Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Grote geelkuifkaketoe (Cacatua galerita)

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Grote geelkuifkaketoe

Soorten

Bij de grote geelkuifkaketoe worden een viertal ondersoorten onderscheiden, te weten:

  1. Cacatua galerita galerita - grootte 50 cm.

  2. Cacatua galerita fitzroyi - grootte 48 cm.

  3. Cacatua galerita triton - grootte 46 cm.

  4. Cacatua galerita eleonora - grootte 44 cm.

Verspreiding:

Het verspreidingsgebied van de grote geelkuifkaketoe omvat Australië, Tasmanië, Nieuw-Guinea en de hier omliggende eilanden.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
 
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 
 
 

 

 

Grootte:

Het formaat van de grote geelkuifkaketoe varieert van 44 tot 50 cm. In de loop van de tijd zijn in Europa de ondersoorten veelvuldig met elkaar verpaart. Er is daarom een grote variëteit in formaat bij de grote geelkuifkaketoe. 

Geslachtsonderscheid:

Het geslachtsonderscheid is te zien aan de ogen. Bij de mannen is de kleur van de iris zwart en bij de poppen roodbruin.

Karakter:

Grote geelkuifkaketoes zijn zeer sociale dieren. Wanneer dergelijke vogels alleen gehouden worden zullen ze daarom ook veel aandacht moeten hebben. Als dit niet gebeurt zal de betreffende vogel al snel allerlei gedragsstoornissen gaan vertonen, zoals schreeuwen, vernielzucht en veren plukken. Door de vogel een partner te geven kan dit zoveel mogelijk worden voorkomen.

De grote geelkuifkaketoe kan erg tam worden en geldt onder de kaketoes als één van de beste imitatoren. Indien heel veel aandacht aan de vogel wordt geschonken kunnen ze ook allerlei kunstjes leren.

Omgevingstemperatuur:

Het is noodzakelijk de vogels 's winters vorstvrij te huisvesten, bij voorkeur niet onder de 5 °C.

Voeding:

De dagelijkse voeding voor kaketoes en dus ook voor grote geelkuifkaketoes dient grofweg uit drie (gelijke) delen te bestaan:

  1. een goed zaadmengsel voor kaketoes/papegaaien.
  2. een mengsel van kiemzaad, eivoer en universeelvoer. Geef dit in een verhouding van 2 delen kiemzaad (droog!), 2 delen eivoer  en 1 deel universeelvoer. Nadat het kiemzaad is geweekt kan hier het eivoer en het universeelvoer door gemengd worden. Verder is het verstandig twee keer per week, ondanks dat de vogels er ook vrij over moeten kunnen beschikken, scherpe maagkiezel en oesterschelpengrit door het kiemzaad te mengen.
  3. een mengsel van fruit (appel, peer, sinaasappel) en groenvoer (o.a. wortel, tomaat, witlof e.d.).

Geef de vogels zeker ook regelmatig wilgentakken en of takken van fruitbomen (onbespoten!) zodat aan hun knaagbehoefte wordt voldaan. Wordt dit nagelaten dan zullen ze met zekerheid de kooi waarin ze zitten daar waar mogelijk gaan slopen.

Kweek:

Grote geelkuifkaketoes zijn pas op een leeftijd van 5 - 6 jaar geslachtsrijp. Het kweken met deze soort is niet gemakkelijk. Eén van de moeilijkheden is een goed harmonieërend paar samen te stellen. De vogels dienen minimaal de beschikking te hebben over een  metalen volière van 6 m. x 2 m. x 2 m. en een aansluitend nachtverblijf van bijvoorbeeld 1 m. x 1 m. x 2 m. (lxbxh). Het (hardhouten) broedblok/slaapnest moet dikwandig uitgevoerd zijn en een afmeting hebben van 40 cm. x 40 cm. x 100 cm. Het invlieggat dient een diameter te hebben van ongeveer 25 cm. Het verdient sterk de aanbeveling om de randen van het broedblok met bandijzer te verstevigen zodat het slopen van het nest zolang mogelijk wordt uitgesteld. De pop legt gemiddeld 2 - 3 eieren die afwisselend door haar en de man worden bebroed. Na ongeveer 29 dagen komen de jongen uit het ei. Gemiddeld blijven de jongen 9 tot 10 weken in het broedblok alvorens ze uitvliegen. Ze worden dan nog een aantal weken door de ouders (bij)gevoerd voordat ze zelfstandig zijn. Grote geelkuifkaketoes zijn over het algemeen gevoelig voor nestcontrole(s), het is daarom van belang de vogels zo weinig mogelijk te storen tijdens het broeden. Ook worden de vogels, net als bijvoorbeeld amazone papegaaien, erg agressief tijdens de broedperiode.

A. van Kooten

 

 

Verwante links

Kaketoes
Rosékaketoe

Disclaimer

Home

Vertel een vriend over deze site

 

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten