Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Erfelijkheidsleer - Deel 8 - Gekoppelde factoren

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Erfelijkheidsleer - Deel 8 - Gekoppelde factoren

Met gekoppelde factoren bedoelen we erfelijke factoren die in hetzelfde chromosoom liggen. In onderstaande afbeelding ziet u dit in beeld gebracht.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
 
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 
 

Weergave van het begrip gekoppelde factoren.

(slechts 2 paren homologen chromosomen getekend)

In het kernlichaam ziet u twee paren chromosomen (homologen chromosomen) getekend. De chromosomen van het ene homologenpaar  noemen we voor het gemak even A1 en A2 en dat van het andere B1 en B2. Op beide homologenparen ziet u erfelijke factoren (= genen) getekent, namelijk b+ en b, D+ en D, c+ en c. In chromosoom A1 ziet u het begrip gekoppelde factoren uitgebeeld. In chromosoom A1 ziet u de erfelijke factoren b+ en D+ getekend. Deze erfelijke factoren noemen we gekoppeld omdat ze in dezelfde chromosoom liggen. In het homologen chromosoom A2 ziet u de erfelijke factoren b en D getekend. Ook deze erfelijke factoren zijn aan elkaar gekoppeld, maar echter niet aan de erfelijke factoren b+ en D+. De erfelijke factoren b+ en D+ liggen immers in een andere chromosoom? Gekoppelde factoren geven we in de symbolentaal (= nomenclatuur) aan met een doorgetrokken deelstreep. In de volgende formule geeft de deelstreep aan dat de factor D gekoppeld is aan de factor b+.

Voorbeeld van gekoppelde factoren in symbolentaal:

           b+D

           b+D

(Bovenstaande formule staat voor olijfgroen).

Zoals u ziet is in de symbolentaal een formule opgebouwd uit een gedeelte boven- en een gedeelte onder de deelstreep. U zult zich afvragen waarom dat is! Hiervoor gaan we even terug naar het hoofdstuk over de chromosomen. In dit hoofdstuk heeft u namelijk kunnen lezen dat de chromosomen altijd in paren voorkomen en paarsgewijs precies gelijk aan elkaar zijn, ze hebben dezelfde vorm en dezelfde erfelijke inhoud. Zo'n chromosomenpaar noemen we, zo weet u nog, een homologen chromosomenpaar. Bovenstaande betekent dat wanneer bijvoorbeeld op het ene chromosoom van zo'n paar de erffactor b ligt, dezelfde factor ook op de andere chromosoom van het paar ligt. In figuur 19 ziet u dit afgebeeld. Bovenstaande is er daarom de reden van, dat we in de symbolentaal de erffactoren ook in paren aangeven. Zoals uit de formule blijkt doen we dit door de factoren, gescheiden door een deelstreep, onder elkaar te schrijven.

A. van Kooten

 

 

                                    Verwante links

Deel 1.   Erfelijkheidsleer

Deel 2.   De lichaamscel (van de grasparkiet)
Deel 3.   Chromosomen, de dragers van erfelijke eigenschappen

Deel 4.   De celdeling

Deel 5.   Autosomen- en geslachtschromosomen
Deel 6.   Dominant en recessief

Deel 7.   Symbolentaal (= nomenclatuur)

Deel 9.   Onafhankelijk van elkaar verervende factoren
Deel 10. Allelomorfen

Deel 11. Mutatie

Deel 12. Multripele allelomorfe
Deel 13. Het dambordsysteem
Deel 14. Geslachtsgebonden factoren bij de grasparkiet
Deel 15. Intermediaire vererving en de donkerfactor
Deel 16. Crossing-over

 

 

Disclaimer

Home

Vertel een vriend over deze site

 

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten