Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

Bij favorieten plaatsen!

Home

Naretha blue bonnetparkiet  (Psephotus h. narethae)

 
 

Bron: www.graemechapman.com.au/

Bron: www.graemechapman.com.au/

Kooi- en voličrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting voličre
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude voličre
Vogels - warme voličre
Downloads Naretha blue bonnetparkiet

Formaat: 28 cm.

Man: Gelijk aan psephotus h. heamatogaster maar de bevedering is bij deze soort meer bleek grijsbruin. Ook ontbreekt het rood op de buik en de dijen. Verder zijn bij deze ondersoort de schouderveren en de vleugelboog groenblauw tot bleek viooltjesblauw. De onderstaartdekveren zijn rood. Binnen de soort komen veel kleurvariaties voor. Pop: De pop lijkt op de man maar het blauw van het masker is bleker van kleur. Verder heeft de pop in het algemeen een kleinere kop en snavel als de man. Anders dan de man, die vaak fier en rechtop op de zitstok zit, zit de pop vaak meer ‘gehurkt’ op een zitstok. Jongen: De jongen lijken op de ouders maar zijn in het geheel wat bleker van kleur. De jongen zijn na ca. 10 - 12 maanden volledig op kleur.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
Vogelboeken
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
www.papegaaien.net
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verspreidingsgebied en leefgebied

De kleine-blue-bonnetparkiet of Naretha-blue-bonnetparkiet heeft zijn verspreidingsgebied in zuidelijk West Australië, westelijk van de Nullarborwoestijn. Hun leefgebied is naar verhouding betrekkelijk klein.

Blue-bonnetparkieten zijn bewoners van savannen. Ze leven in gebieden met weinig bomen en zeer verspreid voorkomend hoger en minder dicht type struikgewas dat bestaat uit dwergachtige eucalyptusstruiken. In Australië wordt een dergelijke vegetatie aangeduid met mallee. Deze struiken zijn bestand tegen het zeer droge klimaat waarin blue bonnetparkieten vertoeven. Naast mallee gebieden komen blue bonnetparkieten ook voor in eucalyptusbossen langs de oevers van rivieren. Ze worden vaak waargenomen in paren of, en dan alleen buiten de broedtijd, in kleine groepjes van 6 tot 10 vogels. Ze vertoeven veel op de grond waar ze op zoek zijn naar voedsel. De voeding in het wild  bestaat vooral uit zaden van grassen, onkruiden en allerlei wilde plan­ten. Minder vaak worden vruchten, bloesemnectar, blad­knoppen en insecten opgenomen. De red-vented-blue-bonnetparkiet komt in zijn verspreidingsgebied vrij algemeen voor en wordt vaak gezien rond boerderijen en drinkplaatsen van vee.

Gedrag

Blue-bonnetparkieten zijn zeer agressieve en wilde voličrevogels. Het zijn dan ook beslist geen vogels die samen met andere vogels in een (gezelschaps)voličre gehouden kunnen worden. Bekend is dat ze parkieten aanvallen en soms doden die groter zijn dan zijzelf. Hun vechtlustig karakter maakt ook dat bij het samen­stel­len van de paren er goed op gelet moet worden of de vogels elkaar verdragen. Is dit niet het geval dan zal de man zondermeer de pop doden. Bij het samenstellen van paren kunnen daarom het beste jonge vogels bij elkaar geplaatst worden. Jonge vogels zijn veelal verdraagzamer tegenover elkaar. In het algemeen zullen deze paren dan ook, wanneer ze geslachtsrijp zijn,  veel minder problemen opleveren. Het is ook erg belangrijk om niet direct, bij verlies van een partner, een andere partner te geven. In een dergelijk geval is het beter de vogels eerst aan elkaar te laten wennen en ze in naast elkaar liggende voličres te plaatsen. Zorg er hierbij voor dat er altijd dubbelgaas tussen de voličres is aangebracht. Indien dit niet het geval is zal dit onvermijdelijk tot zeer ernstige verwondingen aanleiding geven. Belangrijk om nog te weten is dat de vogels behoorlijke lawaaischoppers zijn.

Broedproces in het wild

In het wild broeden de vogels van juli tot december, echter afhankelijk van de regenval ook wel op andere tijdstippen. De Naretha-blue-bonnetparkiet broedt na overvloedige regenval. Zo werden door onderzoekers in maart en april maar ook in augustus en september broedparen waargenomen. Blue bonnetparkieten broeden in holten van dikke takken en bomen, vaak op een hoogte tot 4 meter. Heel vaak betreft het dode bomen. In tegenstelling tot de meeste Australische parkieten worden maar zelden eucalyptusbomen als broedboom gekozen. De afstand van het invlieggat tot de bodem van de nestholte kan variëren van 50 tot 150 cm. De nestholten bevinden zich op hoogten die variëren van 0,2 tot 4 meter. boven de grond. Nestholten met een open uiteinde worden niet gekozen. Ze hebben een duidelijke voorkeur voor nestholten met een ietwat nauwe ingang. Een legsel bestaat gewoonlijk uit 4 – 6 eitjes die om de dag door de pop worden gelegd. Meestal begint de pop bij het tweede ei te broeden. De pop broedt alleen en doet dit zeer vast. Tijdens het broeden wordt ze op regelmatige tijden door de man gevoerd. Het eerste ei komt na ongeveer 20 dagen uit. De jongen worden door de pop gevoerd. Alleen wanneer de jongen voor het invlieggat zitten te bedelen worden ze door de man gevoerd. De jongen verlaten op een leeftijd van ongeveer 4 weken het nest. Hierna worden ze nog drie tot vier weken door de ouders gevoerd. Als de jongen zelfstandig zijn trekken ze nog geruime tijd met de oudervogels op. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan het eerste broedsel door een tweede gevolgd worden.  

Broedproces in de voličre

Blue-bonnetparkieten vertoeven in het algemeen veel op de grond en mogen graag klimmen. Het daarom verstandig om in de voličre regelmatig (verse) klimtakken aan te brengen. Als nestgelegenheid kan een nestblok verstrekt worden met een afmeting van 60 cm hoog, een bodemoppervlak van 18 x 18 cm. en een invlieggat van maximaal Ć 4,5 cm. Als de vogels een grotere opening nodig hebben dan maken ze het zelf wel groter. Een klein invlieggat blijkt erg belangrijk voor blue bonnetparkieten om zich veilig te voelen net als trouwens een (kleine) binnendiameter van de nestholte. Naast zelf gemaakte broedblokken is het aan te raden ook natuurblokken te verstrekken zodat de vogels zelf hun keuze kunnen maken. Als nestmateriaal kan gebruik worden gemaakt van vermolmd hout, houtspaanders en of zaagsel welke vermengd wordt met potgrond of turf. De nestblokken kunnen het beste begin maart in de voličre opgehangen worden omdat blue bonnetparkieten vaak al vroeg in het jaar, zo omstreeks half februari, broedneigingen vertonen.

Dan ook laat de man zijn prachtige balts zien. Hierbij richt hij zich hoog op de poten op en maakt trillende bewegingen met zijn vleugels. Onderwijl maakt hij met zijn kop snel knikkende bewegingen en draait hij met zijn gespreide staart heen en weer. Bij dit alles staat zijn kopbevedering, als een soort van kuif, fier overeind. Als ook de pop in de juiste broedstemming verkeerd zullen al vrij snel paringen tussen beide vogels waargenomen kunnen worden. Om de broeddrift van de pop te stimulerende is het verstandig om voor het invlieggat een dun plankje of een stuk boomschors aan te brengen. De pop zal dan veel moeten knagen om een opening te creëren die toegang geeft tot het nest. Met name dit knagen wakkert bij haar de broeddrift aan. Maak wel een gaatje van ongeveer 1 cm in het plankje en of boomschors zodat de pop alvast een begin heeft. Wanneer beide vogels in broedstemming zijn zie je ze vaak naast elkaar van de ene zijde van de voličre naar de andere zijde vliegen. De man kan dan de pop zo fel achtervolgen dat deze in het nestblok vlucht. Ook komt het nogal eens tot vechtpartijen tussen beide. Het is echter wel zo dat rustige stellen over het algemeen geen jongen voortbrengen. Voor goede broedresultaten moet er wat dat betreft vuur en passie in de vogels zitten. De pop legt 4 tot 5 eieren die ze om de dag legt en alleen bebroed. Meestal begint de pop bij het 2e ei te broeden. Tijdens het broeden komt de man regelmatig voor het invlieggat zitten om de pop te voeren. Ook is er voortdurend contact tussen beide vogels door middel van zachte fluittonen. De broedduur is ongeveer 19 dagen. In de eerste week worden de jongen alleen door de pop gevoerd, daarna helpt ook de man bij het voeren van de jongen. Na 7 dagen zijn de eerste veerstoppels bij de jongen zichtbaar. Na 7 – 8 dagen kunnen de jonge vogels geringd worden met ringmaat 5,5 mm. Na ca. 10 dagen zijn bij de jongen de staart- en vleugelpennen zichtbaar en na 15 dagen zijn deze ongeveer 1 cm. lang. Na 3 weken zitten ze voor ongeveer 75% in de veren en na 30 dagen volledig. Het duurt dan niet lang meer alvorens ze uitvliegen. Het eerste jong vliegt veelal na ongeveer 5 weken uit. Pas uitgevlogen jongen zijn nog zeer schrikachtig en wild. Goed vliegen kunnen ze dan nog zeker niet. Toch leren ze dit erg snel en het duurt dan ook niet lang of ze zijn net zo snel als de oudervogels. Vier weken nadat de jongen zijn uitgevlogen zijn ze zelfstandig. Ze moeten dan bij de ouders vandaan gehaald worden omdat er anders gerede kans bestaat dat ze aangevallen (en gedood) worden door de man. Jonge vogels zijn op een leeftijd van 10 tot 12 maanden volledig op kleur. Van een goed broedkoppel kan gedurende een lange reeks van jaren plezier beleefd worden.

A. van Kooten

 

Verwante links

Red-vented blue bonnetparkiet
Yellow-vented blue bonnetparkiet

 

Op zoek naar goede betaalbare boek(en) over parkieten?

De Rosella's - A. van Kooten

Praktische tips en adviezen over huisvesting en het bouwen van een voličre en gedegen informatie over waar u op moet letten bij aanschaf, maar ook over de voeding en de verzorging kunt u terugvinden in ‘de Rosella’s”.
Heel interessant om te lezen zijn de onderwerpen ‘gedrag’ en ‘rosella’s in de vrije natuur’.
Voor mensen die deze kleurrijke vogels willen kweken is dit boek een echte aanrader. Op heldere en duidelijke wijze wordt uitleg gegeven over het broedproces van de verschillende soorten en de voorkomende kleurmutaties.

150 x 210 mm

64 blz

€ 7,95 (excl.verzendkosten)

Inclusief verzendkosten Nederland 9.70     Belgie 10.50

Boek bestellen?

 KLIK HIER

 

De Australische parkieten 1 - A. van Kooten

In deel I van de Australische parkieten is ingegaan op de aspecten van de aanschaf, huisvesting, het menu en het kweken van de verschillende soorten.
Voor elke beginner, maar ook liefhebber is het belangrijk en nuttig zich te verdiepen in de levenswijze en broedgewoonten van de betreffende soort(en) in de vrije natuur en in de voličre. De foto’s tonen voorbeelden en laten de geweldig mooie kleurenpracht van deze vogels zien.
Het doel van dit boek is om u te helpen bij alle aspecten van de verzorging en het houden van Australische parkieten. In de serie Over Dieren boeken zijn over de grasparkiet, de rosella’s en de valkparkiet, reeds aparte uitgaven verschenen. Ook zal er nog een aparte uitgave verschijnen over de Neophema’s. Deze Australische soorten worden daarom in deze uitgave niet behandeld.

150 x 210 mm

64 blz

€ 7,95 (excl.verzendkosten)

Inclusief verzendkosten Nederland 9.70     Belgie 10.50

Boek bestellen?

 KLIK HIER

 

De Australische parkieten 2 - A. van Kooten

In deel II van de Australische parkieten worden de soorten omschreven en per soort het uiterlijk, de herkomst, het broedproces in de vrije natuur en in gevangenschap en de mutaties.
Voor elke beginner, maar ook liefhebber is het belangrijk en nuttig zich te verdiepen in de specifieke raspunten van de uitgezochte vogel(s). Een uitgebreide tabel geeft een uitstekend overzicht. Op de foto’s komen de verschillende rassen goed tot hun recht.
Het doel van dit boek is om u te helpen bij alle aspecten van de verzorging en het houden van Australische parkieten. In de serie Over Dieren boeken zijn over de grasparkiet, de rosella’s en de valkparkiet, reeds aparte uitgaven verschenen. Ook zal er nog een aparte uitgave verschijnen over de Neophema’s. Deze Australische soorten worden daarom in deze uitgave niet behandeld.

150 x 210 mm

64 blz

€ 7,95 (excl.verzendkosten)

Inclusief verzendkosten Nederland 9.70     Belgie 10.50

Boek bestellen?

 KLIK HIER

 

Kweken met valkparkieten - A. van Kooten

Zeer duidelijk geschreven boek waarin alle benodigde informatie voor het kweken met valkparkieten aan bod komt. Ruime aandacht voor onderwerpen als huisvesting, voeding en gezondheid. Rode draad door het boek heen is het voortdurend stilstaan bij de juiste en verantwoorde dagelijkse verzorging, dat leidt tot de beste resultaten en het welzijn van de vogels.
Valkparkieten, die oorspronkelijk uit Australië komen, kunnen wel 20 jaar oud worden. De algemene geschiedenis van deze vogel en de mooie foto’s maken dit boek aantrekkelijk om te lezen. De auteur geeft deskundige adviezen en tips waar men op moet letten bij de aanschaf en hoe het kweekproces verloopt. Ook het gedrag en de verschillende kleurmutaties (zoals pastel, cinnamon, albino, witmasker, bont) van de valkparkiet wordt beschreven.

150 x 210 mm

64 blz

€ 7,95 (excl.verzendkosten)

Inclusief verzendkosten Nederland 9.70     Belgie 10.50

Boek bestellen?

 KLIK HIER

Encyclopedie van parkieten en papegaaien uit Afrika en Oceanië

Na een korte uitleg over het verantwoord verzorgen en houden van kromsnavels over de juiste huisvesting en voeding (kromsnavels eten veel zaden), volgt een overzicht van agaporniden, edelparkieten, hangparkieten, kakariki’s, papegaaien en parkieten die in Afrika en Oceanië voorkomen.
De namen zijn net zo mooi als de foto’s: Nyasa agapornis, Malabarenparkiet, Blauwkroontje, Roodvoorhoofdkakariki, Grote Vasapapegaai en Taveuniparkiet.
Er is informatie te vinden over hun herkomst, bijzondere kleuren, huisvesting, voeding, fokadvies, eventuele ondersoorten en lengte en gewicht.

150 x 210 mm

64 blz

€ 7,95 (excl.verzendkosten)

Inclusief verzendkosten Nederland 9.70     Belgie 10.50

Boek bestellen?

 KLIK HIER

Encyclopedie van parkieten en papegaaien uit Australië

Na een korte uitleg over het verantwoord verzorgen en houden van kromsnavels en de beschrijving van verschillende menu’s van de Australische kromsnavels, volgt een overzicht van kaketoes, lori’s, parkieten en rosella’s die in Australië voorkomen.
Enkele vogelsoorten die in deze encyclopedie beschreven zijn:
Grote Geelkuifkaketoe, Roodstaartraafkaketoe, Incakaketoe, Schubbenlori, Australische koningsparkiet, Brownrosella en de Strogele rosella.
Er is informatie te vinden over hun herkomst, bijzondere kleuren, huisvesting, voeding, fokadvies, eventuele ondersoorten en lengte en gewicht.

150 x 210 mm

64 blz

€ 7,95 (excl.verzendkosten)

Inclusief verzendkosten Nederland 9.70     Belgie 10.50

Boek bestellen?

 KLIK HIER

 

Op zoek naar een goed en betaalbaar boek over parkieten en papegaaien?

(39,90 euro + 2,60 verzendkosten)

Bestellen?  Klik op de afbeelding.

Het boek, Papegaaien en parkieten, Handboek en naslag-werk beschrijft vrijwel alle in de avicultuur voorkomende soorten en ondersoorten van de leden van de subfamilie der Psittacinae, kort gezegd kromsnavels of wel papegaaien en parkieten. Dit boek is samengesteld op basis van de allernieuwste inzichten van de taxonomie en kent daardoor enkele zeer verassende elementen: wist u bijvoorbeeld dat de Cacatua goffini niet meer wetenschappelijk erkend wordt en nu Cacatua goffiniana heet?

Dankzij de medewerking van vele experts en liefhebbers
uit binnen- en buitenland hebben de samenstellers een standaardwerk kunnen maken met uitmuntende foto-grafie. Dit boek slaat tevens een brug tussen weten-schappelijke ornithologie (bestuderen en beschrijven van vogels in de vrije wildbaan) en avicultuur (houden van vogels in gevangenschap). De geheel vernieuwde indeling, beschrijvingen van herkomst en leefgebied in combinatie met alle informatie over het verantwoord houden van deze vogels maakt dit boek onmisbaar
voor elke vogelliefhebber.

Klik hier voor voorbeeldpagina's (19) van het Papegaaien en Parkietenboek  (Even geduld - inladen kan even duren)
 

Beschrijvingen van:
232 soorten
242 ondersoorten

 

Foto's van:
302 soorten en ondersoorten
35 mutaties
779 foto's in totaal

 

Disclaimer

HOME

Vertel een vriend over deze site

 

 

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten