Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

Bij favorieten plaatsen!

Home

Swiftparkiet  (Lathamus discoler)

 
 

Kooi- en voličrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting voličre
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude voličre
Vogels - warme voličre
Downloads Swiftparkiet

In 1863 werden de eerste swiftparkieten in Europa ingevoerd. Ze werden gehuisvest in de dierentuin van Londen. Rond 1880 werd de swiftparkiet in grote aantallen in Europa ingevoerd. Veel van deze vogels kwamen toen terecht in Duitsland. De eerste broedresultaten in gevangenschap werden behaald door een Fransman in de periode 1882 tot 1887. De swiftparkiet is, zoals reeds eerder opgemerkt, de enige vertegenwoordiger van het geslacht lathamus en verschilt in vele opzichten van alle andere parkieten. Hij vertoont namelijk kenmerken van zowel parkieten als van lori’s. Eigenlijk is de swiftparkiet een tussenvorm tussen de parkieten en de lori’s. In hun bewegingen lijken ze veel op lori’s, die ook veel klauteren en maar weinig op de grond komen. Verder verschilt hun tong ook duidelijk van die van parkieten, deze is min of meer gevormd voor het opnemen van nectar. Ook qua  voeding wijken ze af van de parkieten. De swiftparkiet is een alleseter want naast zaden mag zachtvoer zeker niet ontbreken. Dit kan verstrekt worden in de vorm van eivoer, kiemvoer, fruit, groenten en vooral loripap (nectarhoning).

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
Vogelboeken
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
www.papegaaien.net
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersoort(en)

De swiftparkiet kent geen ondersoorten.

Uiterlijke kenmerken en geslachtonderscheid

Formaat 25 cm.

Man: De hoofdkleur is groen. Het voorhoofd, de hals alsmede het voorste deel van de wangen is rood. Het rood van de wangen is omzoomd met een dunne gele rand. Achter deze gele rand gaat de kleur van de wangen over in blauwgroen. De schedel is donkerblauw van kleur. De borst en buik zijn geelachtig groen van kleur. De kleine vleugeldekveren en de onderstaartdekveren zijn rood. De vleugelranden zijn donkerblauw. De middelste staartveren zijn bruinrood van kleur met een donkerblauwe punt. De buitenste staartveren zijn bleek donkerblauw met een enigszins bruinrode gloed. Zowel de staart als de vleugels zijn puntig van vorm. De ogen bezitten een smalle grijze oogring met een oranje iris. De snavel is hoornkleurig bruin en de poten hoornkleurig grijs.

Pop: De pop lijkt op de man maar is in het geheel iets fletser van kleur. Ook hebben de meeste poppen een bruingele iris in plaats van een oranje iris zoals mannen. Poppen bezitten ook altijd een ‘witte vleugelstreep’ aan de onderzijde van de slagpennen. Verder zijn de veren aan de anaalstreek bij de mannen diep rood. Poppen daarentegen bezitten veel minder rood rond de anaalstreek en ook is het rood minder intensief van kleur.

Jongen: De jongen lijken op de pop maar zijn in het geheel bleker van kleur. Het rood aan de onderstaartdekveren ontbreekt. De iris van de ogen is bruin. Tevens bezitten jonge vogels een ‘witte vleugelstreep’ aan de onderzijde van de slagpennen. Meestal zijn de jonge vogels met rode veren op de onderbuik mannen en die met groene veren poppen. De jongen zijn na ca. 9 maanden op kleur. Op een leeftijd van 1 jaar zijn ze reeds geslachtsrijp.

Verspreidingsgebied en leefgebied

Het verspreidingsgebied van de swiftparkiet ligt in Tasmanië. De vogels komen hier talrijk voor en broeden hier in de zomer. In de herfst trekken ze naar het vaste land van Australië om daar te overwinteren. Ze vormen dan grote groepen. Het verspreidingsgebied op het vaste land loopt van Victoria in noordelijke richting tot Nieuw Zuid Wales en zuidelijk tot de kust van Queensland. In de lente keren de vogels terug naar Tasmanië. Swiftparkieten leven in het wild in hoofdzaak in de onmiddellijke nabijheid van eucalyptusbomen en andere honingdragende bloesembomen. Hier doen ze zich tegoed aan de bloesemblaadjes, nectar, stuifmeel, zaden en bessen maar ook insecten die op de bloemen en bloesem worden aangetroffen eten ze graag. Ze leiden een rondtrekkend bestaan en kunnen met hun slanke vleugels grote afstanden per dag afleggen. 

Gedrag

Swiftparkieten zijn zeer rustige en gemoedelijke vogels die totaal niet vernielzuchtig van aard zijn. Ze worden spoedig tam vooral als ze eenmaal aan hun verzorger gewend zijn. Door hun vredelievend karakter kunnen ze ook in een gezelschapsvoličre met tropische vogels gehouden worden. Het zijn ook beslist geen lawaaischoppers. 

Broedproces in het wild

Het broedseizoen is afhankelijk van de bloesemtijd van de eucalyptusbomen. In het algemeen broeden ze van eind september tot januari. Als broedgelegenheid wordt veelal gebruik gemaakt van holten in (dikke) takken en stammen van hoge eucalyptusbomen die in de nabijheid staan van water. In de regel liggen de nestholten op een hoogte van 7 tot 20 meter. De nestholte wordt opgevuld met rottend hout. De pop legt gemiddeld 3 tot 5 eieren. De eieren worden om de dag gelegd en alleen door de pop bebroed. Na ca. 21 dagen komen de eitjes uit. De jongen worden de eerste week door de pop gevoerd, daarna helpt ook de man mee bij het voeren van de jongen. De jongen verlaten na ongeveer  5 weken het nest en worden dan nog een aantal weken door de man en de pop gevoerd. Opvallend is dat swiftparkieten zelden rechtstreeks naar het nest vliegen. Meestal wordt het laatste deel naar het nest klauterend afgelegd.

Broedproces in de voličre

Swiftparkieten zijn op een leeftijd van 1 jaar geslachtsrijp en kunnen dan ook al ingezet worden voor de kweek. Als nestgelegenheid kan een nestblok verstrekt worden met een afmeting van 40 cm hoog, een bodemoppervlak van 15 x 15 cm. en een invlieggat van Ć 6 cm. Het is verstandig meerdere nestblokken te verstrekken zodat de vogels zelf hun keuze kunnen maken. Als nestmateriaal kan gebruik worden gemaakt van rottend hout, houtspaanders en of zaagsel welke vermengd wordt met potgrond of turf. De nestblokken kunnen begin maart in de voličre worden opgehangen.Voordat de pop tot leggen overgaat verblijft zij vaak lange tijd in het nestblok. Als de vogels in broedstemming zijn vliegen ze vaak ijverig heen en weer in de voličre. Tussendoor wordt de pop door de man gevoerd en vinden er regelmatig paringen plaats. De pop legt 3 tot 5 eitjes die om de dag worden gelegd. De eitjes worden alleen door de pop bebroed. Tijdens het broeden wordt de pop regelmatig door de man gevoerd. Het eerste jong wordt na ongeveer 19 - 21 dagen geboren. De vogels laten over het algemeen nestcontroles gemakkelijk toe. De jongen moeten op een leeftijd van ca. 9 dagen worden geringd met ringmaat 5 mm. Na ca. 10 dagen zijn bij de jongen de staart- en vleugelpennen zichtbaar en na 20 dagen zitten ze voor ongeveer 75% in de veren. Het eerste jong verlaat meestal tussen de 30e en 35e dag het nest. Drie weken nadat de jongen zijn uitgevlogen zijn ze zelfstandig.

Er zijn kwekers die met swiftparkieten in kolonieverband broeden en hier goede resultaten mee halen. Toch levert het broeden in kolonieverband ook wel eens problemen op. Het betreft dan vrijwel altijd ruzies tussen de vogels onderling. Naar mijn mening worden de beste resultaten behaald wanneer de vogels per paar in aparte voličres worden gehouden.

Mutaties

Bij de swiftparkiet kennen we tot op heden de volgende mutaties.

  • Faded                          - vererft autosomaal recessief

  • Misty (bleekfactor)         - vererft autosomaal dominant

A. van Kooten

 

Op zoek naar goede betaalbare boek(en) over parkieten?

De Rosella's - A. van Kooten

Praktische tips en adviezen over huisvesting en het bouwen van een voličre en gedegen informatie over waar u op moet letten bij aanschaf, maar ook over de voeding en de verzorging kunt u terugvinden in ‘de Rosella’s”.
Heel interessant om te lezen zijn de onderwerpen ‘gedrag’ en ‘rosella’s in de vrije natuur’.
Voor mensen die deze kleurrijke vogels willen kweken is dit boek een echte aanrader. Op heldere en duidelijke wijze wordt uitleg gegeven over het broedproces van de verschillende soorten en de voorkomende kleurmutaties.

150 x 210 mm

64 blz

€ 7,95 (excl.verzendkosten)

Inclusief verzendkosten Nederland 9.70     Belgie 10.50

Boek bestellen?

 KLIK HIER

 

De Australische parkieten 1 - A. van Kooten

In deel I van de Australische parkieten is ingegaan op de aspecten van de aanschaf, huisvesting, het menu en het kweken van de verschillende soorten.
Voor elke beginner, maar ook liefhebber is het belangrijk en nuttig zich te verdiepen in de levenswijze en broedgewoonten van de betreffende soort(en) in de vrije natuur en in de voličre. De foto’s tonen voorbeelden en laten de geweldig mooie kleurenpracht van deze vogels zien.
Het doel van dit boek is om u te helpen bij alle aspecten van de verzorging en het houden van Australische parkieten. In de serie Over Dieren boeken zijn over de grasparkiet, de rosella’s en de valkparkiet, reeds aparte uitgaven verschenen. Ook zal er nog een aparte uitgave verschijnen over de Neophema’s. Deze Australische soorten worden daarom in deze uitgave niet behandeld.

150 x 210 mm

64 blz

€ 7,95 (excl.verzendkosten)

Inclusief verzendkosten Nederland 9.70     Belgie 10.50

Boek bestellen?

 KLIK HIER

 

De Australische parkieten 2 - A. van Kooten

In deel II van de Australische parkieten worden de soorten omschreven en per soort het uiterlijk, de herkomst, het broedproces in de vrije natuur en in gevangenschap en de mutaties.
Voor elke beginner, maar ook liefhebber is het belangrijk en nuttig zich te verdiepen in de specifieke raspunten van de uitgezochte vogel(s). Een uitgebreide tabel geeft een uitstekend overzicht. Op de foto’s komen de verschillende rassen goed tot hun recht.
Het doel van dit boek is om u te helpen bij alle aspecten van de verzorging en het houden van Australische parkieten. In de serie Over Dieren boeken zijn over de grasparkiet, de rosella’s en de valkparkiet, reeds aparte uitgaven verschenen. Ook zal er nog een aparte uitgave verschijnen over de Neophema’s. Deze Australische soorten worden daarom in deze uitgave niet behandeld.

150 x 210 mm

64 blz

€ 7,95 (excl.verzendkosten)

Inclusief verzendkosten Nederland 9.70     Belgie 10.50

Boek bestellen?

 KLIK HIER

 

Kweken met valkparkieten - A. van Kooten

Zeer duidelijk geschreven boek waarin alle benodigde informatie voor het kweken met valkparkieten aan bod komt. Ruime aandacht voor onderwerpen als huisvesting, voeding en gezondheid. Rode draad door het boek heen is het voortdurend stilstaan bij de juiste en verantwoorde dagelijkse verzorging, dat leidt tot de beste resultaten en het welzijn van de vogels.
Valkparkieten, die oorspronkelijk uit Australië komen, kunnen wel 20 jaar oud worden. De algemene geschiedenis van deze vogel en de mooie foto’s maken dit boek aantrekkelijk om te lezen. De auteur geeft deskundige adviezen en tips waar men op moet letten bij de aanschaf en hoe het kweekproces verloopt. Ook het gedrag en de verschillende kleurmutaties (zoals pastel, cinnamon, albino, witmasker, bont) van de valkparkiet wordt beschreven.

150 x 210 mm

64 blz

€ 7,95 (excl.verzendkosten)

Inclusief verzendkosten Nederland 9.70     Belgie 10.50

Boek bestellen?

 KLIK HIER

Encyclopedie van parkieten en papegaaien uit Afrika en Oceanië

Na een korte uitleg over het verantwoord verzorgen en houden van kromsnavels over de juiste huisvesting en voeding (kromsnavels eten veel zaden), volgt een overzicht van agaporniden, edelparkieten, hangparkieten, kakariki’s, papegaaien en parkieten die in Afrika en Oceanië voorkomen.
De namen zijn net zo mooi als de foto’s: Nyasa agapornis, Malabarenparkiet, Blauwkroontje, Roodvoorhoofdkakariki, Grote Vasapapegaai en Taveuniparkiet.
Er is informatie te vinden over hun herkomst, bijzondere kleuren, huisvesting, voeding, fokadvies, eventuele ondersoorten en lengte en gewicht.

150 x 210 mm

64 blz

€ 7,95 (excl.verzendkosten)

Inclusief verzendkosten Nederland 9.70     Belgie 10.50

Boek bestellen?

 KLIK HIER

Encyclopedie van parkieten en papegaaien uit Australië

Na een korte uitleg over het verantwoord verzorgen en houden van kromsnavels en de beschrijving van verschillende menu’s van de Australische kromsnavels, volgt een overzicht van kaketoes, lori’s, parkieten en rosella’s die in Australië voorkomen.
Enkele vogelsoorten die in deze encyclopedie beschreven zijn:
Grote Geelkuifkaketoe, Roodstaartraafkaketoe, Incakaketoe, Schubbenlori, Australische koningsparkiet, Brownrosella en de Strogele rosella.
Er is informatie te vinden over hun herkomst, bijzondere kleuren, huisvesting, voeding, fokadvies, eventuele ondersoorten en lengte en gewicht.

150 x 210 mm

64 blz

€ 7,95 (excl.verzendkosten)

Inclusief verzendkosten Nederland 9.70     Belgie 10.50

Boek bestellen?

 KLIK HIER

 

Op zoek naar een goed en betaalbaar boek over parkieten en papegaaien?

(39,90 euro + 2,60 verzendkosten)

Bestellen?  Klik op de afbeelding.

Het boek, Papegaaien en parkieten, Handboek en naslag-werk beschrijft vrijwel alle in de avicultuur voorkomende soorten en ondersoorten van de leden van de subfamilie der Psittacinae, kort gezegd kromsnavels of wel papegaaien en parkieten. Dit boek is samengesteld op basis van de allernieuwste inzichten van de taxonomie en kent daardoor enkele zeer verassende elementen: wist u bijvoorbeeld dat de Cacatua goffini niet meer wetenschappelijk erkend wordt en nu Cacatua goffiniana heet?

Dankzij de medewerking van vele experts en liefhebbers
uit binnen- en buitenland hebben de samenstellers een standaardwerk kunnen maken met uitmuntende foto-grafie. Dit boek slaat tevens een brug tussen weten-schappelijke ornithologie (bestuderen en beschrijven van vogels in de vrije wildbaan) en avicultuur (houden van vogels in gevangenschap). De geheel vernieuwde indeling, beschrijvingen van herkomst en leefgebied in combinatie met alle informatie over het verantwoord houden van deze vogels maakt dit boek onmisbaar
voor elke vogelliefhebber.

Klik hier voor voorbeeldpagina's (19) van het Papegaaien en Parkietenboek  (Even geduld - inladen kan even duren)
 

Beschrijvingen van:
232 soorten
242 ondersoorten

 

Foto's van:
302 soorten en ondersoorten
35 mutaties
779 foto's in totaal

 

Disclaimer

HOME

Vertel een vriend over deze site

 

 

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten