Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Groene druppelastrilde (Mandingoa nitidula)

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Groene druppelastrilde

Verspreiding:

De Groene druppelastrilde heeft zijn verspreidingsgebied in Afrika, Zaïre tot Sierra Leone.

Grootte:

De Groene druppelastrilde is ongeveer 11 cm. groot.

Geslachtsonderscheid:

Het geslachtsverschil tussen man en pop is goed te zien. De mannetjes zijn veel intensiever van kleur, vooral op de kop,keel en borst. Verder zingen de mannetjes, iets wat popjes niet doen.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
 
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 

 

 

Karakter:

Groene druppelastrilden zijn vreedzame vogeltjes die zonder problemen met soortgenoten en andere vogels gehouden kunnen worden. Eenmaal gevormde stelletjes blijven voor het leven bij elkaar.

Omgevingstemperatuur:

Groene druppelastrildes houden van warmte. Daarom moeten ze zich 's winters tijdens de avond- en nachturen kunnen terugtrekken in een verwarmd (binnen)verblijf. Ook is het voor het welzijn van deze vogeltjes van belang dat de volière op een beschutte plaats staat, waar wind en regen weinig invloed hebben.

Voeding:

Als voeding dient een goede zaadmengeling voor tropische vogels en of volièrevogels, een goed samengesteld eivoer/krachtvoer en bij voorkeur kiemzaad verstrekt te worden. Om aan de behoefte van dierlijke eiwitten in de voeding tegemoet te komen kan het beste een insecten-/universeelvoer toegevoegd worden (bijvoorbeeld 50 eivoer, 50% universeelvoer). Vooral in de periode dat de vogels jongen hebben is het belangrijk dat ze de beschikking hebben over dierlijke eiwitten. Extra dierlijke eiwitten kunnen, naast het verstrekken van een goed samengesteld eivoer/universeelvoer, verstrekt worden in de vorm van bijvoorbeeld meelwormen, miereneieren, buffalowormpjes. Wees bij de verstrekking van dierlijke eiwitten wel voorzichtig omdat de vogels bij het verstrekken van teveel dierlijke eiwitten vaak de jongen in de steek laten en al weer met een volgend legsel beginnen. Naast bovenstaande voeding is het noodzakelijk dat de vogels dagelijks de beschikking hebben over vers en fris bad- en drinkwater en mogen ook vogelmineralen (grit) en maagkiezel niet ontbreken. Voor meer informatie over de voeding klik hier.

Kweek:

Het nest wordt door het mannetje gebouwd. Hij heeft een voorkeur om het vrijstaande nest te bouwen in een beschutte struik.Als nestmateriaal wordt gebruik gemaakt van uitgeplozen sisal, kokosvezel, (dons)veertjes e.d. Soms maken de vogels ook wel gebruik van een halfopen nestkastjes (afmeting 15x15x15 cm.). Ingeval van een  nestkastje kunnen we zelf een voorgevormd nestje aanbrengen door wat droog gras en of kokosvezel samen te drukken. Het popje leegt veelal 4 - 5 witte eitjes. Overdag wordt er afwisselend door het popje en het mannetje gebroed. 's Nachts wordt er door één van beide vogels gebroed, terwijl de ander dicht in de buurt aanwezig blijft. Wees voorzichtig met nestcontrole. Ingeval van nestcontrole kan het beste gewacht worden tot beide vogels even van het nest af zijn! De eitjes komen na ca. 12 - 14 dagen uit. De jongen worden in hoofdzaak gevoerd met levend voer, zoals fruitvliegjes en buffalowormpjes. Twee dagen na het uitkomen van de eitjes kunnen vaak de bedelgeluiden van de jongen al worden gehoord. Na ongeveer 21 dagen vliegen de jongen uit. Meestal beginnen ze na 2 dagen al zelf mee te eten en na ca. 18 dagen eten ze zelfstandig. De laatste dagen worden ze uitsluitend nog door het mannetje gevoerd omdat het popje dan veelal al weer begonnen is aan een nieuw broedsel.
De jonge vogels beginnen meestal zo na 8 - 10 weken met de jeugdrui welke na 6 - 8 weken voltooid is.

A. van Kooten

Verwante links

Abesijnse groene astrilde
Blauwgrijs roodstaartje
Nonastrilde
Oranjekaakje
Teugelastrilde
Bandvink
Blauwfazantjes
Granaatastrilde
Glansekstertje
Bruine druppelastrilde
Dybowski astrilde
Edelzanger
Mozambiquesijs
Bruinrugekstertje
Dwergekstertje
Reuzenekstertje
Zilverbekje
Wijnrode amarant
Loodbekje
Melba astrilde
Goudmus

 

 

Disclaimer

 

Vertel een vriend over deze site

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten