Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Grasparkiet - Broedproblemen

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Grasparkiet - Broedproblemen

Onbevruchte eieren

Onbevruchte eieren is iets waar iedere kweker mee zal worden geconfronteerd.
In tegenstelling tot bevruchte eieren die na ca. 4-6 dagen bij het schouwen in het tegenlicht van een lamp een rode kleur laten zien (doorschijnend bloed) en later tot op een kleine luchtbel na helemaal donker worden, blijven onbevruchte eieren helder. De oorzaak van onbevruchte eieren kan velerlei zijn.
Hieronder zal ik trachten een aantal oorzaken aan te geven.
Voorzover mogelijk zal ik ook aangeven wat er eventueel aan te doen is.

De vogels zijn niet in elkaar geïnteresseerd. Zoals reeds eerder opgemerkt in het eerste deel kijk ik zoiets ongeveer 2 weken aan, is er dan nog geen teken van interesse dan plaats ik de vogels uit elkaar.
Bij bovenstaande wil ik nog wel opmerken dat het natuurlijk voor zich spreekt dat vogels die erg agressief tegen elkaar zijn direct uit elkaar gehaald dienen te worden. Hier moeten we niet zolang wachten tot er gewonden of mogelijk zelfs doden vallen.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
 
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 

 

 

Te gladde, te dunne of te beweeglijke zitstokken in de kooi geplaatst. Gevolg hiervan is dat de man de pop niet goed kan treden waardoor dus geen bevruchting kan plaatsvinden. Uit eigen ervaring heb ik meegemaakt dat een bevriend collega kweker bij de eerste broedronde geconfronteerd werd met bijna uitsluitend onbevruchte eitjes. Iets wat hij nog nooit bij zijn vogels in zo'n omvang had meegemaakt. Wat bleek? Hij had nieuwe kweekkooien gebouwd en deze voorzien van zitstokken met een diameter kleiner dan 1 cm. Toen hij de diameter van de zitstokken had vergroot door aan weerszijden van de zitstokken latjes te lijmen bleek het euvel verholpen.

Te zwaar bevederde vogels.
Indien de vogels zwaar bevederd zijn kan dit een goede bevruchting in de weg staan. Bij zwaar bevederde vogels bevordert het voorzichtig wegknippen of uittrekken van de veren rondom de cloaca bij beide geslachten een goede bevruchting.

Slechte conditie van het popje of mannetje. Vogels die niet in conditie zijn mogen naar mijn mening niet ingezet worden voor de kweek. Een voetballer zonder conditie zal in een wedstrijd ook geen potten kunnen breken.
Ook al zullen er jongen komen van dergelijke vogels dan is het maar zeer de vraag of deze jongen voldoende bouwstoffen hebben meegekregen om zich te kunnen ontwikkelen tot een mooie en gezonde parkiet. In een artikel las ik dat de laatste drie maanden voordat een eitje wordt gelegd bepalend zijn voor het jong wat hieruit geboren zal worden. Met andere woorden als de pop in die 3 maanden tekorten heeft gehad van één of meer belangrijke bouwstoffen (in bijvoorbeeld de voeding) dan zal dit van invloed zijn op de ontwikkeling van de jongen. Hiermee wordt nogmaals bevestigd dat de verzorging van de vogels het gehele jaar door optimaal dient te zijn.
Want de sleutel tot succes is de conditie van de ingezette broedvogels.
Bij een broedpaar met onbevruchte eitjes kunnen we de kans op een later bevrucht legsel vergroten door ze normaal verder te laten broeden en hun later vreemde eieren  of vreemde jongen toe te schuiven. Denk er hierbij goed aan dat de eitjes/jongen zich qua tijd dienen te verhouden met die van de vogels die ze krijgen toegeschoven. Met andere woorden als we onbevruchte eitjes wegpakken van bijvoorbeeld 10 dagen oud dan dienen de eitjes die we willen toeschuiven ook ongeveer 10 dagen oud te zijn. Hetzelfde geldt voor het toeschuiven van jonge vogels. Als we bovenstaande doen blijft het broedpaar in het natuurlijk ritme.

Afsterven van het embryo in het ei.
Het afsterven van embryo's kan vele oorzaken hebben. Ik behandel hier slechts één oorzaak. Een veel voorkomende oorzaak is naar mijn mening  een te lage vochtigheid van de lucht in de broedruimte.
De vochtigheid van de lucht in de broedruimte is  namelijk erg belangrijk. Deze mag niet onder de 60% liggen. Te droge lucht leidt tot samentrekking van het binnenste eivlies, dat zich zo vast om het embryo kan leggen dat deze later niet in staat is zich te bevrijden uit het ei.
Als het parkietenembryo in het ei gezond is hoort men reeds op de 17de broeddag zijn stem door de eischaal. Op de 18de dag komt het eerste jong uit het ei. Het piepen is voor de pop het signaal de krop van het jong voor de eerste maal te vullen. Als de krop gevuld is, is dat van buiten af door een lichte, geelachtige verdikking aan de hals te zien.

Storing in de voeding van de jongen
Veel jonge poppen hebben voor het eerst van hun moeder zijn nog geen melk uit de voormaag af te scheiden of voeren hun eerstelingen niet.
Dit fenomeen heb ik zelf ook meerdere malen meegemaakt.
Een fenomeen welke je alle plezier van onze sport kan ontnemen. Want zeg zelf wat een ongelooflijke teleurstelling is het niet als je van een veelbelovend broedpaar de eerste jongen in het broedblok ziet liggen en vervolgens merkt dat ze niet gevoed worden. Als dan later na alle vertwijfelde pogingen om de jongen te redden blijkt dat ze toch dood zijn gegaan dan, dan .......
De jongen die niet gevoed worden piepen urenlang maar hun kropjes blijven leeg.
Zoals al eerder vermeldt sterven deze jongen als ze niet binnen 12 uur onder een popje geschoven kunnen worden die ongeveer jongen van dezelfde leeftijd heeft. Langer reikt namelijk de vertering niet, die ze hebben meegekregen, van het voedsel uit de dooierzak.
Uit eigen ervaring heb ik geleerd dat de meeste popjes die niet onmiddellijk voeren dit wel doen en voortaan zonder moeilijkheden wanneer we ze eerst 1-2 oudere (4-6 dagen oude) jongen geven. Deze vogeltjes bedelen al veel indringender en werken daardoor stimulerend op het moederlijke voedingsgedrag. Bovendien kunnen deze jongen al enigzins voorverteerd voedsel, buiten de melk van de voormaag, verdragen. Veelal zullen de jonge poppen waarbij zich dit gedrag voordoet later uitkomende jongen zonder meer direct voeren en dergelijk gedrag niet weer vertonen.

Zoals uit bovenstaande blijkt is het van belang dat we meerdere broedstellen hebben die omstreeks dezelfde tijd zijn gaan broeden. Enig speelruimte is hier namelijk wel geboden.
Zorg er ook voor dat er een goede verhouding bestaat tussen jonge en oude broedstellen.

Tussen de 4de en de 5de week vliegen de jonge vogels uit. Over het algemeen zijn de jongen op een leeftijd van 6 weken in staat voor zich zelf te zorgen.

Beginnende kwekers raad ik aan om dit artikel af en toe eens opnieuw te lezen. Je zult dan veel herkennen van wat je mee maakt tijdens de kweek.

A. van Kooten

Verwante links

Geschiedenis van de grasparkiet
Herkomst en leefmilieu van de grasparkiet
Broedproces van de (Engelse) grasparkiet in avicultuur

 

 

 

Disclaimer

Home

Vertel een vriend over deze site

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten