Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

Bij favorieten plaatsen!

Home

Fysieke vererving

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Fysieke vererving

Als kweker van diverse vogelsoorten valt het me op hoe weinig er in de literatuur eigenlijk staat geschreven over de vererving van fysieke factoren, zoals bijvoorbeeld de grootte van het lichaam, de grootte van de kop en het model en de houding van de vogel.
Terwijl halve boeken volgeschreven staan over de kleurvererving zijn er feitelijk maar enkele auteurs die wel eens iets over de vererving van fysieke factoren bij onze vogels hebben geschreven. Vreemd eigenlijk als je bedenkt dat een show vaak gewonnen wordt door de vogel met de beste fysieke kwaliteiten.
Juist om dat er maar weinig bekend is over met name de vererving van fysieke factoren bij onze vogels ligt daar dan ook naar mijn mening een enorme uitdaging in onze sport. Immers, als bij vele vogelsoorten met name de fysieke kwaliteiten tijdens de keuring hoog gewaardeerd worden dan zul je als kweker hier de nadruk in de kweek op moeten leggen.  
Als ik voor me zelf praat dan zijn me bijvoorbeeld bij de grasparkietenkweek meerdere malen zaken op het gebied van de fysieke vererving opgevallen.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
Vogelboeken
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
www.papegaaien.net
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo is het me bijvoorbeeld opgevallen dat bij bepaalde verparingen steeds de grijze vogels in het nest de beste fysieke kwaliteiten lieten zien. Je vraagt je bij zoiets af of het mogelijk zou kunnen zijn dat de grijze kleur en de betreffende fysieke kwaliteiten samen op één en de zelfde chromosoom liggen. Zou dit zo zijn dan is het zaak met deze grijs gekleurde jongen verder te kweken en te zorgen dat je de grijze kleur zoveel mogelijk in de verparingen terug krijgt om zodoende de fysieke kwaliteiten in de vogels vast te leggen.
Ook is het me opgevallen dat uit sommige verparingen allemaal fysiek grote poppen kwamen terwijl de mannen "klein" waren. Ook zaken als de veerinplant op het lichaam, de snavelinplant in de kop, de breedte van de kop, enz. zijn allemaal zaken waarover weinig tot niets in de literatuur te vinden is, terwijl dit hele belangrijke factoren zijn in onze hobby. Als bijvoorbeeld bij de grasparkiet een brede kop gevraagd wordt is het voor de kweker van belang te weten hoe zijn/haar vogels op dit onderdeel vererven. Even zeer is het voor hem/haar van belang te weten welke factoren dominant en welke factoren recessief in zijn vogels vererven. Door dit soort zaken bij te houden kan gericht geselecteerd worden in het vogelbestand en zullen naar mijn mening de resultaten zeker verbeteren.
Ervaren kwekers hebben dit soort dingen tijdens hun jarenlange kweek met vogels vaak leren ontdekken. Hoewel misschien begrijpelijk, worden dit soort ervaringen helaas maar weinig aan het papier toevertrouwd.
Toch liggen er met de intrede van een aantal computer - vogelkweekadministratie-programma's grote mogelijkheden om dit soort zaken vast te leggen en te ontdekken.  
Dit soort programma's bieden de mogelijkheid om van elke vogel zijn of haar  belangrijke specifieke "kwaliteiten" bij te houden. Tevens is het van belang aan de betreffende aspecten een waardering te geven zodat op een snelle en eenvoudige manier een totaalbeeld van de betreffende vogel ontstaat.
Ter verduidelijking heb ik één en ander (gedeeltelijk) voor u uitgewerkt.
Afhankelijk van de eisen die tijdens de keuring (door de keurmeesters) en de kweek aan de vogels gesteld worden zouden bijvoorbeeld de volgende zaken van belang kunnen zijn:
·    Grootte van het lichaam:
·    Grootte van de kop:
·    Borstomvang:
·    Model en houding:
·    Vleugeldracht:
·    (Vleugel)tekening:
·    Snavelinplant:
·    Veerinplant rondom snavel:
·    Grootte van de stippen:
·    Diepte van de stippen:
·    Bevedering:
·    Kleurintensiteit:
·    Vruchtbaarheid:
·    Goedvoerend:

Elke kweker kan natuurlijk naar eigen inzicht zaken die hij van meer - of minder belang acht toevoegen en of verwijderen.
Als  u uw " rijtje" eenmaal heeft samengesteld kunt u uw vogels gaan beoordelen. U zou dit met het volgende "beoordelingssysteem" kunnen doen.

--      = slecht
-        = onvoldoende
±       = redelijk
+       = voldoende
++     = goed
+++   = uitmuntend.

Wanneer u op deze wijze alle vogels beoordeelt kunt u al vrij snel zien welke onderdelen aan een vogel goed vererven en welke niet.
Het mooie hiervan is dat op deze wijze ook "de beoordelingskaart" van de ouders naast die van de jongen gelegd kan worden en in één oogopslag duidelijk wordt welke aspecten goed en welke niet goed vererven. Maar ook of de goede of slechte eigenschap(pen) van de pop of van de man komen. Verder wordt het mogelijk te zien of "mindere (ouder)vogels" split zijn voor goede eigenschappen en of "toppers" split zijn voor minder goede eigenschappen.
Uiteindelijk moet het op deze manier mogelijk worden ongewenste eigenschappen uit te selecteren en gewenste eigenschappen erfelijk vast te leggen.

Ik wens u veel succes toe!

A. van Kooten

Verwante links

Broedconditie beïnvloeden
Juiste broedconditie deel 1
Juiste broedconditie deel 2
Broedplek bij vogels
Indicatie broedblokken
Nestkastjes en nestmateriaal
Kweken in broedkooien
Lijnenteelt
Kweekprogramma - Kweekboek
Voetringen voor vogels
Ringen van vogels

 

Betaalbaar boek over aanschaf van vogels voor de gezelschapsvoliere?

Bestellen?  Klik op de afbeelding.

 

De Gezelschapsvoliere.

 In dit boek wordt uitgebreid ingegaan op vragen als: ´Met welke aspecten moet ik rekening houden bij de bouw van een voliere, ´Welke bouwmaterialen kunnen het beste gebruikt worden, ´Hoe moet het nachthok er uit zien?´, Welke planten zijn geschikt?´, ´Welke vogels kunnen bij elkaar gehuisvest worden?´. Op al deze maar ook op heel veel andere vragen geeft dit boek een antwoord. Dit boek is een zeer nuttig, zo niet onmisbaar naslagwerk voor beginnende liefhebbers die overgaan tot de bouw en inrichting van een voliere.

 

50 x 210 mm

64 blz.

€ 7,95 (excl.verzendkosten)

 

 

 

Op zoek naar een goed en betaalbaar boek over parkieten en papegaaien?

(39,90 euro + 2,60 verzendkosten)

Bestellen?  Klik op de afbeelding.

Het boek, Papegaaien en parkieten, Handboek en naslag-werk beschrijft vrijwel alle in de avicultuur voorkomende soorten en ondersoorten van de leden van de subfamilie der Psittacinae, kort gezegd kromsnavels of wel papegaaien en parkieten. Dit boek is samengesteld op basis van de allernieuwste inzichten van de taxonomie en kent daardoor enkele zeer verassende elementen: wist u bijvoorbeeld dat de Cacatua goffini niet meer wetenschappelijk erkend wordt en nu Cacatua goffiniana heet?

Dankzij de medewerking van vele experts en liefhebbers
uit binnen- en buitenland hebben de samenstellers een standaardwerk kunnen maken met uitmuntende foto-grafie. Dit boek slaat tevens een brug tussen weten-schappelijke ornithologie (bestuderen en beschrijven van vogels in de vrije wildbaan) en avicultuur (houden van vogels in gevangenschap). De geheel vernieuwde indeling, beschrijvingen van herkomst en leefgebied in combinatie met alle informatie over het verantwoord houden van deze vogels maakt dit boek onmisbaar
voor elke vogelliefhebber.

Klik hier voor voorbeeldpagina's (19) van het Papegaaien en Parkietenboek  (Even geduld - inladen kan even duren)
 

Beschrijvingen van:
232 soorten
242 ondersoorten

 

Foto's van:
302 soorten en ondersoorten
35 mutaties
779 foto's in totaal

 

Disclaimer

HOME

Vertel een vriend over deze site

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten