Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Edelzanger (Serinus leucopygius)

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Edelzanger

Verspreiding:

De edelzanger komt voor In Afrika van Senegal tot Soedan. Hier zijn ze vooral te vinden in struikgewas, tuinen, parken en nabij dorpen en boerderijen.

Grootte:

Lengte 11 - 12 cm.

Geslachtsonderscheid:

Beide seksen zijn gelijk. Alleen de prachtige zang en de balts van het mannetje verraadt het geslachtsverschil.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
 
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 
 
 

Karakter:

Het verdient aanbeveling edelzangers in de broedtijd niet samen te houden met verwante vogels, zoals de Mozambiquesijs en geelstuit edelzanger of zelfs met kanaries. Dit kan namelijk felle gevechten tot gevolg hebben en van broeden zal dan niets terecht komen. In het algemeen is het af te raden om meerdere stelletjes bij elkaar te houden in één volière. Dit leidt onherroepelijk tot problemen.

Omgevingstemperatuur:

Edelzangers zijn over het algemeen sterke vogels die in een volière met een vorst- en tochtvrij nachtverblijf kunnen overwinteren.

Voeding:

Als voeding dient een goede zaadmengeling voor tropische vogels en of volièrevogels, een goed samengesteld eivoer/krachtvoer en bij voorkeur gekiemd zaad verstrekt te worden. Om aan de behoefte van dierlijke eiwitten in de voeding tegemoet te komen kan het beste een insecten-/universeelvoer toegevoegd worden (bijvoorbeeld 50 eivoer, 50% universeelvoer). Vooral in de periode dat de vogels jongen hebben is het belangrijk dat ze de beschikking hebben over dierlijke eiwitten. Ook onkruidzaad, en onkruiden als herderstasje, kleine melkdistel, paardebloem kruiskruid enz. worden graag genuttigd.  Naast bovenstaande voeding is het noodzakelijk dat de vogels dagelijks de beschikking hebben over vers en fris bad- en drinkwater en mogen ook vogelmineralen (grit) en maagkiezel niet ontbreken. Voor meer informatie over de voeding klik hier.

Kweek:

De pop bouwt alleen het nest. Dat kan een door het popje zelf gevlochten nest zijn in een struik of conifeer maar ook halfopen nestkastje met een afmeting van 15x15x15 cm. worden geaccepteerd. Indien we nestkastjes verstrekken kunnen we zelf een voorgevormd nestje aanbrengen door wat droog gras, mos en of kokosvezel samen te drukken. Het popje legt meestal 3 tot 4 witte- of bleekgroene gespikkelde eitjes, die alleen door haar worden bebroed. Tijdens de broedperiode wordt het nest fel verdedigd door de vogels. Zolang de pop breodt wordt ze door het mannetje op het nest gevoerd en zit hij regelmatig uitbundig in de nabijheid van het nest te zingen. De jongen worden na 14 dagen geboren. Na ca. 3 weken verlaten de jongen het nest en worden dan nog een aantal weken door de ouders gevoerd. De laatste periode van het voeren wordt door het mannetje gedaan omdat het popje dan al weer met een nieuw legsel bezig is.

De jongen hebben bijna een jaar nodig om geheel volgroeid en op kleur te zijn.

A. van Kooten

 

 

Verwante links

Abesijnse groene astrilde
Blauwgrijs roodstaartje
Nonastrilde
Oranjekaakje
Teugelastrilde
Bandvink
Blauwfazantjes
Granaatastrilde
Glansekstertje
Bruine druppelastrilde
Dybowski astrilde
Groene druppelastrilde
Mozambiquesijs
Bruinrugekstertje
Dwergekstertje
Reuzenekstertje
Zilverbekje
Wijnrode amarant
Loodbekje
Melba astrilde
Goudmus

 

Disclaimer

Home

Vertel een vriend over deze site

 

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten