Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Finsch amazone  (Amazona finschi)

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Finsch amazone

Bij de Finsch amazone onderscheiden we twee ondersoorten te weten:

  1. Amazona finschi finschi

  2. Amazona finschi woodi

Bij laatst genoemde soort is de groene kleur over het geheel genomen minder geelachtig. Ook is de roodbruine kleur op het voorhoofd minder uitgebreid en matter van kleur. Verder is deze soort in het algemeen wat groter van formaat.

Verspreiding:

De Finsch amazone is afkomstig van de westkust van Mexico. de nominaatvorm komt in het zuidelijk gedeelte van het verspreidingsgebied voor en de Amazona f. woodi in het noordelijk gedeelte. Door verlies van leefruimte en door wildvang is de populatie Finsch amazones behoorlijk uitgedund.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
 
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 
 
 

Grootte:

  1. Amazona finschi finschi - 33 cm.

  2. Amazona finschi woodi - 34 cm.

Leefomgeving:

In hun verspreidingsgebied leven Finsch amazones voornamelijk in de bossen van het berglandschap tot op hoogtes van 2500 meter. Ze komen paarsgewijs voor maar buiten het broedseizoen ook in groepen of zwermen van honderden vogels. Vallen vooral op door hun luid gekrijs, vooral in de vroege ochtenduren.

Voeding in het wild:

Vruchten, zaden, bessen, noten, knoppen en bloesem van bomen en struiken. Strijken ook regelmatig neer op graanvelden en bananenplantages. Kunnen hier dan behoorlijke wat schade aanrichten.

Geslachtsonderscheid:

In algemene zin zijn de mannen vaak wat forser dan de poppen. Toch kan hier niet blind op gevaren worden, er zijn namelijk ook poppen die flink uit de kluiten gewassen zijn. De betrouwbaarste manier van geslachtsbepaling is die van endoscopisch- en of DNA (veer)onderzoek.

Karakter:

In gevangenschap worden ze over het algemeen vrij snel vertrouwelijk met hun verzorger(s). Het zijn vrij sterke levendige vogels waar de liefhebber lange tijd veel plezier aan kan beleven. Net als alle amazonepapegaaien kunnen ze vrij luidruchtig zijn vooral als ze in broedstemming komen.

Omgevingstemperatuur:

Het verdient aanbeveling de vogels 's winters vorstvrij te huisvesten.

Voeding in gevangenschap:

De dagelijkse voeding voor amazonepapegaaien en dus ook voor Finsch amazones dient grofweg uit drie (gelijke) delen te bestaan:

  1. een goed zaadmengsel voor papegaaien.
  2. een mengsel van kiemzaad, eivoer en universeelvoer. Geef dit in een verhouding van 2 delen kiemzaad (droog!), 2 delen eivoer  en 1 deel universeelvoer. Nadat het kiemzaad is geweekt kan hier het eivoer en het universeelvoer door gemengd worden. Verder is het verstandig twee keer per week, ondanks dat de vogels er ook vrij over moeten kunnen beschikken, scherpe maagkiezel en oesterschelpengrit door het kiemzaad te mengen.
  3. een mengsel van fruit (appel, peer, sinaasappel) en groenvoer (o.a. wortel, tomaat, witlof e.d.).

Ook kan bijvoorbeeld 2 keer per week een nat gemaakt en uitgekneed snee bruinbrood gegeven worden. Vooral als er jongen zijn wordt hier graag van gegeten. Verder dienen de vogels dagelijks vers drinkwater aangeboden te krijgen waaraan eenmaal per week een mutivitamine kan worden toegevoegd.

Kweek:

Een goed onderkomen voor deze papegaaien is een binnenvolière van 1,5 x 1 x 2 meter (lxbxh) met daarin een nestkast met een bodemoppervlak van 30 x 30 cm. en een hoogte van ca. 60 cm. Bij voorkeur heeft de binnenvoliere nog een buitenvoliere met een afmeting van bijvoorbeeld 4 x 1,5 x 2 meter. Als nestmateriaal dient een mengsel van potgrond en houtspaanders in het blok te worden aangebracht. Ook kunnen stukken rottend hout gegeven worden die dan door de vogels fijn geknaagd worden. Als de vogels broedrijp beginnen te worden, meestal zo rond maart/april, begint het gedrag van beide vogels te veranderen. Beide vogels worden dan luidruchtiger en agressiever. In deze periode zal de man ook de pop beginnen te voeren, hetgeen een duidelijk teken van broedrijpheid is. Beide vogels zullen nu ook duidelijke interesse gaan tonen voor het broedblok in de volière en het duurt dan vaak niet lang of de vogels zitten regelmatig met hun beiden in het broedblok. Vaak is bij de pop aan een dikker wordend achterlijf te zien dat er eieren op komst zijn. De eieren worden om de dag gelegd, gewoonlijk 2 tot 4. Veelal begint de pop na het leggen van het 2e ei te broeden. Ze zal dan ook niet te vaak meer uit het nestblok komen. Als de eieren bevrucht zijn zal na ongeveer 29 dagen het eerste jong geboren worden. Voor de verzorger(s) wordt het nu nog moeilijker om de vogels te benaderen. Op een leeftijd van 14 dagen moeten de jongen geringd worden met een vaste voetring van 11 mm. Naarmate de jongen ouder worden, lijken de ouderdieren nog agressiever te worden. Vooral als de jongen in de hand worden genomen door de verzorger(s) zal de opwinding cq. agressie groot zijn. Belangrijk in deze periode is het verstrekken van voldoende voedsel want naarmate de jongen groeien dient er steeds meer voedsel verstrekt te worden. Op een leeftijd van ongeveer 60 dagen vliegen de jongen uit om daarna nog 4 tot 6 weken (bij)gevoerd te worden door de ouders alvorens ze zelfstandig zijn.

A. van Kooten

 

 

Disclaimer

Home

Vertel een vriend over deze site

 

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten