Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Kweekprogramma - kweekboek

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Kweekprogramma - kweekboek

Bij de behandeling van het kweekprogramma en kweekboek zijn we beland bij een zeer belangrijk onderwerp. Het bijhouden van de afstamming van uw vogels zal, zo zult u merken, van grote waarde blijken te zijn. Ik durf zondermeer te stellen dat, als u iets in de “vogelsport” wilt bereiken, een goed bijgehouden kweekadministratie noodzakelijk is.Ook in het bedrijfsleven ligt immers de basis van een goede en succesvolle bedrijfsvoering, bij het juist bijhouden van gegevens. En welk belang wordt er in onze huidige maatschappij niet gehecht aan kwaliteit en kwaliteitsverbetering?

In z'n algemeenheid, zo is uit onderzoek gebleken, is het handhaven of verbeteren van kwaliteit alleen maar mogelijk wanneer we kunnen beschikken over juiste, dus goed bijgehouden, gegevens. Deze gegevens moeten het ons dan, middels vergelijkingen en controles, mogelijk maken om het gestelde doel van kwaliteitsverbetering, te bereiken. En is het niet zo, dat ook wij als kwekers, ons tot doel moeten stellen de kwaliteit van onze vogels te verbeteren?   

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
 
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 
 
 

Het kweekboek

Een bladzijde van een kweekboek kan op verschillende manieren worden ingedeeld. Hoe meer gegevens worden bijgehouden hoe meer er over de vogels wordt geleerd. Het is hierbij belangrijk dat de gegevens over de vogels overzichtelijk op schrift worden gesteld. Ze zijn dan in een later stadium, als we ze nodig hebben, gemakkelijk terug te vinden.

In mijn kweekboek hou ik twee verschillende soorten kweekbladen bij. Een kweekblad waar de gegevens per broedkooi op worden genoteerd en een kweekblad waar de gegevens per vogel op worden genoteerd.

Op het "broedkooi kweekblad" kunnen de volgende gegevens worden genoteerd:

 •  kooi no.

 •  datum dat de vogels zijn gekoppeld

 •  ring no. man

 •  geboorte jaar van de man

 •  kleur van de man

 •  ring no. pop

 •  geboorte jaar van de pop

 •  kleur van de pop

 •  broedronde

 •  datum 1e ei, 2e ei, 3e ei, enz.

 •  datum van uitkomen van de eitjes

 •  aantal bevruchte- en onbevruchte eitjes

 •  data dat jongen zijn geringd

 •  data van uitvliegen van de jongen

 •  ring nummers van de jongen

 •  kleur van de jongen

 •  geslacht van de jongen

 •  bestemming van de jongen (aanhouden of verkopen)

 •  bijzonderheden tijdens de broedronde(n), zoals:

 •   * hoe voert de pop de jongen?  goed/matig/slecht

 •   * voert man goed mee?          goed/matig/slecht

 •   * verdraagzaamheid man/pop t.o.v. uitgevlogen jongen?

 •   * acceptatie nestmateriaal door pop?

 •   * graad van hygiëne in het nestkastje? goed/matig/slecht

 •   * hoe gaan beide oudervogels met elkaar om?

 •   * kapotte eitjes; zo ja, hoeveel?

 •   * sterfte onder jongen; zo ja, hoeveelste dag?, aantal?

 •   * verenplukken

 •   * kruipers onder de jongen?; zo ja, hoeveel?

 •   * jongen met spreidpoten?; zo ja, hoeveel?

 •   * bepaalde erfelijke factoren die opvallen aan de jongen, bijvoorbeeld: druipstaart, snavelinplant, vleugeldracht, kop breedte, e.d.

 •   * klimaatomstandigheden (weersomstandigheden) tijdens de broedronde. (percentage luchtvochtigheid?, temperatuur?, e.d.).

 •   * aantal lichturen

Door het bijhouden van gegevens per broedkooi is het zelfs mogelijk om inzicht te krijgen in de resultaten per broedkooi. Soms blijkt in de loop van jaren dat bepaalde kooien een beter resultaat opleveren dan andere. Mocht u zoiets constateren dan is het belangrijk uit te zoeken wat daarvan de reden(en) is (zijn).

Vragen die u zich hierbij kunt stellen zijn:

 • Is het een hoekkooi (veelal onrustige plaats a.g.v. looppad)?

 • Betreft het een dode hoek (ventilatie!)?

 • Is de kooi misschien te laag geplaatst?

 • Is er wel voldoende licht op deze plaats?

Is het nestkastje niet teveel in het licht geplaatst (broedkooi bevindt zich in nabijheid van lamp en of raam)? Verschilt de betreffende broedkooi van de andere kooien? Gemaakte fouten kunnen op deze manier, door het bestuderen van de resultaten, worden achterhaald en hersteld.

Naast het bijhouden van een kweekblad over broedkooien is het van belang een kweekblad bij te houden van elke vogel. Op dit blad noteren we gegevens over de afstamming van de vogel alsmede eventuele bijzonderheden over de vogel. Ook noteren we op dit kweekblad de vogels, waarmee de betreffende vogel (al) gepaard is.

De gegevens die ingevuld kunnen worden onder de rubriek: bijzonderheden, zult u voor een belangrijk deel kunnen halen van "het kweekblad broedkooi". Maar in deze rubriek kunt u ook op- en aanmerkingen noteren, die bijvoorbeeld door keurmeesters zijn gemaakt op keurlijst(en), alsmede het aantal punten welke de vogel op (verschillende) tentoonstellingen behaalde. Met de gegevens zoals hierboven beschreven moet het voor u geen al te grote moeite kosten een “kweekblad” naar eigen inzicht te ontwerpen.

Het kweekprogramma

Met betrekking tot een softwareprogramma voor uw vogelkweekadministratie bent u gebonden aan de indeling die door de betreffende programmeur is gemaakt. Tegenwoordig zijn er ontzettende handige en vernuftige vogelkweekprogramma’s te koop. Zorg er voor dat het programma dat u koopt gebruikersvriendelijk is en dat u werkelijk alle bijzonderheden over de vogels er in kwijt kunt. Belangrijk aan een dergelijk programma is ook dat u het na aanschaf en registratie steeds weer (gratis) kunt uploaden wanneer zich veranderingen/verbeteringen in het programma hebben voorgedaan.

A. van Kooten

Verwante links

Broedconditie beïnvloeden
Juiste broedconditie deel 1
Juiste broedconditie deel 2
Broedplek bij vogels
Indicatie broedblokken
Nestkastjes en nestmateriaal
Fysieke vererving
Kweken in broedkooien
Lijnenteelt
Voetringen voor vogels
Ringen van vogels
 

 

Disclaimer

HOME

Vertel een vriend over deze site

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten