Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Grasparkiet - Broedproces

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Broedconditie

Het is mogelijk om de broedconditie van de grasparkiet te beinvloeden. Dit kan ondermeer door middel van extra gekiemd zaad (en of opfokvoer) en een verlenging van de dag door verlichting in de winter.
De kunstmatige verlenging van de dag dient gebracht te worden op ca. 14 uur. Dit verlengen van de dag dient zeer geleidelijk te gebeuren.
Wil men bijvoorbeeld in december met de broed beginnen dan zal men in oktober reeds moeten beginnen met een verlenging van de dag. Wekelijks dient dan de tijd via de tijdklok met ongeveer een half uur te worden verlengd.
Begin november verstrek ik aan de vogels zoveel mogelijk verse wilge- en of fruitboom takken.
Hoe kunnen we zien dat de vogels in broedconditie zijn?
Mannetjes in broedconditie hebben blinkende neusdoppen, heldere ogen en vertonen tegenover elkaar een imponerend gedrag. Opvallend aan de ogen is ook het nauwer en wijder worden van de pupillen, veelal een teken van opgewondenheid.
De poppen hebben veelal diepbruine neusdoppen (hoeft niet!!) worden knaaglustig (vandaar het verstrekken van o.a. wilgentakken) en zijn levendiger dan anders.
Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
 
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 
 
 

De kweek in broedkooien

Indien de vogels in de juiste broedconditie verkeren kunnen we ze bij elkaar plaatsen in broedkooien. Uit eigen ervaring weet ik hoe moeilijk het is om echt te wachten tot de vogels in een goede broedcondite zijn.
Door ondervinding heb ik echter ook geleerd dat wanneer de vogels nog niet in goede broedconditie zijn de kweekresultaten erg zullen tegenvallen. De tijd die je denkt te winnen door de vogels (te) vroeg bij elkaar te zetten zul je dan ook ruimschoots weer verliezen.
Een ander gegeven is dat dit vrijwel altijd gepaard gaat met een veel kleiner aantal groot gebrachte jonge vogels.
Eénmaal bij elkaar gezet verstrekken we als onderlaag voor het nest een handvol niet te fijn zaagmeel of spaanders. Echt nodig is dit echter niet. Ik heb veel poppen meegemaakt die alle houtspaanders uit het nest verwijderden. Wel is het raadzaam of liever gezegd een must om in de bodem van het nestkastje een holte te maken van ca.
1 cm. diepte. Hierdoor wordt voorkomen dat de eitjes wegrollen. Indien beide vogels elkaar accepteren zullen ze spoedig overgaan tot de paring. Soms komt het voor dat de vogels elkaar in het begin niet accepteren. Meestal kijk ik zoiets een tweetal weken aan. Accepteren de vogels elkaar dan nog niet dan is het beter één van beide vogels weg te halen. Zelf heb ik in alle jaren dat ik grasparkieten kweek, dit slechts éénmaal hoeven doen.
Meestal accepteren beide vogels elkaar binnen een paar weken.
Vanaf de eerste paring tot het leggen van de eerste eieren kan men gewoonlijk 8 - 14 dagen rekenen. Voor poppen die eerder gebroed hebben  geldt ca. 8 dagen en voor poppen die voor het eerst broeden ca. 14 dagen. Soms kan het echter voor komen dat het bij een jonge pop nog langer duurt.
Zijn er binnen 4 - 5 weken nog steeds geen eieren gelegd, ondanks  dat beide vogels in elkaar geïnteresseerd zijn en het popje dagelijks uren in het nestkastje doorbrengt, dan kan het popje, door wat voor oorzaak dan ook, waarschijnlijk geen eieren leggen.
Reeds één tot twee dagen voor het leggen van het eerste ei produceert het popje grotere uitwerpselen. Een teken voor de op handen zijnde eiproductie. Dit blijft zo gedurende de gehele broedtijd. Popjes met een dikker geworden, gedeeltelijk onbevederde cloaca-omgeving en een voortdurend op en neer bewegende staart staan even voor het leggen van een eitje.
Het leggen van de eitjes gebeurt om de dag.  Indien de eitjes bevrucht zijn kunnen we het eerste jong na 18 - 20 dagen verwachten.

A. van Kooten

Verwante links

Geschiedenis van de grasparkiet
Herkomst en leefmilieu van de grasparkiet
Problemen tijdens het broedproces van de (Engelse) grasparkiet

 

 

 

Disclaimer

Home

Vertel een vriend over deze site

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten