Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Kobaltvleugelparkiet  (Brotogeris cyanoptera)

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Kobaltvleugelparkiet

Soorten:

Bij de kobaltvleugelparkiet of brotogeris cyanoptera cyanoptera zoals zijn wetenschappelijke naam luid worden 3 ondersoorten beschreven, te weten:

  1. Kobaltvleugelparkiet                -   Brotogeris cyanoptera cyanoptera

  2. Gustaveparkiet                        -  Brotogeris cyanoptera gustavi

  3. Beni kobaltvleugelparkiet         -  Brotogeris cyanoptera beniensis

De Brotogeris cyanoptera gustavi heeft een groengeel voorhoofd i.p.v. een meer geel voorhoofd zoals de nominaatvorm. Ook de schedel en de nek vertonen een zwakkere blauwe waas dan de nominaatvorm. Brotogeris cyanoptera beniensis is in het geheel bleker van kleur en is ook meer geelachtig groen van kleur.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
Vogelboeken
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 

 

 

Verspreiding:

De kobaltvleugelparkiet, brotogeris cyanoptera cyanoptera, heeft zijn verspreidingsgebied in Zuid-Venuzuela, Oost-Ecuador, Oost-Peru, Zuidoost-Colombia, Noord-Bolivia en West-Brazilië.

De Gustaveparkiet heeft zijn verspreidingsgebied in het bovenste deel van het Huallaga rivierengebied in Noord-peru.

De Beni kobaltvleugelparkiet komt voor in de provincie Beni in Noord-Bolivia.

Grootte:

  1. Kobaltvleugelparkiet                -  18 cm.

  2. Gustaveparkiet                       -  18 cm.

  3. Beni kobaltvleugelparkiet         -  18 cm.

Geslachtsonderscheid:

Tussen man en pop is uiterlijk vrijwel geen waarneembaar verschil. Om zekerheid te verkrijgen over het geslacht van de vogels is endoscopisch- en of DNA (veer)onderzoek aan te raden cq. noodzakelijk.

Karakter:

Kobaltvleugelparkieten zijn aangename vogels die soms wel eens wat luidruchtig kunnen zijn.

Omgevingstemperatuur:

Het houden van kobalvleugelparkieten hoeft geen problemen op te leveren in ons land. Wel ben ik van mening dat een volière waarin deze vogels worden gehouden een goed afgesloten en droog nachtverblijf dient te bezitten. Ook verdient het aanbeveling de vogels niet beneden temperaturen van 10 °C te houden.  Niet geacclimatiseerde vogels dienen niet beneden 20 °C gehouden te worden.

Voeding:

Als basis kan aan de vogels een zaadmengsel voor grote parkieten gegeven worden. Dit mag echter niet meer dan 30% van het totale menu omvatten. Dit zaadmengsel dient aangevuld te worden met een mengsel van geweekt kiemzaad en eivoer/universeelvoer (één op één) (De verhouding tussen het zaad en het geweekte kiemzaad/eivoer/universeelvoermengsel is daarbij één op één). Daarnaast moet het dagelijkse menu voor minimaal 40% bestaan uit fruit (appel, sinaasappel, banaan, bessen, kiwi, vijgen e.d.) en allerlei groenten en onkruiden (sla, spinazie, andijvie, wortelen, vogelmuur e.d.). Verder kunnen aan dit menu gekookte mais en gekookte bonen en erwten worden toegevoegd. Ook mag niet vergeten worden de vogels van tijd tot tijd verse wilgen- en fruittakken te geven. Hier zullen ze de bladknoppen van eten. Verder dienen de vogels de beschikking te hebben over scherpe maagkiezel en oesterschelpen grit. Dit kan eventueel dagelijks vermengd worden met het kiemzaad-mengsel.

Kweek:

Kweken met kobaltvleugelparkieten kan zowel in kleine vluchtjes (2.00 cm. lang, 2.00 cm. breed en 80 cm. breed) als in broedkooien (1.20 m. lang en 50 cm. breed en diep). Het broedblok dient een afmeting te hebben van ongeveer 35 cm. hoog en een bodemopppervlak van 20 x 20 cm. Het invlieggat dient een diameter te hebben van 5 - 6 cm. Als nestmateriaal kan het best vochtig houtmolm, houtspaanders, turf en of rottend hout worden gegeven. Dit wordt door de vogels helemaal fijn geknaagd zodat er een mooie homogene bodembedekking in het blok ontstaat. Het verdient de voorkeur een broedstel de keuze te geven uit meerdere broedblokken (minstens 2). Heeft een paartje eenmaal een broedblok gekozen dan kan de andere(n) worden weggehaald.  De vogels dienen het gehele jaar door de beschikking te hebben over een broedblok omdat ze hier 's nachts in slapen. De pop legt 4 - 5 eieren. De eieren worden om de dag gelegd en worden alleen door de pop uitgebroed. Na een broedduur van ca. 23 dagen komen de jongen uit.  De jongen worden naakt geboren en groeien de eerste weken erg langzaam. De jongen moeten zo rond de 14e dag geringd worden met ringmaat 5,4 mm.Pas na ongeveer 4 weken is er sprake van een duidelijke groei en dan ook komt de groei van de veren goed op gang. Zo rond de 8e week vliegen ze uit. Ze zijn dan praktisch geheel op kleur. Op een leeftijd  van 10 - 12 weken zijn ze  vrijwel niet meer van de oudervogels te onderscheiden. 

Bijzonderheden:

De vogels baden zeer graag, dus badwater dient altijd ter beschikking te staan.

A. van Kooten

 

Verwante links

Toviparkiet
Tuiparkiet
Witvleugelparkiet

 

 

 

Disclaimer

HOME

Vertel een vriend over deze site

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten