftijd van ca. 12 dagen. Is er echter sprake van een klein legsel dan zal het eerste jong eerder geringd moeten worden, na ca. 8 dagen. De jongen moeten geringd worden met een 6 millimeter geharde voetring. Op een leeftijd van 7 á 8 weken vliegen ze uit waarna ze nog 2 tot 3 weken door de ouders worden (bij)gevoerd). Vaak gaan de oudervogels over tot een tweede legsel.

Tot zover de inleiding over de Pyrhurra’s en hun verzorging. De meest voorkomende soorten worden op mijn website apart behandeld en zijn onder de knop ‘index kooi- en volièrevogels’ te vinden.

A. van Kooten

Verwante links

Pyrrhura inleiding
Pyrrhura cruentata
Pyrrhura frontalis
Pyrrhura hypoxantha
Pyrrhura leucotis
Pyrrhura molinea
Pyrrhura perlata
Pyrrhura picta
Pyrrhura roseifrons

 

 

Disclaimer

HOME

Vertel een vriend over deze site

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten