Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

Bij favorieten plaatsen!

Home

Catharinaparkiet  (Bolborhynchlus lineola lineola)

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Catharinaparkiet

Geschiedenis                                                                                                                                                                      De catharinaparkiet wordt het eerst beschreven in 1853. Het duurt dan nog 33 jaar voordat hij in Europa wordt ingevoerd en voor het eerst te bewonderen is in de Londense dierentuin.

Kleur en tekening (van de wildvorm)
De kop is helder groen. Voorhoofd en schedel zijn meer diepgroen. De wangen en de keel hebben een iets lichtere groene kleur welke overgaat in de kleur van de borst. De flanken van het lichaam zijn groen met een iets mosterdkleurige waas, terwijl de mantel, de rug en stuit  helder groen van kleur zijn. De vleugels zijn helder groen. De randen van de slagpennen zijn diepgroen van kleur en de duimveertjes lichtgroen. De staartpennen alsmede de onderstaartdekveren zijn helder groen, feitelijk dezelfde kleur als de vleugels. De snavel is hoornkleurig, iets grijs overgoten met aan het uiteinde een donkergrijze punt. De poten zijn vleeskleurig en de nagels donkergrijs. De ogen zijn donkerbruin.
De fijne, regelmatige, zwarte tekening (omzoming) bij de Catharinaparkiet loopt vanaf de achterschedel en gaat over in de nek, rug en stuit. De zwarte flanktekening begint al vlak achter en onder de wangen en loopt door tot op de dijen.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
Vogelboeken
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
www.papegaaien.net
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze tekening gaat achter de poten en op het achterlijf over in zwarte regelmatige stippen. Aan de vleugelbocht is een zwarte vlek waar te nemen die egaal zwart van kleur is. Onder deze zwarte vlek bevindt zich een ononderbroken regelmatige ondulatietekening. De staartpennen en onderstaartdekveren hebben langs de schacht een zwarte tekening. De twee middelste, iets verlengde staartpennen zijn bij de man nagenoeg geheel zwart, terwijl deze bij de pop slechts aan de uiteinden zwart zijn. Op de bovenstaartdekveren loopt de stiptekening vanuit de flanken gewoon door en hebben aan de punt van elke veer een zwarte tekening.  

De soorten
We onderscheiden bij de Catharinaparkieten twee soorten, te weten:

1. De Catharinaparkiet (Bolborhynchlus lineola lineola)
2. De Peru-Catharinaparkiet (Bolborhynchlus lineola tigrinus)
.

Het verschil tussen beide soorten is de groene kleur die bij de Peru-Catharinaparkiet in het algemeen donkerder is. Verder zijn de zwarte omzomingen van de veren bij deze soort breder en is het zwart van de vleugelbocht vaak uitgebreider.

Verspreidingsgebied
Het verspreidingsgebied van de Catharinaparkiet loopt van Zuid-Mexico tot Veraguas, West Panama.

De Peru-Catharinaparkiet is te vinden van Noordwest-Venezuela, Colombia, Noordwest Equador tot Centraal Peru.

Levenswijze in het wild
Catharinaparkieten zwerven veelal in kleine groepen van 6 tot 30 vogels rond. Toch zijn er ook regelmatig aantallen gezien van boven de honderd. Vooral s ávonds zijn de vogels in grote aantallen waar te nemen als ze hun 'slaapboom' opzoeken om te gaan slapen.
De Catharinaparkiet houdt zich vooral op in hoge bomen. Omdat ze van nature nogal schuw zijn en weinig geluid produceren zijn ze in het wild moeilijk waar te nemen. De Catharinaparkiet broed in het wild rond december, terwijl de Peru-Catharinaparkiet vanaf mei, juni begint met broeden. De vogels broeden in de holten van dode bomen en leggen meestal 4 tot 5 eieren.
 
Geslachtsonderscheid
Hoewel er op het eerste oog geen verschil lijkt te zijn tussen de man en de pop is deze er bij een nadere bestudering toch wel. Zo is de punt van de bovenstaartveren  bij de man over een lengte van ca. 1 cm. diep zwart van kleur, terwijl bij de pop slechts het uiterste puntje zwart is.
Ook wordt wel gezegd dat de man een wat grovere schoudervlek en vleugeltekening heeft. Naar mijn mening geeft echter alleen het verschil in bovenstaartveren zekerheid bij het samenstellen van paren.

Karakter

Catharinaparkieten zijn hele sociale en vredzame vogels die prima met verschillende andere soorten, waaronder tropische vogels, gehouden kunnen worden. Ook tegenover elkaar zijn ze zeer verdraagzaam. In en volière waarin takken zijn opgehangen zul je ze veel zien klimmen en klauteren. Het zijn beslist geen “slopers” en ze zijn evenmin luidruchtig.

Huisvesting
Catharinaparkieten zijn zowel in de volière als in broedkooien prima te houden. De vogels zijn in het algemeen winterhard en kunnen s' winters zonder bijverwarming worden gehuisvest. Wel is het noodzakelijk dat ze over een tocht-, vocht- en vorstvrij nachthok kunnen beschikken.

Voeding
Ik verstrek de vogels een mengsel van zaden bestemd voor grasparkieten.  Verder krijgen ze eivoer gemengd met kiemzaad en scherpe maagkiezel. Van dit mengsel verstrek ik ca. 1 eetlepel per 2 vogels. Natuurlijk hebben de vogels ook de beschikking over grit. Ook verstrek ik regelmatig een stukje appel, blaadje witlof of iets dergelijks.
Erg belangrijk is ook dat ze dagelijks schoon drinkwater (niet te koud) krijgen.

Broedproces
In gevangenschap kunnen we met de vogels broeden in de volière of in broedkooien. In het algemeen broeden de vogels prima in een broedblok met een afmeting van 20x20x30 cm. en een invlieggat van 6 cm. Grappig is dat de vogels in het nestblok een nest bouwen als we ze de beschikking geven over kokosvezels of i.d. Sommige kwekers verstrekken echter geen nestmateriaal en ook dan brengen ze jongen groot. Gemiddeld legt het popje 3 - 5 eitjes. De eieren worden door de pop om de dag gelegd. Tijdens het broeden wordt de pop door de man op het nest gevoerd. Ook zal de man tijdens het broedproces steeds dicht in de nabijheid van het nestblok blijven. Na ± 20 dagen kunnen we het eerste jong verwachten. Jonge vogels openen na ca. 10 dagen voor het eerst de ogen. Na ca. 2 weken worden de eerste veerstoppels op het lichaam zichtbaar en na 4 weken zitten ze bijna volledig in de veren. Na ± 5 weken vliegen de jongen uit, waarna ze nog ongeveer 2 weken door de ouders worden (bij)gevoerd alvorens ze zelfstandig zijn.

A. van Kooten

 

Verwante links

Aymaraparkiet
Citroenparkiet

 

Op zoek naar goede betaalbare boek(en) over parkieten?

De Catharinaparkieten

In het boek wordt aangegeven met welke andere vogelsoorten ze samen geplaatst kunnen worden. De auteurs, beide lid van de Catharina parkieten studiegroep, gaan uitgebreid in op de juiste huisvesting – ze houden veel van klauteren bij voorbeeld – en op de juiste voeding. De samenstelling van het voedsel verschilt per seizoen.
Ook wordt duidelijk en gedetailleerd ingegaan op de kweek van deze parkietensoort. Tips en adviezen over de keuze van vogelkoppeltjes, de beste plek voor een zogeheten broedblok, maar ook algemene ervaringsinformatie over de duur van een broedronde, van het ei tot het uitvliegen, komt aan bod. Aparte hoofdstukken zijn gewijd aan tentoonstellingen en aan de mutaties bij deze vogelsoort

 

150 x 210 mm

64 blz

€ 7,95 (excl.verzendkosten)

Inclusief verzendkosten Nederland 9.70     Belgie 10.50

Boek bestellen?

 KLIK HIER

 

De Rosella's - A. van Kooten

Praktische tips en adviezen over huisvesting en het bouwen van een volière en gedegen informatie over waar u op moet letten bij aanschaf, maar ook over de voeding en de verzorging kunt u terugvinden in ‘de Rosella’s”.
Heel interessant om te lezen zijn de onderwerpen ‘gedrag’ en ‘rosella’s in de vrije natuur’.
Voor mensen die deze kleurrijke vogels willen kweken is dit boek een echte aanrader. Op heldere en duidelijke wijze wordt uitleg gegeven over het broedproces van de verschillende soorten en de voorkomende kleurmutaties.

150 x 210 mm

64 blz

€ 7,95 (excl.verzendkosten)

Inclusief verzendkosten Nederland 9.70     Belgie 10.50

Boek bestellen?

 KLIK HIER

 

De Australische parkieten 1 - A. van Kooten

In deel I van de Australische parkieten is ingegaan op de aspecten van de aanschaf, huisvesting, het menu en het kweken van de verschillende soorten.
Voor elke beginner, maar ook liefhebber is het belangrijk en nuttig zich te verdiepen in de levenswijze en broedgewoonten van de betreffende soort(en) in de vrije natuur en in de volière. De foto’s tonen voorbeelden en laten de geweldig mooie kleurenpracht van deze vogels zien.
Het doel van dit boek is om u te helpen bij alle aspecten van de verzorging en het houden van Australische parkieten. In de serie Over Dieren boeken zijn over de grasparkiet, de rosella’s en de valkparkiet, reeds aparte uitgaven verschenen. Ook zal er nog een aparte uitgave verschijnen over de Neophema’s. Deze Australische soorten worden daarom in deze uitgave niet behandeld.

150 x 210 mm

64 blz

€ 7,95 (excl.verzendkosten)

Inclusief verzendkosten Nederland 9.70     Belgie 10.50

Boek bestellen?

 KLIK HIER

 

De Australische parkieten 2 - A. van Kooten

In deel II van de Australische parkieten worden de soorten omschreven en per soort het uiterlijk, de herkomst, het broedproces in de vrije natuur en in gevangenschap en de mutaties.
Voor elke beginner, maar ook liefhebber is het belangrijk en nuttig zich te verdiepen in de specifieke raspunten van de uitgezochte vogel(s). Een uitgebreide tabel geeft een uitstekend overzicht. Op de foto’s komen de verschillende rassen goed tot hun recht.
Het doel van dit boek is om u te helpen bij alle aspecten van de verzorging en het houden van Australische parkieten. In de serie Over Dieren boeken zijn over de grasparkiet, de rosella’s en de valkparkiet, reeds aparte uitgaven verschenen. Ook zal er nog een aparte uitgave verschijnen over de Neophema’s. Deze Australische soorten worden daarom in deze uitgave niet behandeld.

150 x 210 mm

64 blz

€ 7,95 (excl.verzendkosten)

Inclusief verzendkosten Nederland 9.70     Belgie 10.50

Boek bestellen?

 KLIK HIER

 

Kweken met valkparkieten - A. van Kooten

Zeer duidelijk geschreven boek waarin alle benodigde informatie voor het kweken met valkparkieten aan bod komt. Ruime aandacht voor onderwerpen als huisvesting, voeding en gezondheid. Rode draad door het boek heen is het voortdurend stilstaan bij de juiste en verantwoorde dagelijkse verzorging, dat leidt tot de beste resultaten en het welzijn van de vogels.
Valkparkieten, die oorspronkelijk uit Australië komen, kunnen wel 20 jaar oud worden. De algemene geschiedenis van deze vogel en de mooie foto’s maken dit boek aantrekkelijk om te lezen. De auteur geeft deskundige adviezen en tips waar men op moet letten bij de aanschaf en hoe het kweekproces verloopt. Ook het gedrag en de verschillende kleurmutaties (zoals pastel, cinnamon, albino, witmasker, bont) van de valkparkiet wordt beschreven.

150 x 210 mm

64 blz

€ 7,95 (excl.verzendkosten)

Inclusief verzendkosten Nederland 9.70     Belgie 10.50

Boek bestellen?

 KLIK HIER

Encyclopedie van parkieten en papegaaien uit Afrika en Oceanië

Na een korte uitleg over het verantwoord verzorgen en houden van kromsnavels over de juiste huisvesting en voeding (kromsnavels eten veel zaden), volgt een overzicht van agaporniden, edelparkieten, hangparkieten, kakariki’s, papegaaien en parkieten die in Afrika en Oceanië voorkomen.
De namen zijn net zo mooi als de foto’s: Nyasa agapornis, Malabarenparkiet, Blauwkroontje, Roodvoorhoofdkakariki, Grote Vasapapegaai en Taveuniparkiet.
Er is informatie te vinden over hun herkomst, bijzondere kleuren, huisvesting, voeding, fokadvies, eventuele ondersoorten en lengte en gewicht.

150 x 210 mm

64 blz

€ 7,95 (excl.verzendkosten)

Inclusief verzendkosten Nederland 9.70     Belgie 10.50

Boek bestellen?

 KLIK HIER

Encyclopedie van parkieten en papegaaien uit Australië

Na een korte uitleg over het verantwoord verzorgen en houden van kromsnavels en de beschrijving van verschillende menu’s van de Australische kromsnavels, volgt een overzicht van kaketoes, lori’s, parkieten en rosella’s die in Australië voorkomen.
Enkele vogelsoorten die in deze encyclopedie beschreven zijn:
Grote Geelkuifkaketoe, Roodstaartraafkaketoe, Incakaketoe, Schubbenlori, Australische koningsparkiet, Brownrosella en de Strogele rosella.
Er is informatie te vinden over hun herkomst, bijzondere kleuren, huisvesting, voeding, fokadvies, eventuele ondersoorten en lengte en gewicht.

150 x 210 mm

64 blz

€ 7,95 (excl.verzendkosten)

Inclusief verzendkosten Nederland 9.70     Belgie 10.50

Boek bestellen?

 KLIK HIER

 

Op zoek naar een goed en betaalbaar boek over parkieten en papegaaien?

(39,90 euro + 2,60 verzendkosten)

Bestellen?  Klik op de afbeelding.

Het boek, Papegaaien en parkieten, Handboek en naslag-werk beschrijft vrijwel alle in de avicultuur voorkomende soorten en ondersoorten van de leden van de subfamilie der Psittacinae, kort gezegd kromsnavels of wel papegaaien en parkieten. Dit boek is samengesteld op basis van de allernieuwste inzichten van de taxonomie en kent daardoor enkele zeer verassende elementen: wist u bijvoorbeeld dat de Cacatua goffini niet meer wetenschappelijk erkend wordt en nu Cacatua goffiniana heet?

Dankzij de medewerking van vele experts en liefhebbers
uit binnen- en buitenland hebben de samenstellers een standaardwerk kunnen maken met uitmuntende foto-grafie. Dit boek slaat tevens een brug tussen weten-schappelijke ornithologie (bestuderen en beschrijven van vogels in de vrije wildbaan) en avicultuur (houden van vogels in gevangenschap). De geheel vernieuwde indeling, beschrijvingen van herkomst en leefgebied in combinatie met alle informatie over het verantwoord houden van deze vogels maakt dit boek onmisbaar
voor elke vogelliefhebber.

Klik hier voor voorbeeldpagina's (19) van het Papegaaien en Parkietenboek  (Even geduld - inladen kan even duren)
 

Beschrijvingen van:
232 soorten
242 ondersoorten

 

Foto's van:
302 soorten en ondersoorten
35 mutaties
779 foto's in totaal

 

Disclaimer

HOME

Vertel een vriend over deze site

 

 

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten