Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Erfelijkheidsleer - Deel 1

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Erfelijkheidsleer - Deel 1

Als men een fokzuivere lichtgroene grasparkiet (dit is een grasparkiet die, gecombineerd met een lichtgroene partner, nooit anders dan lichtgroene jongen zal geven) kruist met een fokzuivere blauwe grasparkiet, dan zou je verwachten dat de jongen een groenblauwe kleur hebben, of groen en blauw gevlekt zijn. Maar de werkelijke uitkomst blijkt anders te zijn. Want wat gebeurt er? Alle jongen blijken lichtgroen te zijn en de blauwe kleur is verdwenen. Maar, laten we nu twee van deze jonge grasparkieten volwassen worden en dan met elkaar paren, dan blijken er bij hun jongen zowel lichtgroene als blauwe jongen te zitten. De blauwe kleur, die in de eerste generatie verdwenen leek, komt in de tweede generatie weer terug. Als we verder maar heel veel nestjes van deze kruisingen zouden tellen dan blijkt de verhouding lichtgroen/blauw, 3:1 (= 3 lichtgroene tegen 1 blauwe) te zijn. Deze wetmatigheid in de vererving van eigenschappen is voor het eerst waargenomen en beschreven in 1865 door de Tjechische augustijner monnik, Mendel. Mendel kruiste verschillende rassen van zaadvaste erwten met elkaar en ging na, wat voor nakomelingen er van kwamen, en hoeveel. Mendel bemerkte, dat eigenschappen als de kleur van de zaadhuid, de vorm van het zaad, de lengte van de steel en de kleur van de zaden net zo vererfden als de kleur van de veren van de grasparkieten in bovenstaand voorbeeld. Mendel stelde een algemene erfelijkheidstheorie op om deze gang van zaken te verklaren. In de tijd dat Mendel leefde was er nog maar heel weinig bekend over de bouw en funktie van de cel.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
 
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 

 

Om nu de wetmatigheden van de erfelijkheid goed te kunnen begrijpen zullen we de lichaamscel van onze grasparkiet eens onder de loep nemen.
 

 

                                    Verwante links

Deel 2.   De lichaamscel (van de grasparkiet)
Deel 3.   Chromosomen, de dragers van erfelijke eigenschappen

Deel 4.   De celdeling

Deel 5.   Autosomen- en geslachtschromosomen
Deel 6.   Dominant en recessief

Deel 7.   Symbolentaal (= nomenclatuur)

Deel 8.   Gekoppelde factoren 
Deel 9.   Onafhankelijk van elkaar verervende factoren
Deel 10. Allelomorfen

Deel 11. Mutatie

Deel 12. Multripele allelomorfe
Deel 13. Het dambordsysteem
Deel 14. Geslachtsgebonden factoren bij de grasparkiet
Deel 15. Intermediaire vererving en de donkerfactor
Deel 16. Crossing-over
 

 

Disclaimer

Home

Vertel een vriend over deze site

 

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten