Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

 

Bij favorieten plaatsen!

Home

Agaporniden - inleiding

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Agaporniden inleiding

Agaporniden of dwergpapegaaien worden gerekend tot de familie van de papegaaien en komen uitsluitend voor in Afrika, ten zuiden van de Sahara, op het eiland Malagasië en enkele kleinere omliggende eilanden.
Met uitzondering van de Agapornis canus zijn het allemaal gedrongen papegaaitjes, die allemaal een in verhouding tot het lichaam brede kop, forse snavel en brede wigvormige afgeronde staart hebben.
Er worden 9 soorten agaporniden onderscheiden met daarnaast nog 6 ondersoorten. Agaporniden worden in 2 groepen ingedeeld, waarbij de Agapornis roseicollis en de Agapornis swindernianus als tussenvorm worden beschouwd.
De eerste groep bestaat uit 3 soorten die allemaal een duidelijke seksueel dimorfismische verschil (verschil tussen man en pop) vertonen. Tot deze groep behoren:
·    Agapornis pullarius
.    Agapornis canus
·    Agapornis taranta.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
Vogelboeken
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
 
 

Alle mannen uit deze groep hebben zwarte ondervleugeldekveren en er zijn duidelijke uiterlijke verschillen tussen man en pop binnen elke soort.

Tot de tweede groep behoren:
·    Agapornis personatus
·    Agapornis fischerie
·    Agapornis nigrigenus
·    Agapornis lilianae.
Alle vogels uit deze groep hebben een witte onbevederde ring van washuis om de ogen en er zijn geen uiterlijke verschillen tussen de man en pop binnen elke soort!

De twee nog niet genoemde soorten zijn:
·    de Agapornis roseicollis
·    de Agapornis swindernianus.
Beide soorten worden als overgangsvorm tussen beide groepen beschouwd.
Bij de Agapornis roseicollis ontbreekt de witte oogring en ook is er geen uiterlijk verschil tussen man en pop. De Agapornis swindernianus is een andere afwijkende overgangsvorm waar relatief maar heel weinig over bekend is.

A. van Kooten

Verwante links

Agapornis canus
Agapornis fischerie
Agapornis lilianae
Agapornis nigrigenus
Agapornis personatus
Agapornis pullarius
Agapornis taranta
Agapornis roseicollis
Agapornis swindernianus
 

Disclaimer

HOME

Vertel een vriend over deze site

 

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten