Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Juiste broedconditie - deel 1

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Juiste broedconditie deel 1

Het belangrijkste aspect in het broedproces van vogels is de broedconditie van de kweekparen.
Hoe kunnen we nu zien dat onze vogels in broedconditie zijn? Alvorens op deze vraag in te gaan is het naar mijn mening wenselijk eerst eens wat dieper in te gaan op het totale kweekproces.
Het kweekproces omvat eigenlijk 3 perioden, namelijk:
1. een rustperiode
2. een voorbereidingsperiode op de kweek
3. een parings- en broedperiode.

Rustperiode
In de rustperiode veranderen de testikels van de man qua structuur en worden er geen sex- hormonen geproduceerd. Ook de geslachtsorganen van de pop veranderen en worden kleiner. Externe stimulatoren als licht, voeding e.d. hebben dan geen invloed. De vogels zijn uit conditie en moeten rust hebben. Komen de vogels in de rustperiode te kort dan zal dit ongetwijfeld z'n weerslag hebben op het komende kweekseizoen.
Deze periode verdient dan ook een goede aandacht van de kweker.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
Vogelboeken
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 
 
 

Voorbereidingsperiode
Gedurende deze periode groeien de geslachtsorganen geleidelijk onder invloed van de externe stimulatoren. Bij het verlengen van de daglichtlengte verwekken we kunstmatig de voorbereidingsperiode bij de vogels. De daglichtlengte is van grote invloed op de groei van de geslachtsklieren, zowel van de mannen als van de poppen. Zij nemen van ca. 50 tot 1500 maal toe in gewicht. De geslachtsklieren zijn tijdens de rustperiode zeer klein en hebben bij grasparkieten bijvoorbeeld een gewicht van ongeveer 1 milligram. Wanneer de geslachtsklieren hun maximale grootte hebben bereikt en zij op volle kracht geslachtshormonen produceren, wordt de conditiepiek bereikt.
Houdt men de mannen en poppen gescheiden, dan zal de voorbereidingsperiode zeer snel verlopen. Van grote invloed zijn in deze tijd daglicht of kunstlichtlengte en de kwaliteit van het kunstlicht. Tijdens de voorbereidingsperiode worden de vogels als het ware in gereedheid gebracht om te paren en voor het leggen van de eitjes.

Bevruchtingsperiode
In deze periode dient de paring plaats te vinden. Vogels kunnen een dergelijke conditiepiek om de zes weken bereiken, maar is in sterke mate beïnvloedbaar door het milieu waarin de vogel verblijft.
Tijdens deze periode zijn zowel de man als de pop klaar voor de paring en zal er meestal een goede bevruchting van de pop door de man mogelijk zijn.  
Tot zover een korte samenvatting van de drie perioden die elk jaar plaatsvinden.

Hoe kunnen we zien dat onze vogels in broedconditie zijn?
Wel nu, mannetjes in broedconditie hebben felle, heldere ogen en vertonen tegenover elkaar een imponerend gedrag. Vaak zien we bij de mannetjes van kromsnavels dat de pupillen van de ogen snel groter en kleiner worden, veelal een teken van opgewondenheid. Bij de tropische vogels zien we vaak bij de mannetjes een bepaalde vorm van “baltsgedrag” optreden.

De poppen van kromsnavels worden knaaglustig en knagen alle hout wat ze te pakken kunnen krijgen stuk. Ze zijn levendiger dan anders en vertonen een bepaalde onrust. Zij hangen en knagen aan het houtwerk, maar het meeste kunnen we aan hun houding en hun ogen zien. Vooral wanneer u met bijvoorbeeld uw nagel op het houtwerk tikt, is alles één en al aandacht. Net als bij de mannen worden ook de pupillen bij de poppen snel groter en kleiner. De ogen van de vogels staan fel in de kop en stralen.
Zowel bij de poppen van kromsnavels als bij de poppen van tropische soorten is er een opvallende interesse voor broedblokken c.q. nestkastjes.

A. van Kooten 

Verwante links

Broedconditie beïnvloeden
Juiste broedconditie deel 2
Broedplek bij vogels
Indicatie broedblokken
Nestkastjes en nestmateriaal
Fysieke vererving
Kweken in broedkooien
Lijnenteelt
Kweekprogramma - Kweekboek
Voetringen voor vogels
Ringen van vogels

 

 

 

Disclaimer

HOME

Vertel een vriend over deze site

 

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten