Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Driekleurpapegaaiamadine (Erythrura trichroa)

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Driekleurpapegaaiamadine

Verspreiding:

Noord-Australië en Indonesië

Grootte:

De driekleurpapegaaiamadine is ongeveer 13 cm. groot.

Geslachtsonderscheid:

Mannetjes zijn in het algemeen intensiever van kleur en  hebben verlengde middelste staartpennen.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
 
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 

 

 

Karakter:

Eenmaal gevormde koppeltjes gaan tijdens de broedperiode hun eigen gang. Als de volière voldoende groot is en goed beplant dan is het mogelijk om meerdere stelletjes in één volière te houden.

Omgevingstemperatuur:

Driekleurpapegaaiamadines houden van warmte. Daarom moeten ze zich 's winters tijdens de avond- en nachturen kunnen terugtrekken in een matig verwarmd (binnen)verblijf.


Voeding:

Als voeding dient een goede zaadmengeling voor tropische vogels en of volièrevogels, een goed samengesteld eivoer/krachtvoer en bij voorkeur kiemzaad verstrekt te worden. Om aan de behoefte van dierlijke eiwitten in de voeding tegemoet te komen kan het beste een insecten-/universeelvoer toegevoegd worden (bijvoorbeeld 50 eivoer, 50% universeelvoer). Vooral in de periode dat de vogels jongen hebben is het belangrijk dat ze de beschikking hebben over dierlijke eiwitten. Extra dierlijke eiwitten kunnen, naast het verstrekken van een goed samengesteld eivoer/universeelvoer, verstrekt worden in de vorm van bijvoorbeeld meelwormen, miereneieren, buffalowormpjes. Wees bij de verstrekking van dierlijke eiwitten wel voorzichtig omdat de vogels bij het verstrekken van teveel dierlijke eiwitten vaak de jongen in de steek laten en al weer met een volgend legsel beginnen. Naast bovenstaande voeding is het noodzakelijk dat de vogels dagelijks de beschikking hebben over vers en fris bad- en drinkwater en mogen ook vogelmineralen (grit) en maagkiezel niet ontbreken. Voor meer informatie over de voeding klik hier.

Kweek:

Er kan zowel in de volière als in broedkooien met de vogels gekweekt worden. Omdat de jongen nogal wat behoefte hebben aan warmte levert de kweek in broedkooien vaak het meeste succes op. In boedkooien is immers de temperatuur veel beter te regelen dan in de (buiten) volière!  Als nestgelegenheid kunnen we de vogels halfopen nestkastjes met een afmeting van 15x15x15 cm. geven. Vaak ook maken ze zelf een bolvormig nest van uitgeplozen sisal en kokosvezel dat wordt bekleed met donsveertjes. Ingeval van een  nestkastje kunnen we zelf een voorgevormd nestje aanbrengen door wat droog gras en of kokosvezel samen te drukken. Als het popje eenmaal begint met leggen gaat ze meestal na het leggen van het 4e eitje over tot broeden. Overdag wordt er afwisselend door het popje en het mannetje gebroed. 's Nachts wordt er door één van beide vogels gebroed, terwijl de ander dicht in de buurt aanwezig blijft. Wees voorzichtig met nestcontrole. Ingeval van nestcontrole kan het beste gewacht worden tot beide vogels even van het nest af zijn! De eitjes komen na ca. 12 - 14 dagen uit. Doordat de vogels pas bij het 4e eitje beginnen te broeden komen de eitjes veelal binnen 2 dagen allemaal uit.  De jongen zijn vleeskleurig en kaal.  Twee dagen na het uitkomen van de eitjes zijn de bedelgeluiden van de jongen duidelijk hoorbaar. Na ongeveer 24 dagen vliegen de jongen uit. De eerste nachten keren ze nog terug naar het nest. Na 2 dagen beginnen ze al zelf mee te eten en na ca. 14 dagen eten ze zelfstandig. De laatste dagen worden ze uitsluitend nog door het mannetje gevoerd omdat het popje dan veelal al weer begonnen is aan een nieuw broedsel.
De jonge vogels beginnen meestal zo na 8 - 10 weken met de jeugdrui welke na 6 - 8 weken voltooid is.

Het komt regelmatig voor dat driekleurpapegaaiamadines de jongen in de steek laten. Veel kwekers maken daarom gebruik pleegouders, veelal in de vorm van Japanse meeuwen.

Mutaties:

Er is een lutino mutatie bij de driekleurpapegaaiamadine ontstaan.

A. van Kooten

 

Verwante links

Blauwgroene papegaaiamadine
Roodkoppapegaaiamadine
Kortstaartpapegaaiamadine
Gouldamadine
 

 

Disclaimer

Home

Vertel een vriend over deze site

 

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten