Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Dominikanerwida (Vidua macroura)

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Dominikanerwida

Verspreiding:

De dominikanerwida heeft zijn verspreidingsgebied in Afrika vanaf het zuiden van de Sahara recht omlaag tot het meest zuidelijke punt van het continent, bij Cape Town.

Grootte:

De grootte van deze vogels varieert omdat het mannetje in de broedperiode een zeer lange staart heeft. Het popje is ongever 10 cm. groot, terwijl het mannetje in zijn bruidkleed een grootte heeft van ongeveer 30 cm. Van deze lengte maakt de staart ongeveer 20 cm. deel uit.

Geslachtsonderscheid:

Beide geslachten zijn goed te herkennen als het mannetje in broedconditie is. Buiten de broedperiode om is de man nauwelijks te onderscheiden van het popje. De pop is onopvallend bruinachtig van kleur.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
 
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 

 

 

Karakter:

Dominikanerwida's zijn geschikt voor de gezelschapsvolière en kunnen samen met andere tropische vogels gehouden worden. Ze komen vooral in een dicht begroeide volière goed tot hun recht. Tijdens de broedperiode willen de mannetjes nog wel eens agressief hun territorium verdedigen. Ze verdrijven andere vogels dan met duikvluchten. Toch komt het vrijwel nooit tot echte gevechten. Meerdere mannetjes in één volière is af te raden maar meerdere poppen bij één man is mogelijk.

Omgevingstemperatuur:

Eenmaal geacclimatiseerd hoeft het houden van dominikanerwida's geen problemen op te leveren in ons land. Wel ben ik van mening dat een volière waarin deze vogels worden gehouden een goed afgesloten en droog nachtverblijf dient te bezitten. Ook verdient het aanbeveling de vogels niet beneden temperaturen van 5 °C te houden.  

Voeding:

Als voeding dient een goede zaadmengeling voor tropische vogels en of volièrevogels, een goed samengesteld eivoer/krachtvoer en bij voorkeur kiemzaad verstrekt te worden. Om aan de behoefte van dierlijke eiwitten in de voeding tegemoet te komen kan het beste een insecten-/universeelvoer toegevoegd worden (bijvoorbeeld 50 eivoer, 50% universeelvoer). Vooral in de periode dat de vogels jongen hebben is het belangrijk dat ze de beschikking hebben over dierlijke eiwitten. Extra dierlijke eiwitten kunnen, naast het verstrekken van een goed samengesteld eivoer/universeelvoer, verstrekt worden in de vorm van bijvoorbeeld (geknipte) meelwormen, miereneieren, bladluizen, fruitvliegjes, spinnetjes, buffalowormpjes. Naast bovenstaande voeding is het noodzakelijk dat de vogels dagelijks de beschikking hebben over vers en fris bad- en drinkwater en mogen ook vogelmineralen (grit) en maagkiezel niet ontbreken. Voor meer informatie over de voeding klik hier.

Kweek:

Wida's zijn polygaam d.w.z. dat ze gebruik maken van andere vogels om hun eieren uit te broeden en hun jongen op te voeden. Hier dient dus rekening mee gehouden te worden tijdens de kweek. Bekend is dat ze graag gebruik maken van de nesten  van Sint Helenafazantjes. Het popje van de Dominikanerwida legt haar eitjes in het nest van een Sint Helenafazantje, waarbij ze een eitje van haar gastvrouw kapot maakt om er haar eigen eitjes voor in de plaats te leggen. De jonge Dominikanerwida's werken de jonge Sint Helenafazantjes niet uit het nest. Alle jongen maken gewoon deel uit van het vogelgezin. Voor de kweek is het dus belangrijk dat Dominikanerwida's samen met Sint Helenafazantjes worden gehouden in een goed begroeide, ruime gezelschapsvoliere. Een andere mogelijkheid is om de eigen eieren van de pleegouders te merken en daarna de eieren van de Dominikanerwida over te leggen naar het nest van Japanse meeuwtjes. Japanse meeuwtjes zijn namelijk zeer goede pleegouders. Door bovenstaande zal duidelijk zijn dat Dominikanerwida's niet de gemakkelijkste broedvogels zijn.

 

A. van Kooten

 

 

 

 

 

Disclaimer

Home

Vertel een vriend over deze site

 

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten