Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Juiste broedconditie - deel 1

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Juiste broedconditie deel 2

Allereerst wil ik opmerken dat bij de meeste soorten de ingezette vogels minstens 12 maanden oud moeten zijn voordat ze ingezet mogen worden voor de kweek.

Pas, wanneer de mannen en poppen in de juiste broedconditie verkeren, kunnen we ze bij elkaar plaatsen in broedkooien. Uit eigen ervaring weet ik hoe moeilijk het is om echt te wachten tot de vogels in een goede broedconditie zijn. Door ondervinding heb ik echter ook geleerd dat, wanneer de
vogels nog niet in goede broedconditie zijn, de kweekresultaten erg zullen tegenvallen. De tijd die je denkt te winnen door de vogels (te) vroeg bij elkaar te zetten zul je dan ook ruimschoots weer verliezen.
Een ander gegeven is dat dit vrijwel altijd gepaard gaat met een veel kleiner aantal groot gebrachte jonge vogels.
In de praktijk zal blijken dat niet alle vogels op dezelfde dag broedrijp zijn. Het is daarom ook onzinnig alle broedparen op dezelfde dag in de broedkooien onder te brengen. We dienen dan ook slechts vogels in broedkooien te plaatsen die in een prima broedconditie verkeren.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
Vogelboeken
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 
 
 

Veel topkwekers, zo is mij gebleken, plaatsen eerst de man(nen) in de broedkooi(en). Als reden hiervoor geldt dat de man dan eerder wordt geaccepteerd door de pop. De man is dan de baas in "zijn" broedkooi en de pop zal zich daar naar schikken. Een gast heeft zich immers te schikken naar de gastheer!
Als de vogels elkaar accepteren zullen ze spoedig overgaan tot de paring.
Veel poppen die in een juiste broedconditie verkeren laten zich binnen enkele minuten treden als ze bij een man geplaatst worden.
Soms komt het voor dat de vogels elkaar in het begin niet accepteren. Meestal kijk ik zoiets een tweetal weken aan. Accepteren de vogels elkaar dan nog niet dan is het beter één van beide vogels weg te halen.
Meestal accepteren beide vogels elkaar binnen een paar weken.
Vanaf de eerste paring tot het leggen van de eerste eieren kan men gewoonlijk 8 - 14 dagen rekenen. Voor poppen die eerder gebroed hebben  geldt ca. 8 dagen en voor poppen die voor het
eerst broeden ca. 14 dagen. Soms kan het echter voor komen dat het bij een jonge pop nog langer duurt.
Reeds één tot twee dagen voor het leggen van het eerste ei produceert het popje grotere uitwerpselen. Een teken voor de op handen zijnde ei productie. Dit blijft zo gedurende de gehele broedtijd. Popjes met een dikker geworden, gedeeltelijk onbevederde cloaca-omgeving en een voortdurend op en neer
bewegende staart staan even voor het leggen van een eitje.
Het leggen van de eitjes gebeurt bij de kromsnavels in het algemeen om de dag, terwijl de tropische soorten over het algemeen elke dag een ei leggen.  
Vaak beginnen de popjes bij het tweede ei te broeden (dit kan echter per soort verschillen). Na een dag of vier, vijf kunt u al zien of de eerste eitjes bevrucht zijn. Daartoe houdt u het ei tegen het licht. Als u goed kijkt ziet u dan duidelijk een aantal rode adertjes zitten.
Persoonlijk ben ik geen voorstander van het met de handen aanraken van eitjes. Er bestaat namelijk het vermoeden dat bacteriën via de handen van de kweker overgebracht worden op de eieren. Zo is door onderzoek komen vast te staan dat de eitjes waarin de embryo's in een vroeg stadium (voor de zevende of achtste dag) gestorven zijn, vaak geïnfecteerd zijn met bacteriën, die via de poriën in de eierschaal, het ei zijn binnengedrongen. De bacteriën kunnen, zo luidt de theorie, op de eieren zijn overgebracht door de handen van de kweker. Genoeg reden dus om de eieren zo weinig mogelijk aan te raken.
Beter is het daarom gebruik te maken van een zogenaamd schouwlampje, dat tegen het eitje kan worden gehouden en waarmee op een simpele wijze gekeken kan worden of een eitje al of niet bevrucht is. Zo'n schouwlampje heeft veelal de vorm van een ballpoint en is bij de vakhandel te verkrijgen.
Bij de tropische soorten zal het eerste jong na ± 10 tot 14 dagen geboren worden terwijl dit in het algemeen bij kromsnavels ± 18 tot 21 dagen duurt. Het piepen is voor de pop het signaal de krop van het jong voor de eerste maal te vullen. Als de krop gevuld is, is dat bij de meeste vogelsoorten van buiten af door een lichte, geelachtige verdikking aan de hals te zien. In het algemeen vliegen de jonge vogels tussen de 4de en de 5de week uit. Het popje is dan meestal al weer aan een tweede legsel begonnen. De man blijft de jongen nog een tijdje voeren. Over het algemeen zijn de jongen op een leeftijd van 6 weken in staat voor zich zelf te zorgen. Indien mogelijk kunt u de zelfstandig geworden jongen het beste in een aparte kooi of vlucht zetten. Geef hun hetzelfde voedsel als waarmee ze door de ouders gevoerd werden. Grit (voor de mineralen), scherpe maagkiezel (voor het vermalen van de zaden in de maag), water e.d. dienen natuurlijk ook aanwezig te zijn!!

A. van Kooten

Verwante links

Broedconditie beïnvloeden
Juiste broedconditie deel 1
Broedplek bij vogels
Indicatie broedblokken
Nestkastjes en nestmateriaal
Fysieke vererving
Kweken in broedkooien
Lijnenteelt
Kweekprogramma - Kweekboek
Voetringen voor vogels
Ringen van vogels
 

 

 

Disclaimer

HOME

Vertel een vriend over deze site

 

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten