Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Loodbekje (Euodice malabarica)

 
 

Foto A. van Kooten

Foto J. Hakvoort

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Loodbekje

Verspreiding:

Het loodbekje heeft zijn verspreidingsgebied op het oostelijk gedeelte van het Arabisch schiereiland en van daar oostwaarts tot Nepal, Bangla Desh en Sri Lanka.

Grootte:

Het loodbekje is ongeveer 11 cm. groot.

Geslachtsonderscheid:

Tussen het mannetje en het popje is geen uiterlijk waarneembaar verschil. Het enige verschil tussen de geslachten is dat het mannetje zingt.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
 
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 

 

 

Bijzonderheden:

Het loodbekje is zeer nauw verwant aan het zilverbekje. De bastaarden van beide soorten zijn in beide geslachten volledig vruchtbaar. Het verschil tussen beide soorten zit hem in de kleur van de snavel  en de stuit. De bovensnavel van het loodbekje is donkerder (lood)kleurig en de stuit is wit in plaats van zwart zoals bij het zilverbekje. 

Karakter:

Loodbekjes zijn erg verdraagzame vogels en kunnen dan ook prima in een gezelschapsvolière worden gehouden. Verder kunnen ze ook prima in een kamervolière of kweekkooi worden gehuisvest. 

Omgevingstemperatuur:

Het houden van loodbekjes hoeft geen problemen op te leveren in ons land. Wel ben ik van mening dat een volière waarin deze vogels worden gehouden een goed afgesloten en droog nachtverblijf dient te bezitten.

Voeding:

Als voeding dient een goede zaadmengeling voor tropische vogels en of volièrevogels, een goed samengesteld eivoer/krachtvoer en bij voorkeur kiemzaad verstrekt te worden. Om aan de behoefte van dierlijke eiwitten in de voeding tegemoet te komen kan het beste een insecten-/universeelvoer toegevoegd worden (bijvoorbeeld 50 eivoer, 50% universeelvoer). Verder nemen ze graag wat groenvoer en onkruidzaden tot zich. Met name in de periode dat de vogels jongen hebben is het belangrijk dat ze kunnen beschikken over een goed samengesteld eivoer/universeelvoer en gekiemde zaden. Naast bovenstaande voeding is het noodzakelijk dat de vogels dagelijks de beschikking hebben over vers en fris bad- en drinkwater en mogen ook vogelmineralen (grit) en maagkiezel niet ontbreken. Voor meer informatie over de voeding klik hier.

Kweek:

Loodbekjes bouwen hun kogelvormige nestjes in hier en daar opgehangen halfopen nestkastjes maar ook maken ze wel een vrijstaand nest in een struik. Als bouwmateriaal gebruiken ze (lange) droge grashalmen, mos, donsveertjes, en uitgeplozen sisaltouw. Het popje legt doorgaans tussen de 4 en 6 eitjes in het nestje. De eitjes worden in hoofdzaak door het mannetje bebroed. Afhankelijk van het tijdstip waarop het mannetje is gaan zitten broeden komen de eitjes na 12 tot 14 dagen uit. De jongen worden dan door beide ouders gevoerd. De jongen verlaten na ca. 3 weken het nest. Hierna worden ze nog ruim 2 weken door de oudervogels (bij)gevoerd alvorens ze zelfstandig zijn. Na ongeveer 3 maanden zijn de jongen op kleur en bijna niet meer van de oudervogels te onderscheiden. Als de jongen zelfstandig zijn kunnen ze, indien de broedruimte voldoende groot is, bij de ouders blijven.

Mutaties:

Bij het loodbekje zijn al een aantal mutaties opgetreden zoals donkerbuik, bruin, pastel.

A. van Kooten

Verwante links

Abesijnse groene astrilde
Blauwgrijs roodstaartje
Nonastrilde
Oranjekaakje
Teugelastrilde
Bandvink
Blauwfazantjes
Granaatastrilde
Glansekstertje
Bruine druppelastrilde
Dybowski astrilde
Groene druppelastrilde
Edelzanger
Mozambiquesijs
Bruinrugekstertje
Dwergekstertje
Reuzenekstertje
Zilverbekje
Wijnrode amarant
Melba astrilde
Goudmus
 

Disclaimer

HOME

Vertel een vriend over deze site

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten