Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Pyrrhura perlata  - Roodbuikparkiet

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Pyrrhura perlata

Binnen deze soort worden geen ondersoorten meer onderscheiden. Vroeger waren bij de pyrrhura perlata de volgende soorten ingedeeld:

  1. Pyrrhura p. lepida (Waglers parel parkiet)

  2. Pyrrhura p. coerulescens (Miritiba parel parkiet)

  3. Pyrrhura p. anerythra (Neumans parel parkiet)

Tegenwoordig vallen bovenstaande soorten onder de pyrrhura lepida, dus

  1. Pyrrhura lepida lepida (Waglers parel parkiet)

  2. Pyrrhura lepida coerulescens (Miritiba parel parkiet)

  3. Pyrrhura lepida anerythra (Neumans parel parkiet)

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
 
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 
 
 

De P. l. lepida en P. l. coerulescens willen nog wel eens verwisseld worden omdat het onderscheid tussen beide ondersoorten, voor de niet kenner, lastig is. Het verschil is te zien in de hals/borsttekening die bij de P. l. lepida veel breder is. Ook heeft de P. l. lepida veel meer een blauwe waas over borstveren en vleugeldek.

Verspreidingsgebied

De Pyrrhura perlata bewoont het noorden van Brazilië zuidelijk van de Amazone tussen de rivieren Madeira en Tapajos. De oostelijke grens van hun verspreidingsgebied is Rio Jamauchim, de noordelijke grens het noorden van de Mato Grosso. De P. l. lepida komt voor in Cumã-Bucht, Maranhão westelijk tot Belèm en de Rio Capim, Pará in Brazilië. De P. l. coerulescens is te vinden aan de smalle kuststrook in Noord-Maranhão in Brazilië. De P. l. anerythra komt voor in Rio Fresco, Rio Pracupi en rond de omgeving van Arumattra aan de linker oever van de Rio Tocantins, Pará in Brazilië

Levenswijze in het wild

Buiten de broedtijd leven ze in groepjes van 3 tot 8 vogels. Hun voorkeur gaat uit naar dicht begroeide gebieden. De vogels zitten graag in groepsverband in boomtoppen tussen de bladeren. Zolang ze niet gestoord worden verraden ze zich door hun voortdurend gekwetter. Als ze onraad ruiken houden ze zich muisstil en zijn dan nauwelijks waar te nemen tussen de bladeren. Regelmatig bezoeken ze waterplassen en rivieren om daar te baden en te drinken. Hier worden ze vaak gezien in gezelschap van de Pyrrhura picta's. In het wild bestaat hun voeding overwegend uit allerhande (boom)vruchten, bloesem, droge zaden, noten en bessen. De broedtijd loopt van augustus tot november. Waarschijnlijk broeden ze ook van april tot juni, naar men aanneemt is dit afhankelijk van de op dat moment beschikbare planten cq. voedsel. Broeden doen ze in holten van bomen. Door de pop worden 3 tot 9 eieren gelegd.

Huisvesting

Een prima huisvesting voor Pyrrhura’s is een volière met een afmeting van 3 x 1 x 2 meter en een nachtverblijf van bijvoorbeeld 1.00 x 1.00 x 1.80. Zelf houd ik mijn Pyrrhura perlata lepida’s in een volière met vluchten van 5 meter lang, 1 meter breed en 2.50 meter hoog. Het nachtverblijf heeft daarbij een afmeting van 1 meter diep, 1 meter breed en 2 meter hoog. Ook zijn er kwekers die de vogels in broedkooien houden met een afmeting van 50 x 50 x 1.20 meter.  Mijn voorkeur gaat echter uit naar een ruime volière omdat het vrij drukke en beweeglijke vogels zijn. Een te kleine huisvesting zal daarom snel kunnen leiden tot vervetting van de vogels. Verder is het van belang dat de vogels het gehele jaar door kunnen beschikken over een nestkast. Dit is noodzakelijk omdat de vogels er de nacht in doorbrengen. Een nestkast is tevens een ideale bescherming tegen de kou in de winter, vooral als de bodem van de nestkast daarbij ook nog wordt voorzien van een dikke laag houtkrullen. Indien wordt voldaan aan de hierboven beschreven huisvesting is het goed mogelijk Pyrrhura’s in een onverwarmde volière te houden. Zorg er wel voor dat de nestkast in het binnenverblijf hangt en dat de buitenvolière met een luikje is af te sluiten. Het afsluiten van het nachtverblijf heeft als bijkomend voordeel dat de vogels in het zomerseizoen niet in alle vroegte lawaaiproblemen kunnen geven bij de buren.

Gedrag

Met een beetje aandacht worden de vogels erg vertrouwelijk met hun verzorger. Mijn Pyrrhura’s komen direct naar mij toe als ik bij de volière ben. Ga ik vervolgens naar het nachtverblijf dan zijn zij hier ook al weer naar toe gevlogen. Ze kunnen zo vertrouwd raken dat ze gewoon uit de hand van hun verzorger eten. Het zijn verder erg nieuwsgierige en beweeglijke vogeltjes waaraan je veel plezier kunt beleven. Als minpuntje in het gedrag kan hun geschreeuw worden genoemd. Ze zijn vrij snel opgewonden en een overvliegende duif, vreemd geluid of onverwachte gebeurtenis kanl snel aanleiding geven tot herhaaldelijk schreeuwen van de vogels. Toch moet dit ook weer niet overdreven worden. In een dergelijke situatie zal het geschreeuw vrijwel nooit langer dan 5 minuten aan houden.

Voeding

De voeding die ik verstrek bestaat uit een zaadmengsel voor grote parkieten. Naast dit zaadmengsel krijgen de vogels elke dag een mengsel van geweekt kiemzaad en eivoer/universeelvoer (één op één). De verhouding tussen het zaad en het geweekte kiemzaad/eivoer/universeelvoermengsel is één op één. Twee keer per week meng ik, ondanks dat de vogels er ook vrij over kunnen beschikken, scherpe maagkiezel en oesterschelpen grit door het kiemzaad. Daarnaast krijgen de vogels vrijwel dagelijks fruit en groenvoer. De vogels doen het op deze voeding prima.

Broedproces

Pyrrhura’s beginnen meestal zo rond april, mei met het broedproces. Vroeger komt echter ook voor! Vaak, zo is mijn ervaring, zijn er het hele jaar door wel paringen waar te nemen tussen de vogels. De paring vindt op de zitstok plaats waarbij de vogels zijdelings van elkaar de cloaca’s tegen elkaar drukken. De man neemt dus niet, zoals bij veel andere soorten, plaats op de rug  van de pop. Het verdient aanbeveling om de nestkast op de donkerste plaats van de volière of broedkooi neer te hangen. Zorg er daarbij voor dat het invlieggat van het licht is afgewend. Nestblokken met een afmeting van 20x20x50 cm. voldoen over het algemeen goed. Het invlieggat dient een diameter te hebben van ca. 6 cm. Om de vogels te helpen bij het in- en uit gaan van het blok is het aan te raden de binnenzijde van het blok onder het invlieggat te voorzien van een strookje gaas en of krammen. Als nestmateriaal kan een mengsel van (vochtig) onbemeste potgrond en houtkrullen worden gegeven  (ca. 4 – 5 cm dik).  Verder is het aan te bevelen om wat dikke (wilgentakken in de hoeken van het blok aan te brengen. De vogels schrapen deze af en leggen op dit schraapsel hun eieren. Veel Pyrrhura - soorten hebben grote legsels, sommige poppen leggen wel 6 tot 10 eieren. Na een broedduur van ca. 21 dagen worden de jongen geboren. Het tijdstip voor het uitkomen van de eieren kan behoorlijk variëren omdat dit afhankelijk is bij welk ei de vogels vast gaan zitten broeden. Bij een groot legsel moeten de jongen geringd worden op een leeftijd van ca. 12 dagen. Is er echter sprake van een klein legsel dan zal het eerste jong eerder geringd moeten worden, na ca. 8 dagen. De jongen moeten geringd worden met een 6 millimeter geharde voetring. Op een leeftijd van 7 á 8 weken vliegen ze uit waarna ze nog 2 tot 3 weken door de ouders worden (bij)gevoerd). Vaak gaan de oudervogels over tot een tweede legsel.

Tot zover de inleiding over de Pyrhurra’s en hun verzorging. De meest voorkomende soorten worden op mijn website apart behandeld en zijn onder de knop ‘index kooi- en volièrevogels’ te vinden.

A. van Kooten

Verwante links

Pyrrhura inleiding
Pyrrhura cruentata
Pyrrhura frontalis
Pyrrhura hypoxantha
Pyrrhura leucotis
Pyrrhura molinea
Pyrrhura picta
Pyrrhura roseifrons
Pyrrhura rupicola

 

 

 

Disclaimer

HOME

Vertel een vriend over deze site

 

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten