Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Erfelijkheidsleer - Deel 6 - Dominant en recessief

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Erfelijkheidsleer - Deel 6 - Dominant en recessief

Voor de uitleg van deze begrippen ga ik even weer terug naar de fokzuivere lichtgroene grasparkiet, die genoemd wordt op de website, erfelijkheidsleer. Hier wordt gesproken over een fokzuivere lichtgroene grasparkiet en een fokzuivere blauwe grasparkiet. Dit zijn vogels die maar één kleur kunnen vererven. Dergelijke vogels worden met een wat moeilijker naam homozygoot genoemd. Paren we deze fokzuivere lichtgroene grasparkiet met een fokzuivere blauwe grasparkiet, dan hebben hun nakomelingen niet een daartussen liggende kleur, groenblauw bijvoorbeeld, of de één of andere combinatie van groen en blauw. Nee, ze zijn allemaal lichtgroen en de blauwe kleur is verdwenen. Maar, laten we nu twee van deze jonge grasparkieten volwassen worden en dan met elkaar paren,dan blijken er bij hun jongen zowel lichtgroene als blauwe jongen te zitten. De blauwe kleur, die in de eerste generatie verdwenen leek, komt in de tweede generatie weer terug.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
 
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 
 
 

Als we verder maar heel veel nestjes van deze kruisingen zouden tellen dan blijkt de verhouding lichtgroen/blauw, 3:1 (= 75% lichtgroene tegen 25% blauwe) te zijn. Welliswaar is 75% van de jonge lichtgroene grasparkieten voor het oog lichtgroen, toch komen we er later achter dat van deze jongen slechts 25% homozygoot (= fokzuiver) lichtgroen is. De andere 50% is voor het oog wel lichtgroen, maar daarin blijkt de factor blauw verborgen aanwezig te zijn. Deze vogels zijn dus ongelijk verervend, dus niet homozygoot, maar het tegenovergestelde, namelijk heterozygoot. Wanneer we bovenstaande nu samenvatten dan kunnen we het volgende zeggen.

Homozygoot (=fokzuiver) lichtgroen X homozygoot blauw geeft 100% heterozygoot lichtgroen, maar blauw verervend. In de praktijk noemen we dergelijke vogels splitvogels. Ze zijn namelijk lichtgroen, maar split voor blauw. In "schrijftaal" geven we de splitfactor aan door middel van een schuine deelstreep. Dus een vogel die lichtgroen is en split voor de blauwe kleur schrijven we als groen/blauw.

De paring groen/blauw x groen/blauw geeft als uitkomst:

1. 25% homozygoot groen

   Dit zijn dus fokzuivere groene vogels! 

2. 50% heterozygoot groen (groen/blauw).

   Dit zijn dus zogenaamde splitvogels, groene vogels die split zijn voor blauw.

3. 25% homozygoot blauw

   Dit zijn dus fokzuivere blauwe vogels!

In de praktijk kunt u (natuurlijk) niet zien welke vogels van de 75% groene jongen heterozygoot (= ongelijk verervend), dus  in dit geval groen/blauw, zijn. Hier kunt u alleen maar achter komen via proefparingen. Uit bovenstaande zal u duidelijk geworden zijn dat de groene kleur de "baas" speelt (domineert), over de blauwe kleur. Groen is overheersend. In de verervingsleer noemen we een kleur die overheerst, in dit geval dus de groene kleur, dominant. Een kleur die zich laat overheersen, in dit geval dus de blauwe kleur, noemen we in de verervingsleer recessief.

A. van Kooten

 

                                    Verwante links

Deel 1.   Erfelijkheidsleer

Deel 2.   De lichaamscel (van de grasparkiet)
Deel 3.   Chromosomen, de dragers van erfelijke eigenschappen

Deel 4.   De celdeling

Deel 5.   Autosomen- en geslachtschromosomen

Deel 7.   Symbolentaal (= nomenclatuur)

Deel 8.   Gekoppelde factoren 
Deel 9.   Onafhankelijk van elkaar verervende factoren
Deel 10. Allelomorfen

Deel 11. Mutatie

Deel 12. Multripele allelomorfe
Deel 13. Het dambordsysteem
Deel 14. Geslachtsgebonden factoren bij de grasparkiet
Deel 15. Intermediaire vererving en de donkerfactor
Deel 16. Crossing-over

 

 

 

 

 

Disclaimer

Home

Vertel een vriend over deze site

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten