Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Goudbuikje (Amandava subflava)

 
 

Foto A. van Kooten

Foto J. Hakvoort

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Goudbuikje

Het goudbuikje is afkomstig uit Midden - Afrika en ca. 9 cm. groot. Ze bezitten een fel oranje borst en helder gele keel. De buik heeft een gele weerschijn en het staartje is blauwzwart van kleur. De mannetjes bezitten een oogstreep die bij de popjes ontbreekt. Ook is het mannetje intensiever gekleurd dan het popje. Goudbuikjes zijn kleine, lieve vogeltjes die veelvuldig worden ingevoerd. Vooral voor de pasbeginnende liefhebber is de soort aan te raden. Hun nietigheid verplicht de verzorger wel om extra voorzorgen te nemen met betrekking tot het volièregaas. Ze kunnen namelijk door hele kleine openingen. In hun geboorteland leven ze in grote zwermen bij elkaar. Maar in de broedtijd zonderen de paartjes zich af om hun nesten te gaan bouwen. Ze lenen zich goed voor het exposeren en kunnen hoge ogen gooien tijdens een tentoonstelling.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
 
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 

 

 

Huisvesting
Indien ze voorzichtig worden geacclimatiseerd kunnen ze zowel in een ruime kooi of vitrine als in een buitenvolière worden gehuisvest. Het is gebleken dat hun kleur, wanneer ze onvoldoende zonlicht krijgen en niet iedere dag kunnen beschikken over vers badwater, achteruitgaat. 's Winters moeten ze in een matig verwarmd verblijf ondergebracht worden.

Voedsel
Hun voedsel bestaat voornamelijk uit gierst en trosgierst, ook tropisch zaad, universeelvoer en eivoer met daardoorheen wat fijngeknipte meelwormen. Groenvoer en allerlei vruchten stellen ze ook zeer op prijs.

De kweek
Er zijn goede kweekresultaten te verwachten indien ze goed verzorgd worden. Ze bouwen hun nestjes in hier en daar opgehangen nestkastjes. Ook maken ze de nesten in struiken die in de kooi of volière staan. Als bouwmateriaal gebruiken ze droog gras of mos en uitgeplozen sisaltouw. Het nest is veelal zeer ruw van vorm. Het popje legt doorgaans tussen de 3-5 eitjes in het nestje. De opfok van  de jongen zal alleen succesvol zijn als de vogels kunnen beschikken over levend voer zoals insecten, miereneieren en of meelwormen. Daarnaast dienen ze ook de beschikking te hebben over universeelvoer, opfok- en groenvoer. De jongen verlaten na ca. 19 dagen het nest en zijn na 4 weken zelfstandig. Na 6 weken zijn ze op volle kleur.
 

A. van Kooten

 

Disclaimer

Home

Vertel een vriend over deze site

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten