Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Grasparkiet - Herkomst

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Grasparkiet - Herkomst

De wilde grasparkiet leeft en broed voornamelijk in het zuid-oostelijk deel van Australië. Een blik op de kaart van Australië leert ons dat hier de staten Queensland, Nieuw Zuid Wales en Victoria liggen. Grasparkieten leven in open gebieden met verspreide boomgroei. In langdurige droogteperioden zwerven ze rond in grote groepen over uitgestrekte gebieden op zoek naar voedsel en water. Ze worden soms bij tienduizenden tegelijk, bij afgezonderde waterpoelen aangetroffen.
Proeven met gevangen grasparkieten hebben uitgewezen dat ze wel twintig dagen zonder water kunnen. Deze hardheid zal er zeker toe hebben bijgedragen dat ze zich hebben kunnen ontwikkelen tot één van de populairste en meest gehouden huisdieren.
In het wild voeden grasparkieten zich hoofdzakelijk met gras- en onkruidzaden, de groeipunten van planten en insekten.  Ze eten de zaden niet alleen uit de aren maar pikken ze ook van de grond. Evenals veel andere sociaal levende vogels broeden grasparkieten in kolonies. Ze broeden zowel in het noorden als in het zuiden van Australië.Het broedseizoen in het noorden valt tussen juni en september en het broedseizoen in het zuiden tussen  augustus en januari. In het broedseizoen strijken ze neer in beboste streken en zoeken hun broedplaatsen in holen van dode en levende eucalyptusbomen. 

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
 
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 

 

 

 

Wanneer er geen bruikbare nestholten aanwezig zijn maken de popjes deze zelf in het zachte hout van de eucalyptusboom. Dode eucalyptusbomen spelen in het leven van de grasparkiet trouwens een zeer belangrijke rol. Niet alleen geven de dode bomen broedgelegenheid aan de grasparkiet maar ook iets wat levend hout mist, namelijk korstmos. Korstmos is een soort grijs-groene zwam waaruit de wilde grasparkiet allerlei elementen haalt waardoor hij in z'n natuurlijk milieu in top-conditie blijft. Enkele van de elementen die het korstmos bevat zijn iodine en mangaan. Juist dit soort observaties die door onderzoekers zijn opgetekent, over de in het wild levende grasparkiet, kunnen bijdragen tot een juiste verzorging door de liefhebber/kweker. Zelf heb ik diverse keren kunnen waarnemen hoe mijn vogels allerlei elementen opnamen uit dode boomstronken die ik aan hen verstrekte. Vooral met de bast van bomen doe je grasparkieten ontzettend veel plezier. Doordat steeds meer mensen (weer) overgaan tot het stoken van hout (allesbrander) is hier vrij gemakkelijk aan te komen. Ook scharrelen de wilde grasparkieten veel en graag over de bodem en "wroeten" dan naar allerlei, voor hun, onmisbare elementen (mineralen) in de grond. Dit gedrag kunnen we ook waarnemen bij de gecultiveerde grasparkieten in onze voliére. Op gezette tijden zie ik grote groepen van m'n grasparkieten "spitten" in de grond naar de voor hun zo noodzakelijke mineralen.
Zoals reeds eerder vermeldt broeden grasparkieten voornamelijk in holten van de eucalyptusbomen. Eén van de broedplaatsen van de grasparkiet is het eucalyptenbos, de Malleeshrub in de staat Victoria. Het is een vrij onherbergzame omgeving waar in de maanden september en oktober nog overvloedig regen kan vallen.

Onder invloed van de warme temperaturen in dit gebied worden dan vele vierkante kilometers woestijnzand omgetoverd in rijk bloeiende landschappen van kangaroegras (ook wel Mitchell gras genoemd). Dit kangaroegras kan wel een lengte bereiken van ruim een meter.

Het zijn onder andere de rijpende zaden van dit gras die het broedinstinct bij de vogels wakker maakt en hun in de best mogelijke (broed)conditie brengt.

Natuurlijk voedsel is (natuurlijk) het allerbeste voor de grasparkiet daarom trek ik er regelmatig met een heggeschaar op uit om voor mijn grasparkieten allerlei gras- en onkruidsoorten te knippen. Met behulp van touw maak ik hier dan grote bundels van en hang ze in mijn voliere.
Eénmaal opgehangen is het één en al parkiet wat op en aan deze bundels vol lekkers hangt. Dat ze er veel van opnemen is te zien en te merken aan de zaadbak die voller blijft dan gewoonlijk. Trouwens dat gras goed voor onze grasparkiet moet zijn, moge blijken uit z'n naam, want zit daar niet het woord gras in?

Onder de ideale omstandigheden van rijpende kangaroegras worden alle beschikbare holten en uitsparingen in dode en levende eucalyptesbomen door de vogels bezet en als broedkamer gebruikt. De diepte van de holen kan sterk variëren, namelijk van 15 tot 40 cm. De openingen naar het nest hebben een doorsnee van ca. 5 cm. Nadat ze een geschikt nest hebben gevonden laat gezinsuitbreiding niet lang op zich wachten. Veelal worden 4-8 witte eitjes gelegd, waarvan de eerste na ca.18 dagen uitkomt. De eitjes zijn wit van kleur en ovaal of rond van vorm. Na enkele weken krioelt het in zo'n omgeving dan ook van jonge grasparkieten.

Als de jongen éénmaal goed kunnen vliegen, vliegen ze s'ochtends, samen met de mannetjes, in grote zwermen uit op zoek naar voedsel. Veelal zijn ze hier de hele morgen mee zoet en keren pas in de middag terug naar de plaats van bestemming. s'Middags vertoeven ze dan vaak in de bomen waar ze zoveel mogelijk de schaduw opzoeken.
Dit gedrag is trouwens ook waar te nemen bij onze grasparkieten in de voliére. Mijn grasparkieten zie ik namelijk vrijwel nooit in de zon zitten. Juist bij een heldere zonnige dag, wanneer je als vogelliefhebber denkt dat de vogels wel in de buitenvoliére zullen zitten, blijken ze vaak het binnenhok te hebben opgezocht.  
Nee, echte zonaanbidders zijn grasparkieten niet.
Wanneer het gras uitgebloeid is en geen zaad meer draagt, trekken de grasparkieten in grote zwermen noordwaarts. Even als de trekvogels in ons land, sluiten zwermen grasparkieten zich vaak bij elkaar aan.
Deze trek naar het noorden begint meestal zo rond januari.
Hun zwervend bestaan, over open gebieden met verspreide boomgroei op zoek naar voedsel en water, begint dan weer van voren of aan. Toch is gebleken dat ze niet ieder jaar op dezelfde plaats terugkomen.
Hun instinct zal ze namelijk daar heen brengen waar hun voedsel, het gras, rijkelijk bloeit en groeit en dat hoeft niet ieder jaar op dezelfde plaats te zijn.
Voor wat betreft het broeden dient nog opgemerkt te worden dat de grasparkiet zich weinig aan zal trekken van de tijd en de plaats. Onder gunstige weersomstandigheden (na een goede regenperiode) kunnen ze snel weer tot broeden overgaan.

A. van Kooten

 

Verwante links

Geschiedenis van de grasparkiet
Broedproces van de (Engelse) grasparkiet in avicultuur
Problemen tijdens het broedproces van de (Engelse) grasparkiet

 

 

 

Disclaimer

Home

Vertel een vriend over deze site

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten