Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Onbevruchte eieren

 
Forum

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Onbevruchte eieren

Onbevruchte eieren is iets waar iedere kweker mee zal worden geconfronteerd. Binnen de kweek komt het regelmatig voor dat een bepaald percentage van alle eitjes onbevrucht is. In tegenstelling tot bevruchte eieren die na ca. 4-6 dagen bij het schouwen in het tegenlicht van een lamp een rode kleurlaten zien (doorschijnende bloedvaatjes) en later tot op een kleine luchtbel na helemaal donker worden, blijven onbevruchte eieren helder. De oorzaak van onbevruchte eieren kan velerlei zijn. Een aantal oorzaken worden hieronder behandeld.

DE VOGELS ZIJN NIET IN ELKAAR GEINTERESSEERD.

Zoiets kijk ik meestal ongeveer 2 weken aan, is er dan nog geen teken van interesse dan plaats ik de vogels uit elkaar.Wel wil ik hierbij nog opmerken dat het natuurlijk voor zich spreekt, dat vogels die erg agressief tegen elkaar zijn, direct uit elkaar gehaald dienen te worden. Hier moeten we niet zolang wachten tot er gewonden of mogelijk zelfs doden.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
 
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 
 
 

TE GLADDE, TE DUNNE OF TE BEWEEGLIJKE ZITSTOKKEN IN DE KOOI GEPLAATST.

Gevolg hiervan is dat de man de pop niet goed kan treden waardoor dus geen bevruchting kan plaatsvinden. Uit eigen ervaring heb ik meegemaakt dat een bevriend collega kweker bij de eerste broedronde geconfronteerd werd met bijna uitsluitend onbevruchte eitjes. Iets wat hij nog nooit bijzijn vogels in zo'n omvang had meegemaakt. Wat bleek? Hij had nieuwe kweekkooien gebouwd en deze voorzien van zitstokken meteen diameter kleiner dan 1 cm. Toen hij de diameter van de zitstokken had vergroot door aan weerszijden van de zitstokkenlatjes te lijmen bleek het euvel verholpen.

TE ZWAAR BEVEDERDE VOGELS.

Indien de vogels zwaar bevederd (buff-bevedering) zijn kan dit een goede bevruchting in de weg staan. Bij zwaar bevederde vogels bevordert het voorzichtig wegknippen of uittrekken van de veren rondom de cloaca bij beide geslachten een goedebevruchting.

SLECHTE CONDITIE VAN HET POPJE OF MANNETJE.

Vogels die niet in conditie zijn mogen naar mijn mening niet ingezet worden voor de kweek. Een voetballer met een slechte conditie zal in een wedstrijd ook geen potten kunnen breken. Ook al zullen er jongen komen van dergelijke vogels dan is het maar zeer de vraag of deze jongen voldoende bouwstoffen hebben meegekregen om zich te kunnen ontwikkelen tot een mooie en gezonde parkiet. Zo is bekend dat de laatste drie maanden voordat een eitje wordt gelegd, bepalend zijn voor het jong wat hieruit geboren zal worden. Met andere woorden als de pop in die drie maanden tekorten heeft gehad, van één of meer belangrijke bouwstoffen (in bijvoorbeeld de voeding), dan zal dit van invloed zijn op de ontwikkeling van de jongen. Hiermee wordt nogmaals bevestigd dat de verzorging van de vogels het gehele jaar door optimaal dient te zijn.Bij een broedpaar met onbevruchte eitjes kunnen we de kans opeen later bevrucht legsel vergroten door ze normaal verder telaten broeden en hun later vreemde eieren  of vreemde jongen toe te schuiven. Denk er hierbij goed aan dat de eitjes/jongenzich qua tijd dienen te verhouden met die van de vogels die ze krijgen toegeschoven. Met andere woorden als we onbevruchte eitjes wegpakken van bijvoorbeeld 10 dagen oud dan dienen de eitjes die we willen toeschuiven ook ongeveer 10 dagen oud te zijn. Het zelfde geldt voor het toeschuiven van jonge vogels. Als we bovenstaande doen blijft het broedpaar in het natuurlijk ritme.

DE MAN HEEFT TE LANGE NAGELS.

Bij de paring neemt de man op de rug van de pop plaats waarbij hij zich met z'n poten vasthoudt. U kunt zich voorstellen dat als de man op de rug van de pop plaats neemt, de nagels als een soort van 'dolken' in de rug van de pop zullen steken. Door de pijn, die de pop hierdoor ervaart, zal ze proberen de man van zich af te schudden waardoor geen goede bevruchting zal kunnen plaatsvinden. Vooral bij de wat oudere mannen moet u er op letten dat de nagels niet te lang zijn. De nagels kunt u met een schaartje bijknippen. Om te voorkomen dat u in een adertje knipt (dus te diep knipt) is het verstandig het nageltje tegen het licht te houden. U kunt dan duidelijk zien waar zich het adertje bevindt.

ONVOLDOENDE LICHTSTERKTE IN DE BROEDKOOI?

Bewust heb ik achter deze zin een vraagteken gezet. Tot nu toe is (nog) niet wetenschappelijk bewezen dat de lichtsterkte invloed heeft op de bevruchtingskansen. De resultaten van veel kwekers wijzen echter wel in die richting. Over het algemeen is het zo, dat vogels welke het meest in het licht opgekooid zijn, méér bevruchte eieren geven, dan vogels welke in donkere kooien zijn ondergebracht. Evenals bij mensen bestaat er ook bij grasparkieten verschil in lichaamsontwikkeling. Sommige poppen zullen na 7 maanden al geslachtsrijp zijn terwijl andere poppen er na 12 maanden nog niet zijn. Uit een onderzoek in 1966, die werd gehouden onder Engelse topkwekers, kwam naar voren dat het hoogste percentage jongen werd verkregen met poppen, die twee jaar oud waren en in het eerste jaar niet hadden gebroed. Voor de kleinere kwekers (zoals de meesten van ons) is het echter van belang, dat gekweekt kan worden met jonge poppen van 10 tot 12 maanden oud. De kleine kweker bezit immers vaak niet de ruimte om poppen een vol jaar over te laten zitten? Zorg er in ieder geval voor dat de poppen die u voor de kweek inzet minstens 10 maanden oud zijn. Hou ook op de kweekkaarten van de vogels de eerste broedronde in de gaten. Misschien zijn er poppen uit een zelfde lijn, die het zelfde beeld laten zien! Hier kunt u dan bij het ingaan van het kweekseizoen rekening mee houden (bijvoorbeeld niet eerder inzetten dan bij een leeftijd van 14 maanden).

UITGEZAKT ONDERLICHAAM VAN DE POP.

Het komt nogal eens voor, dat het onderlichaam van de pop, na het leggen van de eerste twee eieren, uitzakt.Heel vaak zijn dan de eerste twee eitjes wel bevrucht, terwijl de rest van de gelegde eitjes onbevrucht zijn. Door het uitgezakte onderlichaam zijn namelijk verdere bevruchtingskansen nihil geworden. Als het onderlichaam van de pop, na het grootbrengen van de jongen, nog uitgezakt is, kunt u de pop het beste loslaten in een vlucht. Als het onderlichaam van de pop weer normaal is, kunt u haar weer in de broedkooi plaatsen.Over het algemeen zullen dergelijke vogels een laag percentage jongen blijven geven.Ingeval een broedstel onbevruchte eitjes heeft kan men het beste de pop een tijdje op de eitjes laten zitten, zodat haar lichaam in 'broedritme' blijft. De kans op bevruchting van het volgende nest zal hierdoor vergroot worden. Nog beter is het deze vogels bevruchte eitjes te geven van een ander broedpaar (bijvoorbeeld van een broedpaar met relatief veel eitjes).De vogels kunnen dan de totale broedcyclus doorlopen en de kans op een succesvolle volgende ronde zal er sterk door toenemen.

A. van Kooten

 

Disclaimer

Home

Vertel een vriend over deze site

 


Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten