Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Erfelijkheidsleer - Deel 3 - Chromosomen

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Erfelijkheidsleer - Deel 3 - Chromosomen

Chromosomen worden zo genoemd, omdat ze bepaalde, veel gebruikte kleurstoffen gemakkelijk opnemen (chromos = kleur, soma = lichaam).  Chromosomen, zo weet u nu, bevinden zich binnen in de cel en wanneer we met een zeer sterke microscoop zouden kijken, zien ze eruit als twee spiraalvormig om elkaar heen gewikkelde strengen, ongeveer zoals een wenteltrap. Elke streng of spiraal bestaat uit een scheikundige stof, DNA (=Desoxyribonucleïnezuur) geheten (deze moeilijke naam mag u direct weer vergeten)

De linten, met een moeilijk woord chromatiden genoemd, van deze dubbele spiraal zijn door regelmatig geplaatste bruggen - de treden van die wenteltrap - met elkaar verbonden (zie afbeelding).

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
 
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op al deze treeën liggen erfelijke codes (=genen) opgeslagen. Deze erfelijke codes regelen de produktie van de verschillende eiwitten waaruit het lichaam van de grasparkiet wordt opgebouwd. Dit komt er dus op neer dat alles wat we aan de grasparkiet kunnen onderscheiden, zoals bijvoorbeeld de kleur van de veren, de kleur van de ogen, de grootte, de lengte, de kopvorm, de vleugeldracht enz., enz., wordt geregeld door deze erfelijke codes.  Je zou het kunnen vergelijken met een computerprogramma, die in staat is de opdracht -"Maak een grasparkiet"- uit te voeren.  Wanneer we nog even weer de wenteltrap als voorbeeld nemen dan zouden we elke tree van de wenteltrap ook afzonderlijk kunnen bekijken, net als de woorden van een zin. Elke tree van de wenteltrap bevat een erfelijke code, ofwel een gen (meervoud genen). Hoeveel genen (=erfelijke codes) zich op ieder chromosoom bevinden, is tot nu toe onbekend maar het zullen er al gauw duizenden zijn. U zult begrijpen dat het vooral de genen, of wel de erfelijke codes zijn, waar wij bij de kweek van de grasparkiet mee te maken hebben. Denk in dit verband aan hetgeen in het hoofdstuk over lijnenteelt is geschreven. We pasten de lijnenteelt immers toe om bepaalde goede (erfelijke) eigenschappen in de grasparkiet te kweken of, als deze er al waren, om ze te behouden cq. te versterken?Tellingen van chromosomen bij planten en dieren hebben uitgewezen dat elke soort er een bepaald aantal van heeft. Zo heeft de muis bijvoorbeeld 40 chromosomen, de mens 46 en de grasparkiet 26 chromosomen. Chromosomen, zo is uit onderzoek komen vast te staan, blijken in de celkernen in paren voor te komen. Dit betekent dus dat de celkernen van de grasparkiet 13 paren (26 : 2) chromosomen bevatten. In de verervingsleer wordt daarom ook altijd van paren chromosomen gesproken.  

Paarsgewijs zijn deze chromosomen precies gelijk aan elkaar, ze hebben dezelfde vorm en dezelfde inhoud. De "moeilijke" benaming voor deze chromosomen, die dus precies gelijk aan elkaar zijn, luidt: homologen chromosomen (zie afbeelding hier onder). Onderling blijken de paren chromosomen (=homologen chromosomen) echter wel van elkaar af te wijken.

Paren chromosomen (homologen chromosomen) - Slechts 2 paren getekend

 

 

                                    Verwante links

Deel 1.   Erfelijkheidsleer

Deel 2.   De lichaamscel (van de grasparkiet)

Deel 4.   De celdeling

Deel 5.   Autosomen- en geslachtschromosomen
Deel 6.   Dominant en recessief

Deel 7.   Symbolentaal (= nomenclatuur)

Deel 8.   Gekoppelde factoren 
Deel 9.   Onafhankelijk van elkaar verervende factoren
Deel 10. Allelomorfen

Deel 11. Mutatie

Deel 12. Multripele allelomorfe
Deel 13. Het dambordsysteem
Deel 14. Geslachtsgebonden factoren bij de grasparkiet
Deel 15. Intermediaire vererving en de donkerfactor
Deel 16. Crossing-over
 

Disclaimer

Home

Vertel een vriend over deze site

 

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten