Deze website wordt u aangeboden door Adri van Kooten, keurmeester gras- en grote parkieten bij de NBvV

Menu

Bij favorieten plaatsen!

Home

Blauwkopparkiet (Thectocercus acuticaudata)

 
 

Kooi- en volièrevogels (ca. 300)
Broedconditie en broedproces
Fotogalerijen
Vogelziekten
Medicijnen
Kweekproblemen
Ziekenkooi
Vogeldierenartsen
Voeding
Bouw en inrichting volière
Tips van vogelliefhebbers
Vogels - koude volière
Vogels - warme volière
Downloads Blauwkopparkiet

Beschrijving:

De algemene lichaamskleur is groen. Het voorhoofd, de kruin en de achterkop zijn mat blauw van kleur. De nek, mantel, vleugeldek, stuit  en bovenstaartdekveren zijn donkergroen. De borst, buik, flanken, dijen en anaalstreek meer helder groen. De borst is enigzins blauw bewaasd. De staartpennen zijn groen, de bovenzijde van de secundaire staartpennen bleek koperrood overgaand naar olijfgeel, de onderzijde van de grote staartveren bleek koperrood. De bovensnavel is hoornkleurig en de ondersnavel grijszwart. De ogen zijn donkerbruin met een oranjerode irisring. De naakte oogring is roomkleurig en de poten zijn vleeskleurig. Voor een verdere kleurbeschrijving zie foto's.

Kleurplaten
Vogelanimaties
Vogelmarkten
Vogelparken
Richtprijzen vogels
Vogelgeluiden
Vogelboeken
Erfelijkheidsleer vogels
Links naar vogelwebsites
Europese cultuurvogels
Papegaai als huisdier - index
Vogelwereld Curaçao
www.papegaaien.net
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersoorten:

De Aratinga acuticaudata kent in totaal 5 ondersoorten, te weten:

  1. Thectocercus acuticaudata acuticaudata

  2. Thectocercus acuticaudata haemorrhous

  3. Thectocercus acuticaudata koenigi

  4. Thectocercus acuticaudata neoxena

  5. Thectocercus acuticaudata neumanni

Alleen de Thectocercus acuticaudata acuticaudata en Thectocercus acuticaudata haemorrhous worden algemeen gehouden door de liefhebbers. De Thectocercus acuticaudata neumanni komen we af en toe tegen in gevangenschap. De overige soorten komen bij mijn weten niet voor in avicultuur.

Leefwijze in het wild

In hun natuurlijke leefomgeving leven ze in kleine groepen bij elkaar maar ook wel in zwermen van honderden vogels. Vaak zijn ze dan in gezelschap van de Aratinga mitrata mitrata of Aratinga leucopthalma leucopthalma. Tijdens de broedperiode leven ze paarsgewijs. Broeden doen ze in boomholten.  De voeding bestaat uit zaden, vruchten, bessen, noten en bloesem van bomen. In de oogsttijd bezoeken ze veelal graanvelden waar ze dan grote schade aanrichten.

Gedrag

Hoewel ze vaak in het begin wat schuw zijn worden ze geleidelijk aan vertrouwd met de verzorger. Het zijn verder sterke vogels die, mits niet te lang, goed over kou kunnen. Ze hebben een hard stemgeluid. Klachten van de buren zijn derhalve te verwachten als deze op niet al te grote afstand wonen. Ze zijn over het algemeen niet verdraagzaam tegenover andere vogels en of soortgenoten. Ze zijn dan ook ongeschikt voor de gezelschapsvolière. Bij de bouw van de volière dient rekening te worden gehouden met hun knaaglust, een houten volière is ongeschikt. Ze houden van baden en badwater moet daarom steeds voorhanden zijn. Ze dienen het gehele jaar door de beschikking te hebben over een broedblok omdat ze de nacht hierin doorbrengen.

Huisvesting

De afmeting van de volière dient minimaal 3 x 1 x 2 meter te zijn met aansluitend een nachtverblijf van bijvoorbeeld 1,5 x 1 x 2 meter. Het slaap- cq. broedblok dient een afmeting te hebben van 25 x 25 cm. bij een hoogte van 60 cm. Het invlieggat dient een doorsnede te hebben van 7 cm. Wanneer meerdere soorten naast elkaar gehouden worden is het aan te bevelen de rennen te voorzien van dubbel gaas, dit om teen verwondingen door onderlinge gevechten te voorkomen. Verstrek regelmatig verse takken van wilg, berk en of (onbespoten) fruitbomen zodat aan de knaaglust van de vogels wordt voldaan.

Voeding

Als voeding kan een zaadmengsel voor grote parkieten verstrekt worden. Dit zaadmengsel dient aangevuld te worden met een mengsel van geweekt kiemzaad en eivoer/universeelvoer (één op één). De verhouding tussen het zaad en het geweekte kiemzaad/eivoer/universeelvoermengsel is één op één. Verder dienen de vogels de beschikking te hebben over scherpe maagkiezel en oesterschelpen grit. Dit kan eventueel vermengd worden met het kiemzaadmengsel. Verstrek daarnaast dagelijks fruit en groenvoer.

Broedproces

De vogels beginnen zo rond rond april, mei met het broedproces. Vroeger komt echter ook voor! Over het algemeen hebben de vogels een voorkeur voor een natuurbroedblok.  Zoals reeds opgemerkt dienen ze de beschikking te hebben over een broedblok met een afmeting van 25x25x60 cm. Het invlieggat dient een diameter te hebben van ca. 7 cm. Om de vogels te helpen bij het in- en uit gaan van het blok is het aan te raden de binnenzijde van het blok onder het invlieggat te voorzien van een strookje gaas en of krammen. Als nestmateriaal kan een mengsel van (vochtig) onbemeste potgrond en houtkrullen worden gegeven  (ca. 4 – 5 cm dik).  De pop legt gewoonlijk 2 tot 3 eieren, soms ook 4. Na een broedduur van ca. 23 dagen worden de jongen geboren. De jongen dienen op een leeftijd van 14 dagen te worden geringd met ringmaat 7 mm. De jongen blijven ongeveer 7 weken in het nest, alvorens ze uitvliegen. Drie weken na het uitvliegen zijn ze zelfstandig. In veel gevallen broeden de vogels maar 1x per jaar.

A. van Kooten

 

Verwante links

Aratinga - Inleiding
Goudvoorhoofdparkiet - Aratinga aurea
Goudkapparkiet - Aratinga auricapilla
Jendayaparkiet - Aratinga jandaya
Zonparkiet - Aratinga solstitialis

 

Op zoek naar goede betaalbare boek(en) over parkieten?

De Rosella's - A. van Kooten

Praktische tips en adviezen over huisvesting en het bouwen van een volière en gedegen informatie over waar u op moet letten bij aanschaf, maar ook over de voeding en de verzorging kunt u terugvinden in ‘de Rosella’s”.
Heel interessant om te lezen zijn de onderwerpen ‘gedrag’ en ‘rosella’s in de vrije natuur’.
Voor mensen die deze kleurrijke vogels willen kweken is dit boek een echte aanrader. Op heldere en duidelijke wijze wordt uitleg gegeven over het broedproces van de verschillende soorten en de voorkomende kleurmutaties.

150 x 210 mm

64 blz

€ 7,95 (excl.verzendkosten)

Inclusief verzendkosten Nederland 9.70     Belgie 10.50

Boek bestellen?

 KLIK HIER

 

De Australische parkieten 1 - A. van Kooten

In deel I van de Australische parkieten is ingegaan op de aspecten van de aanschaf, huisvesting, het menu en het kweken van de verschillende soorten.
Voor elke beginner, maar ook liefhebber is het belangrijk en nuttig zich te verdiepen in de levenswijze en broedgewoonten van de betreffende soort(en) in de vrije natuur en in de volière. De foto’s tonen voorbeelden en laten de geweldig mooie kleurenpracht van deze vogels zien.
Het doel van dit boek is om u te helpen bij alle aspecten van de verzorging en het houden van Australische parkieten. In de serie Over Dieren boeken zijn over de grasparkiet, de rosella’s en de valkparkiet, reeds aparte uitgaven verschenen. Ook zal er nog een aparte uitgave verschijnen over de Neophema’s. Deze Australische soorten worden daarom in deze uitgave niet behandeld.

150 x 210 mm

64 blz

€ 7,95 (excl.verzendkosten)

Inclusief verzendkosten Nederland 9.70     Belgie 10.50

Boek bestellen?

 KLIK HIER

 

De Australische parkieten 2 - A. van Kooten

In deel II van de Australische parkieten worden de soorten omschreven en per soort het uiterlijk, de herkomst, het broedproces in de vrije natuur en in gevangenschap en de mutaties.
Voor elke beginner, maar ook liefhebber is het belangrijk en nuttig zich te verdiepen in de specifieke raspunten van de uitgezochte vogel(s). Een uitgebreide tabel geeft een uitstekend overzicht. Op de foto’s komen de verschillende rassen goed tot hun recht.
Het doel van dit boek is om u te helpen bij alle aspecten van de verzorging en het houden van Australische parkieten. In de serie Over Dieren boeken zijn over de grasparkiet, de rosella’s en de valkparkiet, reeds aparte uitgaven verschenen. Ook zal er nog een aparte uitgave verschijnen over de Neophema’s. Deze Australische soorten worden daarom in deze uitgave niet behandeld.

150 x 210 mm

64 blz

€ 7,95 (excl.verzendkosten)

Inclusief verzendkosten Nederland 9.70     Belgie 10.50

Boek bestellen?

 KLIK HIER

 

Kweken met valkparkieten - A. van Kooten

Zeer duidelijk geschreven boek waarin alle benodigde informatie voor het kweken met valkparkieten aan bod komt. Ruime aandacht voor onderwerpen als huisvesting, voeding en gezondheid. Rode draad door het boek heen is het voortdurend stilstaan bij de juiste en verantwoorde dagelijkse verzorging, dat leidt tot de beste resultaten en het welzijn van de vogels.
Valkparkieten, die oorspronkelijk uit Australië komen, kunnen wel 20 jaar oud worden. De algemene geschiedenis van deze vogel en de mooie foto’s maken dit boek aantrekkelijk om te lezen. De auteur geeft deskundige adviezen en tips waar men op moet letten bij de aanschaf en hoe het kweekproces verloopt. Ook het gedrag en de verschillende kleurmutaties (zoals pastel, cinnamon, albino, witmasker, bont) van de valkparkiet wordt beschreven.

150 x 210 mm

64 blz

€ 7,95 (excl.verzendkosten)

Inclusief verzendkosten Nederland 9.70     Belgie 10.50

Boek bestellen?

 KLIK HIER

Encyclopedie van parkieten en papegaaien uit Afrika en Oceanië

Na een korte uitleg over het verantwoord verzorgen en houden van kromsnavels over de juiste huisvesting en voeding (kromsnavels eten veel zaden), volgt een overzicht van agaporniden, edelparkieten, hangparkieten, kakariki’s, papegaaien en parkieten die in Afrika en Oceanië voorkomen.
De namen zijn net zo mooi als de foto’s: Nyasa agapornis, Malabarenparkiet, Blauwkroontje, Roodvoorhoofdkakariki, Grote Vasapapegaai en Taveuniparkiet.
Er is informatie te vinden over hun herkomst, bijzondere kleuren, huisvesting, voeding, fokadvies, eventuele ondersoorten en lengte en gewicht.

150 x 210 mm

64 blz

€ 7,95 (excl.verzendkosten)

Inclusief verzendkosten Nederland 9.70     Belgie 10.50

Boek bestellen?

 KLIK HIER

Encyclopedie van parkieten en papegaaien uit Australië

Na een korte uitleg over het verantwoord verzorgen en houden van kromsnavels en de beschrijving van verschillende menu’s van de Australische kromsnavels, volgt een overzicht van kaketoes, lori’s, parkieten en rosella’s die in Australië voorkomen.
Enkele vogelsoorten die in deze encyclopedie beschreven zijn:
Grote Geelkuifkaketoe, Roodstaartraafkaketoe, Incakaketoe, Schubbenlori, Australische koningsparkiet, Brownrosella en de Strogele rosella.
Er is informatie te vinden over hun herkomst, bijzondere kleuren, huisvesting, voeding, fokadvies, eventuele ondersoorten en lengte en gewicht.

150 x 210 mm

64 blz

€ 7,95 (excl.verzendkosten)

Inclusief verzendkosten Nederland 9.70     Belgie 10.50

Boek bestellen?

 KLIK HIER

 

Op zoek naar een goed en betaalbaar boek over parkieten en papegaaien?

(39,90 euro + 2,60 verzendkosten)

Bestellen?  Klik op de afbeelding.

Het boek, Papegaaien en parkieten, Handboek en naslag-werk beschrijft vrijwel alle in de avicultuur voorkomende soorten en ondersoorten van de leden van de subfamilie der Psittacinae, kort gezegd kromsnavels of wel papegaaien en parkieten. Dit boek is samengesteld op basis van de allernieuwste inzichten van de taxonomie en kent daardoor enkele zeer verassende elementen: wist u bijvoorbeeld dat de Cacatua goffini niet meer wetenschappelijk erkend wordt en nu Cacatua goffiniana heet?

Dankzij de medewerking van vele experts en liefhebbers
uit binnen- en buitenland hebben de samenstellers een standaardwerk kunnen maken met uitmuntende foto-grafie. Dit boek slaat tevens een brug tussen weten-schappelijke ornithologie (bestuderen en beschrijven van vogels in de vrije wildbaan) en avicultuur (houden van vogels in gevangenschap). De geheel vernieuwde indeling, beschrijvingen van herkomst en leefgebied in combinatie met alle informatie over het verantwoord houden van deze vogels maakt dit boek onmisbaar
voor elke vogelliefhebber.

Klik hier voor voorbeeldpagina's (19) van het Papegaaien en Parkietenboek  (Even geduld - inladen kan even duren)
 

Beschrijvingen van:
232 soorten
242 ondersoorten

 

Foto's van:
302 soorten en ondersoorten
35 mutaties
779 foto's in totaal

 

Disclaimer

HOME

Vertel een vriend over deze site

 

 

 

Copyright © 2005, Adri van Kooten, All Rights Reserved | Webdesign: Adri van Kooten