Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

Bij favorieten plaatsen!

Home

Witkoppapegaai (Pionus senilis)

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Witkoppapegaai

Verspreiding:

De witkoppapegaai of pionus senilis, zoals zijn wetenschappelijke naam luidt, heeft zijn verspreidingsgebied van West-Panama noordwaarts tot Zuidoost-Mexico.

Grootte:

De pionus senilis is 24 cm. groot.

Geslachtsonderscheid:

Tussen man en pop is uiterlijk vrijwel geen waarneembaar verschil. Om zekerheid te verkrijgen over het geslacht van de vogels is endoscopisch- en of DNA (veer)onderzoek aan te raden cq. noodzakelijk.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
Vogelboeken
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
www.papegaaien.net
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karakter:

Witkoppapegaaien zijn relatief rustige iet wat schuwe vogels. Ze zijn veel minder luidruchtig dan bijvoorbeeld amazonepapegaaien. Ook hun knaaglust is minder dan die van de meeste andere soorten papegaaien. Indien ze gehuisvest worden naast andere vogels is het noodzakelijk dubbel gaas aan te brengen omdat ze vrij agressief op andere vogels kunnen reageren.

Omgevingstemperatuur:

Het houden van de pionus senilis hoeft geen problemen op te leveren in ons land. Wel dient volière waarin deze vogels worden gehouden een goed afgesloten en droog nachtverblijf te bezitten. Ook verdient het aanbeveling de vogels niet beneden temperaturen van 5 °C te houden.  

Natuurlijke leefomgeving en leefwijze

In hun natuurlijke leefomgeving leven ze buiten de broedtijd in groepen van 10 tot 50 exemplaren. Dergelijke groepen gaan samen op zoek naar voedsel. In hun voedselkeuze zijn ze niet al te kieskeurig. Ze eten wat het seizoen hun op dat moment biedt. Ook doen ze regelmatig plantages aan waar ze zich dan tegoed doen aan de aldaar verbouwde rijpe vruchten. Het is dan ook begrijpelijk dat de  plantagehouders de pionussen op alle mogelijke manieren bestrijden om op die manier schade aan hun plantages te voorkomen. Slapen doen pionussen in veel grotere groepen in zogenaamde slaapbomen. In dergelijke bomen kunnen wel tot 1000 exemplaren hun slaapplaats hebben.

Broeden doen ze in holtes van dode of levende bomen maar ook wel in spleten van rotswanden. Pionussen zijn op een leeftijd van twee tot drie jaar geslachtsrijp.. 

De kweek in gevangenschap

Pionussen kunnen goed vliegen en klauteren. Hier dient dus in gevangenschap rekening mee gehouden te worden. Een vlucht van 1 meter breed, 4 tot 6 meter lang en een hoogte van 2 meter zal prima voldoen. Voor het klauteren en knagen kunnen takken van vruchtbomen, wilg of berk neergehangen worden in de volière. Verder is het belangrijk te weten dat pionussen vrij schrikachtig zijn. Zorg er daarom voor dat de volière zodanig is ingericht dat ze zich niet te pletter kunnen vliegen. Steek bijvoorbeeld wat takken in het gaas of zorg voor voldoende beschutte plaatsen in de volière. Als nestgelegenheid kan een broedblok gegeven worden met een afmeting van 50 hoog, een bodemoppervlak van 23x23 cm., met een controledeurtje op 10 cm. van de bodem. Het invlieggat dient een diameter te hebben van ongeveer 10 cm. Een legsel varieert van 2 tot 5 eieren, die om de dag door de pop worden gelegd. Meestal begint de pop al direct bij het eerste te broeden. De broedtijd van de eieren bedraagt 26 tot 28 dagen. De jongen worden in het begin gevoerd door de pop, die op haar beurt het voedsel van de man heeft doorgekregen. De jongen vliegen na ongeveer 7,5 tot 8 weken uit om daarna nog zo’n 6 tot 8 weken door de ouders te worden (bij)gevoerd. Zolang echter de jongen niet worden uitgevangen zullen ze bij de oudervogels blijven bedelen om voedsel.

Voeding in gevangenschap

De dagelijkse voeding voor pionussen dient grofweg uit drie (gelijke) delen te bestaan:

  1. een goed (grof)zaadmengsel voor (grote) parkieten eventueel aangevuld met maiskolven in halfrijpe toestand.
  2. een mengsel van kiemzaad, eivoer en universeelvoer. Geef dit in een verhouding van 2 delen kiemzaad (droog!), 2 delen eivoer  en 1 deel universeelvoer. Nadat het kiemzaad is geweekt kan hier het eivoer en het universeelvoer door gemengd worden. Verder is het verstandig twee keer per week, ondanks dat de vogels er ook vrij over moeten kunnen beschikken, scherpe maagkiezel en oesterschelpengrit door het kiemzaad te mengen.
  3. een mengsel van fruit (druiven, sinaasappel, banaan, kiwi, vijgen, kersen, appel, peer, sinaasappel, lijsterbes,pruimen, rozebottel e.d.) en groenten en onkruiden (o.a. wortel, spinazie, tomaat, witlof, andijvie, muur, paardebloem e.d.).

 

Verder dienen de vogels altijd de beschikking te hebben over vogelmineralen, grit, scherpe maagkiezel en sepia. Daarnaast dient dagelijks vers drinkwater aangeboden te worden waaraan eenmaal per week een mutivitamine kan worden toegevoegd.

Ook mag niet vergeten worden de vogels van tijd tot tijd verse wilgen- en fruittakken te geven. Hier zullen ze de bladknoppen van eten.

A. van Kooten

 

Verwante links

Pionus - inleiding
Pionus maximaliani
Pionus menstruus of Zwartoorpapegaai

 

Op zoek naar goede betaalbare boek(en) over papegaaien?

Gedrag en opvoeding van kromsnavels

Dit boek vertelt over de interactie tussen mens en vogel. Hoe u hem kunt opvoeden en kunt voorkomen dat de vogel u opvoedt. Basisregels, beloning, positieve bekrachtiging en straf. Veel tips over de omgang, het spelen, tam maken en ook voeding. Ook de lichaamstaal van de vogels ontbreekt niet. Verder vindt u uitgebreide informatie hoe u de vogel het beste kunt hanteren, waar hij het beste “op het baasje zit” en wat de beste manier is om hem op uw hand te houden.
Een bijzonder goed boek met uitstekend fotomateriaal. Voor iedereen die een kromsnavel heeft, of van plan is er een aan te schaffen is het hebben en het lezen van dit boek een must. Uw kromsnavels zullen u er dankbaar voor zijn.

150 x 210 mm

64 blz

€ 7,95 (excl.verzendkosten)

Inclusief verzendkosten Nederland 9.70     Belgie 10.50

Boek bestellen?

 KLIK HIER

 

De grijze roodstaartpapegaai

De grijze roodstaart papegaai kan wel 40-70 jaar worden. Als alles goed gaat heeft u een vriend voor het leven! De juiste keuzes bij aankoop en verzorging zijn van groot belang.
Een gezonde vogel is niet alleen een lust voor het oog, maar ook een gelukkig dier. Het hoofdstuk “Gezondheid” kan er voor zorgen dat u kwalen snel kan herkennen - en indien te genezen - snel kan ingrijpen. Kijk ook naar de tips voor vogel-dierenartsen.
Kortom de hoofdstukken: “Aanschaf”, “huisvesting”, ”voeding”, “gezondheid”, “kweek” en “gedrag” vormen een uitstekende informatiebron zowel voor liefhebbers als kwekers.

150 x 210 mm

64 blz

€ 7,95 (excl.verzendkosten)

Inclusief verzendkosten Nederland 9.70     Belgie 10.50

Boek bestellen?

 KLIK HIER

 

De papegaaien

In dit boek wordt uitgegaan van de papegaaien, die gemiddeld 35 jaar oud kunnen worden, die als huisdier worden gehouden. Het boek is geschreven in samenwerking met Pakara, een vogelbond die zich inzet voor een beter leefklimaat van de grotere kromsnavels, zowel in de vrije natuur als in gevangenschap. Duidelijke adviezen worden gegeven over de aanschaf - waar op te letten qua gezondheid en huisvestingsmogelijkheden - over de beste leeftijd waarop de vogel in huis kan worden genomen en wat er bij het houden van een papegaai komt kijken. Papegaaien vragen intensieve dagelijkse verzorging en hebben een consequente opvoeding nodig.
Voor de geïnteresseerde lezer is ook informatie opgenomen over het kweken met papegaaien en is een aantal soorten beschreven. Tot slot wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de gezondheid van papegaaien

150 x 210 mm

64 blz

€ 7,95 (excl.verzendkosten)

Inclusief verzendkosten Nederland 9.70     Belgie 10.50

Boek bestellen?

 KLIK HIER

 

De Encyclopedie van grote papegaaien

Voorin het boek staan 8 soorten behuizing die geschikt zijn voor grote papegaaien, ara’s of kaketoes beschreven, evenals 19 diëten voor papegaaien, die zo blijkt, liever niet in hun eentje worden gehuisvest. Bij de beschrijvingen van papegaaiensoorten in deze encyclopedie wordt telkens terugverwezen naar genoemde menusoorten en huisvestingsmogelijkheden; dit verschilt per vogelsoort.
In deze encyclopedie worden circa 50 soorten beschreven, zoals de groenwangamazone, de hyacinthara – de grootste met een lengte van 100 cm! - , de Molukkenkaketoe of de Kea. Er is informatie te vinden over hun herkomst, bijzondere kleuren, huisvesting, voeding, fokadvies, eventuele ondersoorten en lengte en gewicht.

150 x 210 mm

64 blz

€ 7,95 (excl.verzendkosten)

Inclusief verzendkosten Nederland 9.70     Belgie 10.50

Boek bestellen?

 KLIK HIER

De Encyclopedie van kleine papegaaien

Voorin het boek zijn 12 soorten behuizing en 15 menu’s opgenomen. Eveneens is er algemene informatie over vogelkooien of volières en voeding vermeld. In het overzicht van vogels wordt telkens terugverwezen naar genoemde menusoorten en de verschillende huisvestingsmogelijkheden; dit verschilt per vogelsoort.
In deze encyclopedie worden circa 50 soorten - de meest gehouden vogels - beschreven op herkomst, bijzondere kleuren, huisvesting, voeding, fokadvies, eventuele ondersoorten en lengte en gewicht. De kleine papegaaien zijn onderverdeeld in Amazone papegaaien (bij voorbeeld Geelbuikamazone, Witvoorhoofdamazone), lori’s (bij voorbeeld Irislori, Lori van de Blauwe Bergen), papegaaien (Bonte Boertje en Meyers papegaai) en vijgpapegaaien (bij voorbeeld oranjeborst-vijgpapegaai, Salvadori’s vijgpapegaai).

150 x 210 mm

64 blz

€ 7,95 (excl.verzendkosten)

Inclusief verzendkosten Nederland 9.70     Belgie 10.50

Boek bestellen?

 KLIK HIER

Encyclopedie van parkieten en papegaaien uit Zuid-Amerika

De keuze van de vogels is gebaseerd het concept van 64 pagina’s, de bekendheid van de vogel, aanbod van nakweekdieren en de beschikbaarheid van foto’s en gegevens.Voorin het boek wordt uitstekend ingegaan op de huisvesting van de vogels. Het hoofdstuk voeding geeft een overzicht van diverse menu’s, die per verderop behandelde vogel staan aangegeven. De soorten zijn als volgt ingedeeld:
Wigstaartparkieten (14), nandayaparkieten (1), rotsparkieten (1), roodstaartparkieten (5), langsnavelparkieten (2), monniksparkieten (1), diksnavelparkieten (3), muspapegaaien (4), witbuuikpapegaaien (2), sunsnvalparkieten (4), roodsbuitpapegaaien (6). Alle teksten zijn voorzien van prachtige foto’s.

150 x 210 mm

64 blz

€ 7,95 (excl.verzendkosten)

Inclusief verzendkosten Nederland 9.70     Belgie 10.50

Boek bestellen?

 KLIK HIER

 

Op zoek naar een goed en betaalbaar boek over parkieten en papegaaien?

(39,90 euro + 2,60 verzendkosten)

Bestellen?  Klik op de afbeelding.

Het boek, Papegaaien en parkieten, Handboek en naslag-werk beschrijft vrijwel alle in de avicultuur voorkomende soorten en ondersoorten van de leden van de subfamilie der Psittacinae, kort gezegd kromsnavels of wel papegaaien en parkieten. Dit boek is samengesteld op basis van de allernieuwste inzichten van de taxonomie en kent daardoor enkele zeer verassende elementen: wist u bijvoorbeeld dat de Cacatua goffini niet meer wetenschappelijk erkend wordt en nu Cacatua goffiniana heet?

Dankzij de medewerking van vele experts en liefhebbers
uit binnen- en buitenland hebben de samenstellers een standaardwerk kunnen maken met uitmuntende foto-grafie. Dit boek slaat tevens een brug tussen weten-schappelijke ornithologie (bestuderen en beschrijven van vogels in de vrije wildbaan) en avicultuur (houden van vogels in gevangenschap). De geheel vernieuwde indeling, beschrijvingen van herkomst en leefgebied in combinatie met alle informatie over het verantwoord houden van deze vogels maakt dit boek onmisbaar
voor elke vogelliefhebber.

Klik hier voor voorbeeldpagina's (19) van het Papegaaien en Parkietenboek  (Even geduld - inladen kan even duren)
 

Beschrijvingen van:
232 soorten
242 ondersoorten

 

Foto's van:
302 soorten en ondersoorten
35 mutaties
779 foto's in totaal

 

Disclaimer

HOME

Vertel een vriend over deze site

 

 

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten