Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Erfelijkheidsleer - Deel 15 - Intermediaire vererving

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Erfelijkheidsleer - Deel 15 - intermediaire vererving

NTERMEDIAIRE VERERVING

Met het begrip intermediair bedoelen we in dit verband een kleur die tussen twee kleuren in ligt. Paren we bijvoorbeeld hemelsblauw x mauve dan is de uitkomst 100% kobalt. Qua kleur zitten deze jongen dus tussen de beide ouders in. Hetzelfde geldt voor de paring lichtgroen x olijfgroen. Deze paring geeft 100% jongen met een donkergroene kleur. Aan deze uitkomsten ligt de werking van de donkerfactor ten grondslag.

DE DONKERFACTOR

In de symbolentaal geven we de donkerfactor aan met de hoofdletter D. Ontbreekt de donkerfactor, dan schrijven we dus D+ (De wilde grasparkiet bezit immers geen donkerfactor en dus, zo weet u nog, wordt dit dan aangeduid met een plusteken). De donkerfactor is een gekoppelde factor en wat een gekoppelde factor is dat weet u al. Dit betekent dus dat de donkerfactor (D) op hetzelfde chromosoom ligt als de factor die de kleur bepaalt, dus de factor b of b+.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
 
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 
 
 

Gekoppelde factoren geven we in de symbolentaal aan met een doorgetrokken deelstreep.

De volgende combinaties zijn mogelijk:

1. Lichtgroen: 

b+D+

b+D+

2. Donkergroen:

b+D+  of b+D

  b+D        b+D+

3. Olijfgroen: 

b+D

b+D

4. Hemelsblauw:

bD+

bD+

5. Kobalt: 

bD+  of bD

  bD        bD+

6. Mauve: 

bD

bD

Zoals u ongetwijfeld is opgevallen staan er twee formules aangegeven bij de kleuren donkergroen en kobalt. Het verschil zit hem in de plustekens die in de tweede formule is gewisseld naar de andere kant van de deelstreep. Dit is niet zonder reden gedaan. Bij splitvogels met de donkerfactor heeft de positie van het plusteken namelijk nogal wat invloed op de uitkomst van de paring.

Dit kan ik het beste weergeven in de volgende voorbeelden:

Donkergroen, split voor blauw, kan op twee manieren in een formule worden geschreven, namelijk:

A.

bD+

bD+

B.

b D+

b+D

Dat er tussen beide uitvoeringen van donkergroen/blauw wel degelijk verschil bestaat, zien we als we deze beide types paren aan bijvoorbeeld hemelsblauw, dus:

b+D+

b+D+

Beide paringen (a en b) staan hieronder met behulp van het dambordsysteem uitgewerkt.

Uitkomst:  vakje 1 + 3:     50% lichtgroen/blauw

                vakje 2 + 4:     50% kobalt.

Uitkomst:  vakje 1 + 4:     50% hemelsblauw

                vakje 2 + 3:     50% donkergroen/blauw.

Zoals u ziet zijn de uitkomsten van deze paringen verschillend! Maar in de praktijk zal nu blijken, dat de uitkomsten van deze paringen, zoals ze hier berekend zijn, niet helemaal kloppen!  In de praktijk blijkt namelijk dat uit paring a ook vogels gekweekt worden, die donkergroen/blauw zijn en eveneens een aantal dat hemelsblauw is in plaats van kobalt. Hetzelfde geldt voor paring b. Uit deze paring worden vogels gekweekt die lichtgroen/blauw zijn en een aantal dat kobalt is in plaats van hemelsblauw.   

Met dit verschijnsel zijn we aangekomen bij het begrip crossing-over.

A. van Kooten

 

                                    Verwante links

Deel 1.   Erfelijkheidsleer

Deel 2.   De lichaamscel (van de grasparkiet)
Deel 3.   Chromosomen, de dragers van erfelijke eigenschappen

Deel 4.   De celdeling

Deel 5.   Autosomen- en geslachtschromosomen
Deel 6.   Dominant en recessief

Deel 7.   Symbolentaal (= nomenclatuur)

Deel 8.   Gekoppelde factoren 
Deel 9.   Onafhankelijk van elkaar verervende factoren
Deel 10. Allelomorfen

Deel 11. Mutatie

Deel 12. Multripele allelomorfe
Deel 13. Het dambordsysteem
Deel 14. Geslachtsgebonden factoren bij de grasparkiet
Deel 16. Crossing-over
 

 

Disclaimer

Home

Vertel een vriend over deze site

 

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten