Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Kortstaart papegaaiamadine (Erythrura cyaneovirens)

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Kortstaartpapegaaiamadine

Ondersoorten:

  • Peale's kortstaart papegaaiamadine -  erythrura cyaneovirens pealei

  • Samoa kortstaart papegaaiamadine - erythrura cyaneovirens cyaneovirens

  • Efattensis kortstaart papegaaiamadine - erythrura cyaneovirens efatensis

  • Konings kortstaart papegaaiamadine - erythrura cyaneovirens regia

  • Serena kortstaart papegaaiamadine - erythrura cyaneovirens serena

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
 
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 
 
 

Verspreiding:

  • Peale's kortstaart papegaaiamadine (erythrura cyaneovirens pealei) - Fiji eilanden.

  • Samoa kortstaart papegaaiamadine (erythrura cyaneovirens cyaneovirens) - Samoa eilanden Upola en Savaii

  • Efattensis kortstaart papegaaiamadine (erythrura cyaneovirens efatensis) - Eiland Efate

  • Konings kortstaart papegaaiamadine (erythrura cyaneovirens regia) - Noordelijke Nieuwe-Hebriden en Gaua (Banks-eilanden)

  • Serena kortstaart papegaaiamadine (erythrura cyaneovirens serena) - Eiland Aneitum, de zuidelijke Nieuwe- Hibriden.

De Peale's papegaaiamadine is de meest bekende (onder)soort en komt vrij algemeen in Nederland voor. De Serena en Efantensis papegaaiamadinen zijn zeer zeldzaam en komen hier niet voor. De Samoa papegaaiamadine is ook een vrij zeldzame soort en komt ook niet veel voor in Europa. De Konings papegaaiamadine komt ook niet algemeen voor maar de laatste jaren wordt deze soort in met name Frankrijk gezien.

Geslachtsonderscheid:

Voor alle ondersoorten geldt dat de man veel intensiever van kleur is.

Omgevingstemperatuur:

Het zijn warmtebehoeftige vogels. Ze kunnen slecht tegen guur en koud weer. In de winter dienen ze derhalve in een verwarmd binnenverblijf te worden gehuisvest.

Voeding:

De Peale's- en de Samoa kortstaart papegaaiamadinen eten overwegend zaden terwijl de andere soorten overwegend vruchteneters zijn.

Ik volsta hier met voedingsadviezen voor de Peale's papegaaiamadine omdat deze soort eigenlijk alleen maar voorkomt in Nederland. Als voeding dient een goede zaadmengeling voor tropische vogels en of volièrevogels, een goed samengesteld eivoer/krachtvoer en bij voorkeur kiemzaad verstrekt te worden. Om aan de behoefte van dierlijke eiwitten in de voeding tegemoet te komen kan het beste een insecten-/universeelvoer toegevoegd worden (bijvoorbeeld 50 eivoer, 50% universeelvoer). Vooral in de periode dat de vogels jongen hebben is het belangrijk dat ze de beschikking hebben over dierlijke eiwitten. Extra dierlijke eiwitten kunnen, naast het verstrekken van een goed samengesteld eivoer/universeelvoer, verstrekt worden in de vorm van bijvoorbeeld meelwormen, miereneieren, buffalowormpjes. Wees bij de verstrekking van dierlijke eiwitten wel voorzichtig omdat de vogels bij het verstrekken van teveel dierlijke eiwitten vaak de jongen in de steek laten en al weer met een volgend legsel beginnen. Naast bovenstaande voeding is het noodzakelijk dat de vogels dagelijks de beschikking hebben over vers en fris bad- en drinkwater en mogen ook vogelmineralen (grit) en maagkiezel niet ontbreken. Voor meer informatie over de voeding klik hier.

Kweek:

Ik volsta hier met kweekaanwijzingen voor de Peale's papegaaiamadine omdat deze soort eigenlijk alleen maar vrij algemeen voorkomt in Nederland.

Er kan zowel in een goed beplante volière als in broedkooien met de vogels gekweekt worden. Omdat de jongen nogal wat behoefte hebben aan warmte levert de kweek in broedkooien vaak het meeste succes op. In broedkooien is immers de temperatuur veel beter te regelen dan in de (buiten) volière!  Als nestgelegenheid kunnen we de vogels halfopen nestkastjes met een afmeting van 15x15x15 cm. geven. In het nestkastje kunnen we zelf een voorgevormd nestje aanbrengen door wat droog gras en of kokosvezel samen te drukken. Het popje legt 2 tot 4 eitjes. Overdag wordt er afwisselend door het popje en het mannetje gebroed. 's Nachts wordt er door één van beide vogels gebroed, terwijl de ander dicht in de buurt aanwezig blijft. Wees voorzichtig met nestcontrole. Ingeval van nestcontrole kan het beste gewacht worden tot beide vogels even van het nest af zijn! De eitjes komen na 14 dagen uit. Twee dagen na het uitkomen van de eitjes zijn de bedelgeluiden van de jongen al hoorbaar. Na ongeveer 24 dagen vliegen de jongen uit. De eerste nachten keren ze nog terug naar het nest. Na 2 dagen beginnen ze al zelf mee te eten en na ca. 14 dagen eten ze zelfstandig.
De jonge vogels beginnen meestal zo na 8 - 10 weken met de jeugdrui welke na 6 - 8 weken voltooid is. Over het algemeen zijn de jonge vogels al op een leeftijd van een half jaar geslachtsrijp maar ze dienen niet eerder dan op een leeftijd van zo'n 10 - 12 maanden voor de kweek te worden ingezet.

Mutaties (Peale's papegaaiamadine):

Blauwkop, zeegroen, blauw.

A. van Kooten

 

Verwante links

Blauwgroene papegaaiamadine
Roodkoppapegaaiamadine
Gouldamadine
Driekleurpapegaaiamadine
 

Disclaimer

HOME

Vertel een vriend over deze site

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten