Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Aratinga's - inleiding

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Aratinga's - inleiding

Aratinga’s zijn overwegend groen gekleurde vogels die in lengte variëren van 24 tot 42 cm. Kenmerkend voor dit geslacht is de trapsgewijs verlopende wigvormige staart. De Nederlandse verzamelnaam wigstaartparkieten is hier aan ontleend. Aratinga’s hebben allemaal een relatief grote kop met een forse, duidelijk ingekerfde, snavel. Verder hebben ze, met uitzondering van de goudvoorhoofdparkiet (Aratinga aurea), naakte, meestal witgekleurde, oogringen.

Het geslacht aratinga omvat 19 soorten, waarvan het merendeel ondersoorten kent. Aratinga’s komen voor in Mexico zuidwaarts tot diep in Argentinië. Ze leven in de broedperiode paarsgewijs. Buiten de broedtijd leven ze in kleine groepen tot grote zwermen. Ze komen, afhankelijk van de soort, voor in open beboste gebieden, dichte regenwouden, langs oevers van rivieren en moerasgebieden. Ze voeden zich in hoofdzaak met allerlei zaden, vruchten, bessen en bloesem en bladknoppen van bomen. Ook eten ze wel insecten. De meest gehouden aratinga’s zijn de Goudvoorhoofdparkiet (Aratinga aurea), de Blauwkopparkiet of Blauwkop aratinga (Aratinga acuticaudata), Zonparkiet (Aratinga solstitialis) en de Jendaya parkiet (Aratinga jandaya). 

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
Vogelboeken
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao

 

 

Bij de meeste soorten is er geen uiterlijk verschil tussen de geslachten en dat maakt het daarom moeilijk een kweekkoppel samen te stellen. Het samenstellen van een succesvol kweekkoppel kan daarom alleen maar wanneer we de vogels endoscopisch laten seksen of door middel van DNA (veer) onderzoek. Voor het onderscheiden van de soorten worden de aratinga’s gewoonlijk in drie groepen ingedeeld. Hierbij worden de Blauwkopparkiet (Aratinga acuticaudata) en de Weddell’s parkiet (Aratinga weddellii) als overgangsvormen gezien.

De soorten die een olijfgroene tot olijf-bruine gekleurde hals- en bovenborst hebben welke vrij strak van het onderlichaam is afgescheiden behoren tot de eerste groep. Het zijn: de Goudvoorhoofdparkiet (Aratinga aurea), de Cactusparkiet (Aratinga cactorum), de Petz’s parkiet (Aratinga canicularis),  de Jamaica parkiet (Aratinga nana)  en de St. Thomas parkiet (Aratinga pertinax).

Tot groep twee worden de Zonparkiet (Aratinga solstitialis), de Jendaya parkiet (Aratinga jandaya) en  de Goudkapparkiet (Aratinga auricapilla) gerekend. Groep drie wordt vertegenwoordigd door soorten die herkenbaar zijn aan een overwegend groene bevedering, waar afhankelijk van de soort, meer of minder rood in voorkomt. Het zijn de volgende soorten: De Groenvleugelparkiet (Aratinga chloroptera), de Guayaquil parkiet (Aratinga erythrogenys), de Cuba parkiet (Aratinga euops), de Finsch parkiet (Aratinga finschi), de Mexicaanse parkiet (Aratinga holochlora), de Witoogparkiet (Aratinga leucopthalma), de Roodmaskerparkiet (Aratinga mitrata),de Roodkeelparkiet (Aratinga rubritorquis) en de Wagler’s parkiet (Aratinga wagleri).

A. van Kooten

Verwante links

Blauwkopparkiet - Aratinga acuticaudata
Goudvoorhoofdparkiet - Aratinga aurea
Goudkapparkiet - Aratinga auricapilla
Jendayaparkiet - Aratinga jandaya
Zonparkiet - Aratinga solstitialis
 

 

Disclaimer

HOME

Vertel een vriend over deze site

 

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten