Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

Bij favorieten plaatsen!

Home

Blauwfazantje (Estrilda troglodytes troglodytes)

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Blauwfazantjes

Doordat de blauwfazantjes voorkomen in diverse delen van Afrika, komen er met name bij de mannetjes verschillen voor. Het betreft hier onder andere verschillen in grootte, vorm en bevedering. Zo onderscheiden we:

A. Het Blauwfazantje (Estrilda tr. troglodytes)
B. Het Angola blauwfazantje (Uraeginthus a. angolensis)
C. Het Blauwkap blauwfazantje (Uraeginthus c. cyanocephalus)

A. Het Blauwfazantje

De herkomst van dit blauwfazantje is West-Afrika, Senegal, Guinea, Ghana en Nigeria. Het blauwfazantje wordt ca. 12 cm. groot. Met betrekking tot de aanschaf zijn het geen dure vogels daarom ook komen ze veelvuldig voor in de volières. Daaruit zou men kunnen afleiden dat het sterke vogels zijn. Dat is echter niet waar men moet er erg voorzichtig mee omgaan. De geslachten zijn goed te onderscheiden.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
Vogelboeken
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
www.papegaaien.net
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mannetjes hebben namelijk een rode wangvlek, iets wat bij de popjes ontbreekt. Het zijn verdraagzame vogels die gerust met andere soorten kunnen worden gehouden. Het menu bestaat onder andere uit een gemengd tropisch zaad met wat extra millet, eventueel oud wittebrood (voorweken) en groenvoer. Daar het van nature insecteneters zijn mogen insecten en ander dierlijk voedsel, zoals bijvoorbeeld meelwormen, beslist niet in het menu ontbreken. In een ruime kweekkooi of volière gaan ze vaak wel over tot broeden. Ze bouwen hun nest graag in struiken en planten, waarbij hun voorkeur uitgaat naar doornstruiken. Als nestmateriaal gebruiken ze allerlei grashalmpjes en droog mos. Het legsel bestaat veelal uit 4 tot 6 eitjes die circa 13 dagen worden bebroed. Bij de opfok van de jongen is alleen dan succes te verwachten als de ouders de beschikking hebben over dierlijk voedsel zoals boven beschreven en ze aan het opfokvoer zijn gewend voor de broedtijd begint. Naast het levend voer brengen de blauwfazantjes hun jongen ook groot met geweekt brood (denk om bederf!!!), gekiemde zaden en groenvoer. Ze hebben grote behoefte aan mineralen, die dan ook niet vergeten mogen worden. De jongen verlaten na circa 3 weken het nest en kunnen zich na 5 weken zelf redden.

B. Het Angola blauwfazantje

De verzorging van het Angola blauwfazantje is feitelijk gelijk aan die van het Blauwfazantje. Hoewel gezegd wordt dat ze wat sterker zijn dan de andere blauwfazantjes, moet men er toch voorzichtig mee omgaan. Beide geslachten zijn goed te onderscheiden doordat het blauw van het popje niet zo intensief is als van het mannetje. Ze lijkt dan ook op het popje van het Blauwfazantje. Leuk om te vermelden is dat het mannetje een melodieus liedje bezit die het popje niet ten gehoor kan brengen. 's Winters kan men beter het zekere voor het onzekere nemen door ze binnen te houden. Een verblijf waar tenminste een temperatuur heerst van 10 C geeft de minste risico. Voor wat betreft het menu verwijs ik naar de voorgaande soort. Als extra  kan men wat witzaad, maanzaad en negerzaad verstrekken. Ook eten ze graag jong groen en men kan daartoe wat zaad in de volière strooien om te laten ontkiemen. Bovendien eten ze, wanneer ze in de buitenvolière worden gehouden, allerhande insecten die ze in de volière zelf wel zullen zoeken. Indien rekening wordt gehouden met hun behoefte aan warmte bestaat een goede kans dat ze overgaan tot broeden. Ze maken hun nestjes in nestkastjes en gebruiken als materiaal onder andere droog gras en mos. Het popje legt 3 tot 5 eitjes die ze circa 12 dagen bebroed. De jongen zullen niet groot gebracht worden indien de ouders niet kunnen beschikken over allerlei levend voer zoals meelwormen, insecten e.d. Tevens dient opfokvoer, gekiemde zaden en groenvoer verstrekt te worden. De jongen verlaten na circa 18 dagen het nest en zijn met 4 weken zelfstandig.

C. Het Blauwkap blauwfazantje

Het blauwkap blauwfazantje is de sterkste van de serie blauwfazantjes. Dit vogeltje is zeer goed te houden en zeker aan te raden voor pasbeginnende liefhebbers. Ze kunnen heel goed gehouden worden met soorten zoals bijvoorbeeld Zilverbekjes, Nonnetjes, Edelzangers en Loodbekjes. Het popje verschilt van het mannetje doordat ze minder blauw aan het kopje is en in het geheel wat matter van kleur. Een goed beplante volière is als huisvesting het beste. In de winter verlangen ze een matig verwarmd verblijf. Voor wat betreft de voeding kan verwezen worden naar de twee voorgaande soorten. Broedresultaten zijn te verwachten in een goed beplante en van groene takken voorziene volière. De nestbouw van deze soort heeft niet veel te betekenen, het liefst bouwen ze het nest in lage struiken, maar ook wel in hier en daar opgehangen nestkastjes. Als nestmateriaal gebruiken ze droog gras en mos. Bij het uitoefenen van nestcontrole bestaat de kans dat ze hun nest in de steek laten. Het legsel bestaat meestal uit 3 tot 5 eitjes die gedurende circa 12 dagen worden bebroed. Ze voeren hun jongen met allerlei insecten die ze grotendeels zelf in de volière zullen opscharrelen. Natuurlijk geldt ook hier dat we meelwormen dienen te verstrekken. Geef ook wat opfokvoer waardoorheen sporenelementen moeten worden gemengd. Verder kan geweekt brood en groenvoer verstrekt worden. De jongen zullen na circa 17 dagen het nest verlaten en zijn met 4 weken zelfstandig. De eerste tijd zijn ze vaak nogal schrikachtig. Dus een voorzichtige benadering is geboden.

A. van Kooten

 

Verwante links

Abesijnse groene astrilde
Blauwgrijs roodstaartje
Nonastrilde
Oranjekaakje
Teugelastrilde
Bandvink
Granaatastrilde
Glansekstertje
Bruine druppelastrilde
Dybowski astrilde
Groene druppelastrilde
Edelzanger
Mozambiquesijs
Bruinrugekstertje
Dwergekstertje
Reuzenekstertje
Zilverbekje
Wijnrode amarant
Loodbekje
Melba astrilde
Goudmus

 

Betaalbaar boek over aanschaf van vogels voor de gezelschapsvoliere?

Bestellen?  Klik op de afbeelding.

De Gezelschapsvoliere.

 In dit boek wordt uitgebreid ingegaan op vragen als: ´Met welke aspecten moet ik rekening houden bij de bouw van een volière, ´Welke bouwmaterialen kunnen het beste gebruikt worden, ´Hoe moet het nachthok er uit zien?´, Welke planten zijn geschikt?´, ´Welke vogels kunnen bij elkaar gehuisvest worden?´. Op al deze maar ook op heel veel andere vragen geeft dit boek een antwoord. Dit boek is een zeer nuttig, zo niet onmisbaar naslagwerk voor beginnende liefhebbers die overgaan tot de bouw en inrichting van een volière.

150 x 210 mm

64 blz

€ 7,95 (excl.verzendkosten)

Inclusief verzendkosten Nederland 9.70     Belgie 10.50

Boek bestellen?

 KLIK HIER

 

De Afrikaanse prachtvinken

De auteur geeft gedetailleerde adviezen over de juiste huisvesting, voeding en ook over aanschaf van de prachtvinken. De meest voorkomende soorten worden beschreven; dit boek bevat specifieke informatie over voeding en kweek per soort en over het gebied waar de vogel voorkomt. Prachtige foto’s van mannetjes en poppen. Het houden en kweken van Afrikaanse prachtvinken is aan vele regels gebonden, met name op het gebied van import en export. Indien u besluit om prachtvinken te houden, wordt u geadviseerd contact op te nemen met de speciaalclub Afrikaanse prachtvinken.

150 x 210 mm

64 blz

€ 7,95 (excl.verzendkosten)

Inclusief verzendkosten Nederland 9.70     Belgie 10.50

Boek bestellen?

 KLIK HIER

 

De Gouldamadine

In dit boek wordt uitgebreid stilgestaan bij de huisvesting: verlichting, temperatuur, luchtvochtigheid, het vogelbad en andere aspecten worden duidelijk beschreven. Uiteraard ontbreken adviezen over de juiste voeding niet. Voor Gouldamadines bestaat geen specifiek dieet, wel wordt afwisseling van verschillende voedermengels aangeraden. Ook wordt vermeld wat Gouldamadines heel lekker vinden en welke soorten voer u beter niet kunt geven.
Interessant is de informatie over voorkomende ziektes bij Gouldamadines en wat men kan doen om bepaalde aandoeningen te voorkomen. Het grootste deel van dit boek gaat over het kweken van de gouldamadines.

150 x 210 mm

64 blz

€ 7,95 (excl.verzendkosten)

Inclusief verzendkosten Nederland 9.70     Belgie 10.50

Boek bestellen?

 KLIK HIER

 

De papegaaiamadine

In tegenstelling tot vele andere boeken over vogels wordt in dit boek ook uitgebreid ingegaan op verschillende soorten en ondersoorten. Van elke soort is de Nederlandse en Latijnse naam vermeld. Informatie over de regio van herkomst, het verschil tussen man en pop, de voeding en een kleurbeschrijving is ook opgenomen. Advies over de mogelijkheden tot kweek en eventuele bijzonderheden maken de beschrijvingen van de papegaai amadine soorten compleet.
De papegaai amadines zijn tropische vogels, dat vereist dus aangepaste huisvesting qua temperatuur en luchtvochtigheid. Sommige soorten zijn voornamelijk vogels die zich voeden met zaden, andere soorten eten liever vruchten. Ook deze informatie vindt u terug per beschreven soort in dit boek.

150 x 210 mm

64 blz

€ 7,95 (excl.verzendkosten)

Inclusief verzendkosten Nederland 9.70     Belgie 10.50

Boek bestellen?

 KLIK HIER

 

De zebravink

Alles wat u als beginnend vogelliefhebber moet weten passeert de revue in dit boek. De zebravink stelt niet veel eisen aan voeding en huisvesting, wat niet wegneemt dat goede verzorging natuurlijk zeer belangrijk is. Een aantal tips staan op een rij.
Zebravinken zijn heel populair omdat ze makkelijk te houden zijn en ook omdat ze in bijna elke dierenspeciaalzaak te vinden zijn. Reden te meer om toch een boek te lezen over deze oorspronkelijk Australische vogel. De standaardeisen voor zebravinken om mee te kunnen doen aan tentoonstellingen zijn opgenomen.
Er bestaan verschillende kleurslagen onder de zebravinken, met prachtige namen als Isabel, Pastel, Witborst of Zwartwang. Per kleurslag wordt zeer uitgebreid vermeld wanneer deze voor het eerst voorkwam en waar ze vandaan komen, tevens wordt aangegeven welke kweekaanwijzingen u kunt volgen.

150 x 210 mm

64 blz

€ 7,95 (excl.verzendkosten)

Inclusief verzendkosten Nederland 9.70     Belgie 10.50

Boek bestellen?

 KLIK HIER

 

Japanse meeuwen en lonchura's

Japanse meeuwen komen niet in de vrije natuur voor en zijn ‘ontwikkeld’ in Japan. Hun naam doet vermoeden dat het om een grote vogel gaat, maar ze zijn nog kleiner dan een kanarie. Mannetjes en vrouwtjes zien er hetzelfde uit, verschil is dat het mannetje ‘zingt’ om indruk te maken op het vrouwtje. Dit soort weetjes en nog veel meer zijn terug te vinden in dit boek.
Japanse meeuwen hebben geen ‘ingewikkelde’ dagelijkse verzorging nodig en zijn hele toegewijde ‘ouders’. Deze sterke vogeltjes zijn dan ook vaak ingezet als ‘pleegouders’ bij het fokken van andere vogelsoorten als prachtvinken of gouldamadines. In dit boek wordt aandacht besteed aan huisvesting, voeding en voortplanting.

150 x 210 mm

64 blz

€ 7,95 (excl.verzendkosten)

Inclusief verzendkosten Nederland 9.70     Belgie 10.50

Boek bestellen?

 KLIK HIER

 

De Europese cultuurvogels

Er is duidelijk beschreven waar men op moet letten bij aanschaf van een vogel, welke ziektes kunnen voorkomen en welke soorten voeding er zijn. Ook komt de wetgeving aan bod die betrekking heeft op Europese vogels.
Een apart hoofdstuk is gewijd aan het kweken van vogels. Onderwerpen van nestbouw tot broedproces en het ringen van de jongen worden duidelijk uitgelegd. Interessant is de informatie over kleurmutaties bij Europese cultuurvogels.
Tenslotte vindt u een uitgebreid overzicht van verschillende soorten Europese cultuurvogels, compleet met adviezen over hoe elke soort het beste is te houden in de volière.

150 x 210 mm

64 blz

€ 7,95 (excl.verzendkosten)

Inclusief verzendkosten Nederland 9.70     Belgie 10.50

Boek bestellen?

 KLIK HIER

 

 

 

Disclaimer

HOME

Vertel een vriend over deze site

 

 

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten